Čerpadlo s vírivými piestami na dávkovanie nanášacieho prostriedku

Číslo patentu: E 18438

Dátum: 02.08.2010

Autori: Michelfelder Manfred, Sotzny Steffen, Herre Frank, Melcher Rainer

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Čerpadlo s vírivými piestami na dávkovanie nanášacieho prostriedkuVynález sa týka čerpadla s vírivými piestamí na dávkovanieTake čerpadlo s vírivým piestom je známe zo spisu EP 1 348 487 A 1. Pritom v podstate valcový vírivý piest vykonáva vo valcí vírivý pohyb, ktorý pozostáva z oscilačného zdvihového pohybu a superponovaného otočného pohybu. Otočný pohyb virového piestu pritom slúži na otváranie poprípade zatváranie vstupu poprípade protiľahlého výstupu vo valci, zatiaľ čo oscilačný zdvihový pohyb privádza nanášací prostriedok do valca, poprípade ho vytláča z valca. Vírivý piest je pritom poháňaný rotujúcim hnacím hriadeľom cez prevodovku, pričom táto prevodovka premieňa čisto otočný pohybhnacieho hriadeľa na vírivý pohyb.Nevýhodou tohto známeho čerpadla s vírivým piestom je skutočnosť, že dopravovaný prúd tohto čerpadla s vírivými piestami silne pulzuje, čo je pri dávkovaní nanášacích prostriedkov (napríklad laku) v nanášacom zariadenie nežiaduci. Skôr je pri použitie nanášacieho zariadenia na dávkovanie laku potreba, aby dopravovanýprúd bol podľa požadovanej hodnoty čo najviac konštantný.K stavu techniky je ďalej nutne poukázať na spisy US 5,167,181 A, EP O 512 688 A 2, EP 1 348 487 A 1, W 0 01/36820 A 1, US 4,461,209 A, EP 1 316 869 A 2 a DE 10 2004 036 555 A 1. Žiadnyztýchto spisov však neobsahuje čerpadlo s vírivými piestamisriadiacou krivkou, ktorá nie je sínusová. Tieto známe čerpadlá s vírivými piestami teda neumožňujú žiadny konštantný dopravovanýÚkolom vynálezu teda je vytvoriť príslušným spôsobomTento úkol je vyriešený čerpadlom s vírivými piestami podľavynálezu podľa hlavného nároku.Vynález obsahuje všeobecnú technickú myšlienku usporiadať v jednom čerpadle s vírivými piestami väčší počet čerpacích jednotiek, ktoré obsahujú vždy jeden valec a jeden vírivý piest, ktorýpri prevádzke vykonáva vo valci vírivý pohyb.Jednotlivé čerpacie jednotky pritom dopravujú vždy - ako vúvode popísané známe čerpadlo s vírivými piestami - pulzujúci dopravovaný prúd nanášacieho prostriedku. U jedného výhodného príkladu uskutočnenia čerpadla s vírivými piestami sú však jednotlivé čerpacie jednotky na výstupnej strane spojené s jedným spoločným výstupom čerpadla, takže dopravované prúdy jednotlivých čerpacích jednotiek sa prekrývajú, čo vedie k vyrovnaniu čiže vyhladeniu pulzovania. Ďalej sú tieto čerpacie jednotky čerpadla s vírivými piestami podľa vynálezu s výhodou i na vstupnej strane spojené s jedným spoločným vstupom čerpadla, takže tieto čerpacie jednotky sú prostredníctvom tohto spoločného vstupu čerpadla plnenéNa jednej strane je pritom žiaduci čo najväčší počet paralelných čerpacích jednotiek, aby bolo pulzovanie dopravovaného prúdu čo najviac minímalizované. Na druhej strane s počtom paralelnezapojených čerpacích jednotiek rastie i zložitosť a hmotnosť čerpadlas vírívými piestami. U výhodného príkladu uskutočnenia vynálezu preto obsahuje čerpadlo s vírívými piestami tri paralelne zapojené čerpacie jednotky, čo predstavuje dobrý kompromis medzi požiadavkou na čo najmenšiu pulzáciu dopravovaného prúdu najednej strane a požiadavkou na čo najnižšiu hmotnosť na straneVynález však nie je obmedzený na čerpadlá s