Spôsob prípravy neramexánu

Číslo patentu: E 14896

Dátum: 28.06.2010

Autori: Koller Herbert, Sbrogió Federico, Pyerin Michael

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu prípravy 1-amino-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexánu (neramexánu) alebo jeho0002 1-Amino-l,3,3,5,5-pentametylcyklohexán (neramexán) a jeho farmaceuticky prijateľné soli sú cennými prostriedkami na kontinuálnu liečbu pacientov trpiacich chorobami a stavmi, ako je tinitus a nystagmus. 0003 Spôsoby prípravy týchto prostriedkov sú už známe.0004 Pri jednom spôsobe sa komerčne dostupný izoforón premieňa na neramexán V slede reakcií zahŕňajúcom päť stupňov podľa nasledujúcej reakčnej schémy (W. Danysz et al., Current0005 V prvom stupni tohto sledu sa izoforón 1 premieňa na 3,3,5,5-tetrametylcyklohexanón 2 konjugovanou adíciou0006 Danysz zverejňuje, že zlúčenina 2 sa pripravila podľa spôsobu z odkazu 3 (Kharasch). Tento odkaz zverejňuje reakciu izoforönu s metylmagnéziumbromidom na príslušný cyklohexanón. Na strane 2313 V ľavom stĺpci sa zverejňuje The Addition of Isophorone to Methylmagnesium Bromide in the Presence of Cuprous Chloride. zlúčenina 2 je charakterizovaná teplotou varu t.v. pri dvoch rozdielnych tlakoch, teplotou topenia t.t., indexom lomu n, hustotou d, polarizovateľnosťou M, t.j. musela sa podrobiť stupňu čistenia, napríklad destilácii. Nastrane 2313 V pravom stĺpci sa zverejňuje The Addition of Isophorone to Methylmagnesium Bromide in the Presence of Nickelous Chloride, kde cieľová zlúčenina sa izoluje frakčnou destiláciou použitím Vigreuxovej kolóny. Teda0007 V druhom stupni sa 3,3,5,5-tetrametylcyklohexanón 2 premieňa na 1,3,3,5,5-pentametylcyklohexanol 3 Grignardovou0008 Danysz zverejňuje, že zlúčenina 3 sa pripravila podľa spôsobu z odkazu 4 (Chiurdoglu). Tento odkaz zverejňuje reakciu 3,3,5,5-tetrametylcyklohexanónu s metylmagněziumbromidom na zlúčeninu 3. Na strane 377 v odseku 5 sa zverejňuje, že cieľová zlúčenina sa podrobila destilácii0009 V treťom stupni sa cyklohexanol 3 premieňa na 1-chlór acetamido-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexán 6 pôsobením0010 Danysz zverejňuje, že zlúčenina 6 sa pripravila podľa spôsobu z odkazu 6 (Jirgensons). Tento odkaz zverejňuje Ritterovu reakciu cyklohexanolu s chlóracetonitrilom za vzniku príslušného amidu podľa stupňa (iii) (schéma na strane 1709,zlúčenina la, zlúčenina 2 a). Podľa všeobecného reakčného postupu sa výsledný amid podrobuje molekulovej destiláciiV aparatúre Kugelrohr, t.j. podrobila sa stupňu čistenia0011 Vo štvrtom stupni následným štiepenim skupiny chlóracetamido v amide 6 tiomočovinou a okyslením výsledného amínu kyselinou chlorovodíkovou v poslednom piatom stupni sledu reakcií vzniká neramexán (1-amino-1,3,3,5,5-pentametyl cyklohexán) 7 vo forme svojho hydrochloridu.0012 Uvádzaný celkový výťažok z piatich stupňov sledureakcii je približne 50 hmotn.0013 Jedným predmetom tohto vynálezu je zlepšenie jedného alebo viacerých jednotlivých reakčných stupňov vyššie uvedeného sledu reakcií, aby sa poskytol spôsob prípravy 1-amino-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexánu alebo jeho farmaceutický prijateľnej soli, ktorý umožní výhodnú realizáciu v hospodárnom priemyselnom meradle. Ďalším predmetom je minimalizovanie množstva odpadu a/alebo nevyužívaných chemikálií produkovaných v priebehu výroby neramexánu alebo jeho farmaceutický prijateľnej soli. Ďalším predmetom je optimalizovanie alebo zlepšenie výťažku a/aleboselektivity a/alebo kvality produktu so zreteľom na neramexánalebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ. Taký zlepšený spôsob sa môže považovať za jeden z predpokladov pre výhodnú výrobu neramexánu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli v0014 Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy 1-amino-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexánu alebo jeho farmaceutickyprijateľnej soli, zahŕñajúceho aspoň stupne (i) až (iv)(i) premena izoforónu na 3,3,5,5-tetrametylcyklohexanónpri ktorom sa aspoň jedna zo zlúčenín 3,3,5,5-tetramety 1 cyklohexanón, 1-hydroxy-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexán a 1-ch 1 óracetamido-1,3,3,5,5-pentametylcyklohexán nepodrobuje stupňu0015 V jednom uskutočnení sa konverzia V stupni (i) uskutočňuje reakciou izoforónu s metylmagnéziumchloridom Vprítomnosti meďného halogenidu a lítneho halogenidu. 0016 V jednom uskutočnení sa konverzia v stupni (ii) uskutočňuje reakciou 3,3,5,5-tetrametylcyklohexanónu s0017 V jednom uskutočnení sa konverzia V stupni (iii)

MPK / Značky

MPK: C07C 209/16, C07C 209/62, C07C 211/35

Značky: přípravy, neramexánu, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/48-e14896-sposob-pripravy-neramexanu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy neramexánu</a>

Podobne patenty