Zariadenie na tvorbu aerosólu a metódy tvorby aerosólov s regulovanou veľkosťou častíc

Číslo patentu: E 8922

Dátum: 05.09.2003

Autori: Mcrae Douglas, Nichols Walter, Gupta Rajiv, Cox Kenneth

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na tvorbu aerosólu a metódy tvorby aerosólov0001 Aerosóly sú užitočné V mnohých rôznych aplikáciách. Aerosóly sa napríklad používajú na liečbu respiračných onemocnení, alebo na podávanie liekov formou spreja z jemne rozptýlených častíc kvapalín a/alebo pevných látok ako sú prášky, tekuté lieky a pod., ktoré pacienti inhalujú. Aerosóly sú tiež užitočné napríklad na dodanie požadovanej vône do miestnosti, aplikáciu vôní na pokožku a aplikáciu farieb a mazadiel.0002 Existuje niekoľko známych spôsobov tvorby aerosólov. Napríklad americké patenty č. 4 811 731 a 4 627 432 uverejňujú zariadenia na podávanie liekov pacientom, ktoré zahŕňajú kapsľu,ktorá sa prepichne a uvoľní liek vo forme prášku. Uživateľ inhaluje uvoľnený liek otvorom v prípravku. Lieky V tekutej forme sú podávané vytváraním aerosólov pomocou ručne ovládaného čerpadla. Čerpadlo čerpá kvapalinu 2 nádržky a núti ju prejsť malým otvorom, čo vytvára jemný sprej.0003 Alternatívne sa lieky podávajú tvorbou aerosólu vrátane tekutých alebo prachových častíc s použitím komprimovanej hnacej náplne, ktorá liek unáša. Takéto inhalátory obvykle fungujú po stlačení ovládača na uvoľnenie dávky komprimovanej hnacej náplne, obsahujúcej liek, cez rozprašovaciu dýzu, čo umožňuje užívateľovi inhaláciu lieku obsiahnutého v hnacej náplni. Avšak je obtažná správna synchronizácia inhalácie stláčaním ovládača. Navyše nie sú pomocou tejto metódy dostatočne zabezpečenépožadované množstvá liekov alebo iných materiálov.0004 Alternatívne možno lieky podávať pomocou kapilárneho generátora aerosólu. US 2002/0079309 uverejňuje kapilárny generátor aerosólu vrátane dvoch zón ohrevu podľa úvodu patentoveho nároku 1. Tekutina sa odparuje pri svojom priechode druhou zónou ohrevu a pri svojom výstupe z generátora vytvára0005 Mnoho zariadení na tvorbu aerosólu tiež nie je schopných generovať aerosóly s hmotnosťou stredného priemeru aerosólu(mass median aerosol diameter - MMAD) menšej ako 2 až 4 mikróny,ani produkovať vysoké prietokove množstvo aerosólu, ako viac než l miligram za sekundu s časticami s veľkosťou V rozmedzí 0,2 2,0 mikrónov. Vysoké prietokové množstvá a malá veľkosť častíc sú obzvlášť vhodné pre lepšie prenikanie do pľúc pri podávaní liekov, ako napriklad pri liečbe astmy.0006 Väčšie častice vznikajúce v inhalátoroch sa môžu miesto inhalácie do pľúc usadzovať v ústach alebo hltane pacienta. Okrem toho nemusia V určitých aplikáciách väčšie inhalované častice preniknúť dostatočne hlboko do pľúc.0007 Z tohto dôvodu existuje potreba zariadenia na tvorbu aerosólu schopného dodávať rôzne veľkosti podávaných aerosólov tak, aby bolo zariadenie schopné prispôsobiť sa rôznym potrebám pacienta. Navyše existuje potreba zariadenia na tvorbu aerosólus ovládateľným nastavovanínx veľkosti distribúcie aerosólov, ktoré produkuje.0008 Vynález predkladá zaradenie na tvorbu aerosólu, ktoré je schopné vyprodukovať aerosóly s rôznymi veľkosťami distribúcie aerosólu. Zariadenie na tvorbu aerosólu poskytuje ovládateľné nastavenie veľkosti distribúcie aerosólu tak, aby bolo možné produkovať aerosóly najvhodnejšie pre uspokojovanie potrieb0009 Zariadenie na tvorbu aerosólu podľa vynálezu zahŕňa prietokový