vírívými piestami s tromi paralelne zapojenými čerpacími jednotkami. Skôr je V rámci vynálezu tiež možné zapojit paralelne väčší alebo menší počet čerpacích jednotiek V čerpadle s vírívými piestami. Napríklad môže čerpadlo 2, 4, 5 alebo i 6 s vírívými piestami obsahovat paralelne zapojené čerpacie jednotky. Optimálny počet čerpacích jednotiek pritom závisí na požiadavkách na rovnomernost dopravovaného prúdua na hmotnost čerpadla s vírívými piestami.U jedného ďalšieho príkladu uskutočnenia vynálezu je čerpadlo s vírívými piestami vhodné na oddelené dopravovanie väčšieho počtu komponentov (napríklad základného laku a tvrdidla) nanášacieho prostriedku. To znamená, že rôzne komponenty nanášacieho prostriedku nemajú v čerpadle s vírívými piestami žiadny vzájomný kontakt, aby sa zabránilo chemickej reakcii medzi týmito rôznymi komponentmi. Pre každý komponent nanášacieho prostriedku je teda s výhodou upravená vždy aspoň jedna čerpacia jednotka. S výhodou však môže byt pre každý komponent nanášacieho prostriedku upravený vždy i väčší počet čerpacích jednotiek, ktoré sú na výstupnej strane a/alebo na vstupnej strane spolu navzájom spojené a spoločne dopravujú príslušný komponent. Týmto paralelným zapojením väčšieho počtu čerpacích jednotiek pre jeden určitý komponent sa opät dosiahne vyrovnanie dopravovaného prúdu príslušného komponentu. Napríklad môže čerpadlo s vírívýmipiestami podľa vynálezu obsahovat celkom šest čerpacích jednotiek, pričom tri čerpacie jednotky dopravujú spoločne prvý komponent(napríklad základný lak), zatiaľ čo ďalšie tri čerpacie jednotkydopravujú spoločne druhý komponent (napríklad tvrdídlo).Pohon čerpadla s virivými piestami podľa vynálezu sa uskutočňuje prostredníctvom jedného spoločného hnacieho hriadeľa,ktorý môže byt poháňaný napriklad elektromotorom, a preto pri prevádzke rotuje. Medzi rotujúcim hnacím hriadeľom a jednotlivými čerpacímí jednotkami je usporiadaná vždy jedna prevodovka, ktorá premieňa čisto otočný pohyb spoločného hnacieho hriadeľa na kombinovaný vírivý pohyb (otočný a Zdvihový pohyb) virivýchPri pohone čerpadla s virivými piestami podľa vynálezu jedným spoločným hnacím hriadeľom nastáva prenos sil z tohto spoločného hnacieho hriadeľa na rôzne čerpacie jednotky s výhodouU jedného variantu vynálezu obsahuje táto prevodovka sozubenými kolami jedno korunové kolo s vnútorným ozubenim aväčší počet planetových kôl so vždy vonkajším ozubenim zaberajúcich do tohto korunového kola. Spoločný hnaci hriadel pritom poháňa korunové kolo, takže jednotlivé planetové kolá sa otáčajú s odpovedajúcim prevodom, pričom tieto jednotlivé planetovékolá zase poháňajú vždy jednu z čerpacích jednotiek.U jedného ďalšieho variantu vynálezu obsahuje prevodovka s ozubenými zubami naproti tomu jedno centrálne kolo s vonkajším ozubenim a väčší počet planetových kôl s vždy vonkajším ozubenim zaberajúcich do tohto centrálneho kola, pričom spoločný hnaci hriadel poháňa centrálne kolo, takže planetové kolá sa otáčajús odpovedajúcim prevodom. I tu poháňajú jednotlivé planetové kolá

MPK / Značky

MPK: F04B 7/06

Značky: piestami, nanášacieho, prostriedku, dávkovanie, vírivými, čerpadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/47-e18438-cerpadlo-s-virivymi-piestami-na-davkovanie-nanasacieho-prostriedku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čerpadlo s vírivými piestami na dávkovanie nanášacieho prostriedku</a>

Podobne patenty