Výroba zmesových potravinárskych produktov obsahujúcich celé zrná

Číslo patentu: E 7864

Dátum: 29.06.2007

Autori: Wang Chen Y, Karwowski Jan, Vemulapalli Vani

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

VÝROBA ZMESOVÝCH POTRAVINÁRSKYCH PRODUKTOV 0 BSAHUJÚClCH CELÉ ZRNÁ0001 Predkladaný vynález sa týka výroby zmesových potravinárskych produktov, ako sú napríklad snacky a obilniny na okamžitú konzumáciu, z kombinácií zrôsolovatených celých obiiných zŕn a iných prírodných potravín.0002 Celé obilné zrná sú výživné a poskytujú vysoký obsah diétnej vlákniny. Rozvaľkávané alebo lisované produkty sú vyrábané scelozrnnou pšenicou. Všeobecne sú rotačne lisované snacky a rozvaľkávane snacky typicky vyrábané so surovou pšeničnou múkou. Pšenica je jedinečná v tom, že obsahuje lepok, ktorý pomáha zadržať vodu a poskytuje súdržnosť a pružnosť počas strojového spracovania. Vpostupe rotačného lisovania, aj ked lepok nevzniká. mnoho zo súdržnosti cesta pochádza zpridania vysokej hladiny umelého pokrmového tuku a do určitej miery z cukru vo formulácii. V procese rozvaľkávania vzniká lepok, ktorý udržiava cesto súdržné. Cesto vyrábané z múky z iného druhu obilia okrem pšeničnej múky nemá tendenciu k vzniku súdržného cesta vdôsledku svojho unikátneho zloženia, ktoré neobsahuje lepok, dokonca aj v prítomnosti vysokej hladiny umelého pokrmového tuku a cukru vo formulácii cesta. Obzvlášť kompozicie cesta na báze škrobu, ktorémajú Iepku málo alebo lepok nemajú vôbec, po zmiešaní svodou nemajútendenciu ku vzniku cesta, ktoré je súdržné pri teplote miestnosti a kontinuálne strojovo spracovateľné alebo ho možno rozvalkávat.0003 Patenty Spojených štátov č. 4 623 548 a 4 623 550 opisujú cesto,ktoré je pripravené s použitím predzrôsolovatenej obilnej múky/škrobu,čiastočne zrôsolovatenej obilnej múky/škrobu a surovej múky/škrobu za vzniku cesta, ktoré má vlhkost 40-50 na prípravu extrudovaných a rozvalkávaných smažených snackov. Rôsolovatenie je funkcia penetrácie vody do celého zrna,teploty a času, pre daný typ zrna. Podľa patentu Spojených štátov č. 4 179 527 rôsolovatenie pšeničného škrobu zahŕňa zničenie väzieb v kryštalických0004 V patente Spojených štátov č. 897 181 sú obilné zrná alebo zelenina v neporušenej forme namočené, ale nevarené, a potom opakovane prechádzajú medzi ryhovanými valcami, a potom sa pečú. Je opísané varenie alebo pareníe zŕn alebo zeleniny, ktoré vytvára významnú zmenu v ich chemickej kvalite a veľké množstvo nutričných rozpustných prvkov unikne do0005 Vpatente Spojených štátov c. 3462 277 prechádza zmes obilnej múky alebo krúpov a vody vytlačovacím strojom, aby škrob rôsolovatel, zatial čo sa cesto pečie a premieňa na gumovitú hmotu. Obsah vlhkosti zmesi je 13 až 35 . Kontinuálny extrudát v tvare písmena U je odrezávaný do segmentov rezaním rohlíčkov za vzniku obilninových produktov v tvare kanoe. Oddelené kusy v tvare kanoe sú potom usušené pod 15 vlhkosti.0006 V patente Spojených štátov č. 3 512 990 cesto vyrobené z múčnych materiálov, ako je napriklad pšenica, kukurica, ovos, ryža, zemiaky alebo strukoviny, je voliteľne čiastočne alebo kompletne uvarené s pridanou vlhkosťou do približného obsahu vlhkosti okolo 30 . Po tomto kroku varenia je zmes urobená homogénnym priechodom cez vytlačovaci stroj alebo kladivový mlyn,ako je napríklad Fitzmill. Mletý alebo extrudovaný produkt je usušený na približný obsah vlhkosti 22 až 24 . Usušené cesto je potom zhutñované medzi dvoma valcami, ktore zaisťujú rezanie a produkujú plát cesta, ktorý mápravidelne rozložené perforácie v tvare kosoštvorca. Plát ciest je potomoddelený do pásov, zvinutý za vzniku malých sušienok, ktoré sú uzatvorené na0007 Vpatentoch Spojených štátov č. 987 088, 1 019 831 a 1 021 473,kukurica alebo iné obilie je namleté a ponorené do takého množstva vody, ktoré je obmedzené na množstvo, ktoré bude natiahnuté obilím počas varenia. Účelom tohto je zachovat vo varenom predmete arómu a ďalšie vlastnosti obilia, ktoré by sa inak mohli stratiť alebo vymiznút pri evolúcii pary alebo výparov. Vtýchto procesoch je varené cesto