kanálik, ohrievač a aerosólovú separačnú manžetu. Kvapalina je zo zdroja dodávaná do prietokového kanálika a v kanáliku je ohrievaná ohrievačom, čím sa kvapalina vyparuje. Aerosólová separačná manžeta obklopuje výstup prietokového kanálika. Odparený materiál vystupujúci 2 prietokového kanálika vstúpi do aerosólovej separačnej manžety, konfigurovanej na ovládanie veľkosti distribúcie aerosólu produkovaneho zariadením na tvorbu aerosólu. Počas prevádzky zariadenia možno regulovať MMAD produkovaných aerosólových častíc prinajmenej zmenou dĺžky L a maximálneho priemeru W aerosólovej separačnej manžety.0010 Podľa vynálezu je daná tiež k dispozicii metóda na tvorbu aerosólu zahŕňajúca dodanie kvapaliny do prietokového kanálika zahriatie kvapaliny V prietokovom kanáliku a jej odparenie zmiešanie odparenej kvapaliny so vzduchom. na vytvorenie aerosólu a vývod odparenej kvapaliny smerom von z prietokového kanálika do aerosolovej separačnej manžety konfigurovanej na ovládanie veľkosti distribúcie aerosólu vyprodukovaného 2 odparenej kvapaliny. MMAD častíc produkovaného aerosólu sa reguluje ovládaním dĺžky L a maximálneho priemeru W aerosólovej0011 Obrázok 1 zobrazuje vyhotovenie zariadenia na tvorbu0012 Obrázok 2 zobrazuje usporiadanie obsahujúce aerosólovú separačnú manžetu umiestnenú na výstupe prietokového kanálika. 0013 Obrázok 3 ukazuje vzťah medzi hmotnostným stredným aerodynamickým priemerom (MMAD) propylenglykolu (PG) a dĺžkou aerosólovej separačnej manžety.0014 Obrázok 4 ukazuje vzťah medzi percentuálnym využitím PGa dĺžkou aerosólovej separačnej manžety.0015 Obrázok 5 ukazuje vzťah medzi MMAD aerosólových častíc PG a prietokovým množstvom vzduchu (inhalačného prietoku) dvoch rôzne dimenzovaných kapilárnych kanálikov.0016 Obrázok 6 ukazuje vzťah medzi priemerom aerosólovej častice a prietokovým množstvom PG V prietokovom kanáliku pre aerosóly vyprodukované pomocou rôzne dimenzovaných prietokových kanálikov.0017 Obrázok 7 ukazuje distribúciu veľkostí aerosólových častíc PG a oleylester alkoholu (OA) V aerosóle vytvoreného0018 Obrázok 8 ukazuje MMAD aerosólových častíc PG a OA V aerosóloch vytvorených z roztokov s rôznymi koncentráciami OA a PG.0019 Obrázok 9 ukazuje distribúciu veľkostí aerosólových častíc budesonidu a PG V aerosóle vytvoreného z roztoku budesonidu V PG.0020 Obrázok 10 ukazuje distribúciu veľkostí aerosólovýchV PG. 0021 Obrázok ll ukazuje vzťah medzi MMAD aerosólových častícPG a dĺžkou aerosólovej separaćnej manžety (krivka A) a medzi percentuálnym využitím PG a dĺžkou aerosólovej separačnej manžety (krivka B) pre náustok s vnútorným priemerom 32 mm0022 Obrázok 12 ukazuje vzťah medzi MMAD aerosólových častíc PG a dĺžkou aerosólovej separačnej manžety (krivka A) a medzi percentuálnym využitím PG a dĺžkou aerosólovej separačnej manžety (krivka B) pre náustok s vnútorným priemerom. 22 mm0023 Obrázok 13 ukazuje približne vzdušné prúdnice generované náustkami s vnútornými priemermi 32 mm (1,25 palca)(A) a 22 mm

MPK / Značky

MPK: B05B 17/04, B05C 1/00, B05B 1/24, A61M 11/00

Značky: regulovanou, metody, částic, veĺkosťou, zariadenie, aerosolov, tvorbu, tvorby, aerosolů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/49-e8922-zariadenie-na-tvorbu-aerosolu-a-metody-tvorby-aerosolov-s-regulovanou-velkostou-castic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na tvorbu aerosólu a metódy tvorby aerosólov s regulovanou veľkosťou častíc</a>

Podobne patenty