Použitie hesperidínu alebo jeho derivátov na výrobu medikamentu určeného pre stimulovanie tvorby kostného tkaniva

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Použitie hesperidínu alebo jeho derivátov na vyrobu medikamentu určeného pre stimulovanie tvorby kostného tkanivaVynález sa týka udržania alebo obnovy rovnováhy kostného metabolizmu u človeka alebo u zvieraťa, najmä za účelom prevencie alebo odstránenia problémov spôsobených nerovnováhou kostného metabolizmu pomocou výživového doplnku alebo lekársky podávanej kompozície stimulujúcej kostnú tvorbu a/aleboKostné tkanivo nie je statické. Kosti podstupujú konštantnú premenu usporiadania cez rozbúranie a syntézu de novo kostného tkaniva v komplexnom procese implikujúcim dva hlavné typy buniek, tzn. jednak osteoblasty produkujúce novéAktivity týchto buniek sú regulované pomocou veľkého množstva cytokínov a rastových činiteľov, z ktorých väčšina bola identifikovaná a klonovaná spôsobom, aký bol opísaný v Mundyho obecnom prehľade (Mundy, G. R., 1996, Clin. Orthop.,vol. 324 24-28 Mundy, G. R., 1993, J. Bone Miner Res, vol.8 S 505 - S 510).Osteoblasty, bunky, ktoré odpovedajú za tvorbu kosti, sa diferencujú z prekurzorných buniek a vylučujú početné enzýmy a početné proteíny štruktúry matrice kosti, ktoré zahrnujú kolagén typu I., osteokalcín, osteopontín a alkalickúvo 1.2 1018 - 1027 Harris S. et al., 1994, J. Bone Miner Res Vol. 9 855-863).Osteoblasty rovnako syntetizujú regulátory rastu z početných peptidov, zahrnujúcich peptidy BMPs (viz Bone Morphogenetic Proteins), ktoré sú uložené V kostnej matricia ktoré pravdepodobne odpovedajú za normálny vývoj kosti.Rovnako ako alkalická fosfatáza, osteokalcin a osteopontín, sú i BMPS peptidy vylučované osteoblasty V kultúre vtedy, keď sa tieto bunky množia delenímOsteoklasty sú mnohojadrové bunky, ktoré odpovedajú zarednutie kostí, ako je obvykle nazývaná kostná rezorpcia.U zdravého jedinca, dospelého človeka alebo zvieraťa,umožňuje následná činnosť osteoblastov a osteoklastov udržanie kostnej masy v priebehu času a simultánne zaisťuje nové usporiadanie kostného tkaniva pomocou rezorpcie kosti a jejU zdravého dospelého subjektu je rýchlosť tvorby osteoklastov a osteoblastov taká, že udržuje rovnováhu medzi tvorbou kosti a kostnou rezorpciou. Avšak u jedincov trpiacich osteoporózou sa v procese tvorby kostí vytvára nerovnováha,ktorá vedie k rednutiu kostí, prebiehajúcemu vyššou rýchlosťou než ich tvorba. I keď sa táto nerovnováha V istej miere vyskytuje u väčšiny jedincov vo vyššom veku, môže sa vyskytnúť i u mladších jedincov trpiacich osteoporózou a má o toU človeka a ostatných cicavcov sú tak mnohé rôzne poruchyspojené s narušeným metabolizmom kostnej rezorpcie alebokostnej tvorby, pretože vyvolávajú nerovnováhu kostnéhoPozorujeme najmä veľkú rôznorodosť najvyššej hodnoty kostnej masy medzi jedincami, pričom je táto rôznorodosť spôsobená veľkými rozdielmi V procese kostnej tvorby V najnižšom veku. Maximálna hodnota kostnej masy, nazývaná rovnako ako vrchol kostnej masy, dosahovaná na počiatku dospelého veku, je tak medzi jedincami veľmi variabilná. S postupom veku sú jedinci so slabou vrcholnou hodnotou kostnej masy, trpiaci rednutím kostí spôsobeným stárnutim,znevýhodnení. Preto sa, nezávisle na jedinci, doporučuje včasná prevencia rednutí kosti s pomocou maximálneho možného obmedzenia nerovnováh v kostnom vývoji, ku ktorým dochádza nepatologicky V súvislosti so stárnutim, pričom ide najmäo riziká predčasných kostných fraktúr.Medzi patologické poruchy spojené s nerovnováhou kostného metabolizmu môžeme zaradiť najmä poruchy a patológie ako sú osteoporóza, Pagetová choroba, rednutie kostí alebo osteolýza,pozorovaná xr mieste spojenia s protézou, metastatické kostné ochorenie, hyperkalcémia spôsobená rakovinou, viacnásobnéUrčité poruchy a patológie kostného metabolizmu môžu byť vyvolané dlhodobou nehybnosťou, napríklad pri dlhodobej hospitalizácii, alebo i pri pobyte V prostredí beztiažnéhoMedzi poruchami spojenými s abnormálnou kostnou rezorpciou je najrozšírenejšia osteoporóza, ktorej výskyt je najčastejšie pozorovaný u žien po začiatku menopauzy. Osteoporóza je kosterné systémové ochorenie, ktoré je charakteristickéredukciou kostnej masy a poškodením mikroarchitektúry kostnéhotkaniva a to je spojené so zvýšenou krehkosťou kostí a ichExistujú ďalšie faktory, ktoré prispievajú k nárastu rednutia kostí vedúceho k osteoporóze, ako sú fajčenie cigariet, alkohol, sedací spôsob života, nízky prísun vápnika, nevyvážená strava alebo i nedostatok vitamínu D.Pretože je osteoporóza, rovnako ako iné poruchy spojené s rednutím kostí, chorobou chronickou, jej prevencia a liečba musia byť prevádzané dlhodobo. Bežne sa pripúšťa, že včasná prevencia musí byť uprednostnená, pretože dve hlavné kritické fáze kostného kapitálu sú- obdobie rastu umožňujúce získanie maximálnejhodnoty kostnej masy (vrchol kostnej masy)- Starnutie zvyšujúce rýchlosť úbytku kostnej masy.Prevencia osteoporózy už sa preto nemusí obmedzovať len naU človeka alebo u zvieraťa existuje rad stavov charakterizujúcich sa nutnosťou zvýšenia tvorby kostí. Napríklad pri kostnej fraktúre je nutné stimulovať rast kosti s cieľom urýchlenia kompletnej reparácie kosti. Táto potreba sa rovnako vyskytuje v prípade periodontálnych ochorení,metastatických kostných ochorení, osteolytických ochorení a v stavoch, u ktorých usilujeme o reparáciu pojivového tkaniva,napríklad za účelom zacelenia alebo regenerácie chýb čiporanenia chrupavky. O stimulácii rastu kosti usilujemerovnako V prípade primárneho a sakundárneho hyperparatyreoidizmu, ako aj V prípade osteoporózy spojenej s cukrovkou a V pripade osteoporózy spojenej

MPK / Značky

MPK: A61K 31/7042, A23L 1/29, A61P 19/00

Značky: tvorby, medikamentu, použitie, výrobu, určeného, derivátov, stimulovanie, tkaniva, kostného, hesperidínu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/48-e2614-pouzitie-hesperidinu-alebo-jeho-derivatov-na-vyrobu-medikamentu-urceneho-pre-stimulovanie-tvorby-kostneho-tkaniva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie hesperidínu alebo jeho derivátov na výrobu medikamentu určeného pre stimulovanie tvorby kostného tkaniva</a>

Podobne patenty