extrudované dierkovanou doštičkou za zisku vlákien.0008 Trvanllvé zmesové potravinárske produkty obsahujúce celé zrná, ako sú napríklad pikantné a sladké snacky a obilniny na okamžitú konzumáciu, sú kontinuálne produkované prípravou cesta varenim celozrnných obilninových častíc v prítomnosti vody postačujúcej pre rôsolovatenie škrobového obsahu celozrnných obilninových častíc za vzniku zrôsolovatených celozrnných obilninových častíc, ktoré sú zmiešané so škrobom, celozrnnou múkou,voliteľnými minoritnými zložkami cesta, ako jeínapríklad pekárske droždie, a potravinovou zložkou vybranou zo skupiny, ktorú tvoria zelenina a ovocie, za vzniku cesta. Cesto je tvarované do samostatných jednotiek cesta, ktoré sú pečené alebo smažené za vzniku trvanlivého zmesového potravinárskeho produktu obsahujúceho celé zrná, ktorý je výživný, nizkotučný, smnohými príchuťami a dobrým zdrojom vlákniny. Vkonkrétnych uskutočneniach sú produkované trvanlivé potravínárske produkty svysokým obsahom zeleniny/ovocia vyrábané zcesta so zníženou potrebou pokrmového tuku acukru vo formulácii cesta.0009 V jednom konkrétnom uskutočnení sú predomleté celozrnné častice predzrôsolovatené in sltu v podmienkach atmosférického tlaku v mlešačl cesta,ktorý je upravený pre parnú injekciu alebo v inej funkčne porovnateľnej varnej nádobe, ktorá je otvorená do atmosféry. Postup spravidla zahŕňa vareniesamotných celých zŕn do predzrôsolovateného stavu a potom zamiešaniecelozrnnej múky, surového a/alebo predzrôsolovateného škrobu, ovocnej alebo zeleninovej zložky a voliteľné mínorítné zložky cesta, ako je napríklad pekárske droždie, a pod., v miešači cesta s miešanlm účinným pre poskytnutie súdržného rozvalkávatelného cesta, a potom tvarovanie a delenie cesta do samostatných jednotiek alebo kusov pred pečením alebo smažením kusov cesta za zisku0010 V ďalšom konkrétnom uskutočnení sú predomleté celozrnné obilninové častice varené v prítomnosti vody v podmienkach vákuového tlaku alebo v podmienkach pretlaku buď samotné alebo v prítomnosti ovocia alebo zeleniny, ktoré sú dostatočné pre vznik zrôsolovatených celozrnných častíc, a zrôsolovatené celé zrná sú zmiešané s ovocím alebo zeleninou, pokial to už nie je uskutočnené, a kombinácia zrôsolovatených celých zŕn/ovocia alebo zeleniny prechádza cez vytlačovaci stroj s nízkymi vytlačovacimi tlakmi za vzniku súdržného rozvalkávateľného cesta vo forme extrudátu. V konkrétnom uskutočnení ovocná alebo zeleninová zložka a časť zložky s celozrnnými časticami môžu byť varené vo vákuu a zvyšok zložky s celozrnnými časticami vkombinácii sdalšími suchými zložkami, ako je napriklad škrob, celozrnná múka, pekárske droždie, a pod., môžu byt samostatne zahríevané vpare v prítomnosti vody postačujúcej na to, aby tiež vznikli zrôsolovatené celozrnné častice v zmesi zahríevané v pare, a potom môžu byt výsledná zmes z vákua a zmes zahrievaná v pare spojené a zmiešané na prípravu cesta. Extrudát môže byt naplnený do rotačného lisu alebo rozvaľkávacich valcov a krájacieho zariadenia alebo iného výrobného zariadenia vhodného na tvarovanie a delenie cestového extrudátu na jednotlivé kusy cesta. Jednotky alebo kusy cesta požadovaného tvaru a veľkosti sú pečené alebo smažené za vzniku zmesového potravinárskeho produktu obsahujúceho celé zrná.0011 Zrôsolovatený škrob vzniknutý vo varenom celom zrne(zrnách) pomáha pri tvorbe súdržného cesta dokonca bez pridania pokrmového tuku alebo cukru alebo pri pridaní veľmi malého množstva pokrmového tuku alebo tuku a/alebo cukru do formulácíe cesta. Cesto si zachová svoju súdržnosť a pevnosť počas strojového spracovania a môže byt tvarované a delené dosamostatných jednotiek akoukoľvek zcelého radu vhodných technik

MPK / Značky

MPK: A23L 1/00

Značky: zrná, výroba, obsahujúcich, produktov, zmesových, potravinářských, celé

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/49-e7864-vyroba-zmesovych-potravinarskych-produktov-obsahujucich-cele-zrna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výroba zmesových potravinárskych produktov obsahujúcich celé zrná</a>

Podobne patenty