Nové použitie substituovaných aminometylchrománov

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nového použitia (2 R,4 R/S)~ 2 ~(ł 5-(4-fluórfenyl)pyridin-3-ylmetylañinołmetyl)chroman-4-olu alebo(2 R,4 R)-2-(5-(4-fluórfenyl)pyridin-3-ylmetylaminołmetyl)chroman-4-olu na liečenie motorických porúch a nežiadúcich účinkov vyvolaných liečivami podávanými za účelom liečeniavynález sa prednostne týka použitia (2 R,4 R/S)-2-(ł 5-(4 fluórfenyl)pyridin-3-ylmetylaminołmetyl)chroman-4-olu alebo(2 R,4 R)-2-(í 5-(4-fluórfenýl)pyridin-3-ylmetylaminołmetyl)chroman-4-olu alebo ich fyziologicky vhodných solí alebo solvátov týchto látok na výrobu liečiva na liečenie extrapyramidových motorických porúch a/alebo na výrobu liečiva na liečenie nežiadúcich účinkov antiparkinsoník pri extrapyramidových motorických poruchách a/alebo na výrobu liečiva na liečenie extrapyramidových symptómov (EPS) vyvolaných neuroleptikmi. (2 R,4 R/S)-2-(5-(4-Fluórfenyl)pyridin~ 3 ylmetylaminołmetyl)-chroman-4-ol alebo (2 R,4 R)-2-(ł 5-(4 fluórfenyl)pyridin-3-ylmetylaminołmetyl)-chroman-4-ol súosobitne užitočné pri liečení dyskinézy.V US 7 767 132 sú opísané podobné aminometylchrománové deriváty, ktoré sú vhodné na profylaxiu a potlačovanie následkov mozgového infarktu (apoplexia cerebri), ako je iktus a mozgová ischémia, na profylaxiu a potlačovanie mozgových porúch, napríklad migrénypredovŠetkým pri geriatrických pacientoch podobným spôsobom ako niektoré alkaloidy námelu,liečenie úzkosti, napätia a depresívnych stavov, sexuálnych dysfunkcií vyvolaných centrálnym nervovým systémom, porúch spánku alebo príjmu potravy alebo na liečenie psychózy (schizofrénie). Okrem toho sú tieto látky vhodné na potlačovaniekognitívnych deficitov, na zlepšovanie schopnosti učenia apamäti a na liečenie Alzheimerovej choroby. Ďalej ich je možné používať na liečenie vedľajších účinkov pri liečení hypertenzie, V endokrinológii a gynekológii, napriklad na liečenie akromegálie, hypogonadizmu, sekundárnej amenorey, premen štruačného syndrómu alebo nežiadúcej puerperálnej laktácie.Podobné zlúčeniny sú opisané v Drug Metabolism andOproti zlúčeninám opísaným V US 5 767 132 sú (2 R,4 R/S)-2(í 5-(4-fluórfenyl)pyridin-3-ylmetylaminołmetyl)chroman-4-ol alebo (2 R,4 R)-2-(l 5-(4 ~fluórfenyl)pyridin-3-ylmetylaminołmetyl)chroman-4-ol iba agonistami receptoru 5-HTM a antagonistami receptoru dopamínu D 4. Nevykazujú inhibičné účinky na receptor dopamínu D 2 alebo D 3. Neočakávanou výhodou(2 R,4 R/S)-2-(5-(4-fluórfenyl)pyridin-3-ylmetylaminołmetyl)chroman~ 4-olu alebo (2 R,4 R)-2-(í 5-(4-fluórfenyl)~ pyridin-3-ylmetylaminołmetyl)chroman~ 4-olu je teda absencia akýchkoľvek antaqonistických účinkov na receptory dopamínu D 2(a D 3). Na rozdiel od receptoru D 4 sú antagonistické vlastnosti na receptore dopamínu D 2 a - i keď menej výrazne na receptoroch D 3 - spojené s vyvolaním rôznych extrapyramidových motorických porúch, ktoré sa majú liečiť (2 R,4 R/S)-2-5-(4 ~ fluórfenyl)pyridin-3-ylmetylaminołmetyl)chroman-4-olom aleboPodstata prípravy (2 R,4 R/S)~ 2-5-(4-fluórfenyl)pyridin 3-ylmetylaminołmetyl)chroman-4-olu alebo (2 R,4 R)-2-(ł 5-(4 fluórfenyl)pyridin-3 ~ylmetylaminołmetyl)chroman-4-olu,ktoré sa majú používať podľa tohto vynálezu, je opísaná VUS 5 767 132, ktorý je citovaný náhradou za prenesenie jeho obsahu do tohto textu.Podobne ako spôsobom opísaným v US 5 767 132 je (2 R,4 R/S)2-(5-(4-fluórfenyl)pyridin-3 ~ylmetylamino)-metyl)chroman-4 ol alebo (2 R,4 R)-2-(í 5 ~(4-fluórfenyl)pyridin-3-ylmetylaminoł-metyl)chroman-4-ol podľa nároku l a ich optické izoméry a/alebo ich farmaceuticky vhodná soli a solváty možne napriklad pripravovať tak, že sa (a) IIR predstavuje chrániacu skupinu hydroxyskupiny, nechá reagovaťa pripadne sa odštiepi chrániaca skupina hydroxyskupiny za vzniku (2 R,4 R/S)-2-(í 5-(4-fluórfenyl)pyridin-3-ylmetylaminołmetyl)chroman-4-olu alebo (2 R,4 R)-2-(5-(4-fluórfenyl)pyridin-3-ylmetylaminołmetyl)chroman-4 ~olu, alebo (b)zlúčenina všeobecného vzorca IV, pripravená podľa US 5 767 132kde alkyl predstavuje alkylskupinu s 1 až 4 atómami C,dealkyluje dealkylačným činidlom za vzniku (2 R,4 R/S)-2-(í 5(4 ~fluór-fenyl)pyridin-3-ylmetylaminołmetyl)chroman-4-oluOsobitnú prednosť má spôsob (c), ktorým sa získa (2 R,4 R)2-(5-(4-fluórfenyl)pyridin-3-ylmetylaminometyl)~chroman~ 4 ~s definovanou stereochémiou, pri ktorom sa chrománamín Vzorcaa pôsobí donor hydridu prednostne hydridový komplex, akoVýchodisková zlúčenina Vzorca V pre spôsob (c) sa prednostne získa pri použití zlúčeniny Vzorca VII (ktorú je možné získať enantioselektívnou katalytickou hydrogenáciou a kryšta lizáciou podľa WO O 2/20507)

MPK / Značky

MPK: C07D 405/00, A61K 31/44, A61P 25/00

Značky: aminometylchrománov, nové, substituovaných, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/47-e917-nove-pouzitie-substituovanych-aminometylchromanov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nové použitie substituovaných aminometylchrománov</a>

Podobne patenty