Adiponektín na liečenie pľúcnych ochorení

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Adiponektín na liečenie pľúcnych ochorení0001 Predlcžený vynález sa týka činidla na liečenie pľúcnych ochorení, ktoré inhibuje abnormálne priestorové zväčšenie alveol spojené s deštrukčnými zmenami alveolárnych stien,spôsobené ich chronickým poškodením, a/alebo ktoré inhibujedeštruktívne zmeny alveolárnych stien.0002 Rôzne známe ochorenia pľúc OP zahŕňajú akútnu bronchiťídu kvôli akútnemu zápalu spôsobenému vírusmi alebo baktériami bronchiálnu astmu hlavne spôsobenú zápalovou odpoveďou respiračného traktu kvôli eozinofilomintersticiálnu pneumóniu spôsobenú alveolárnym epitelovým zápalom rakovinu pľúc spôsobenú rakovinovými bunkamia chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP), ktorá je známaako choroba charakterizovaná chronickým zápalom pľúc spôsobeným rôznymi faktormi najmä fajčením, čo vedie k deštrukcii stien alveol a hypertrofii prieduškovýchmukóznych žliaz za vyústenia do skrátenia dychu, zvýšeného kašľania a tvorby sputa atď. Najmä ochorenie predtým známe ako emfyzém často komplikuje do rôznych stupňov ochorenie predtým nazývané chronická bronchitída. V súčasnosti obštrukčná choroba pľúc týkajúca sa týchto dvoch chorôb sa nazýva ako CHOCHP.0003 Hovorí sa, že CHOCHP je charakterizovaná progresívnym rozvojom obmedzenia prietoku vzduchu (obštrukcia dýchacích ciest)(nepatentový dokument 1).0004 Naproti tomu pri chronickej bronchitíde, v ktorej hypersekrécia v respiračnom trakte a infekcia nezahŕňajúobmedzenie prúdenia vzduchu vyplýva z lézií na periferálnych cestách. Takéto pľúcne ochorenie zahŕňa okrem vyššie uvedenej chronickej obštrukcie vrátane emfyzému a chronickej bronchitídy, cystickú fibrózu, bronchiektázu, tuberkulózu,pneumokoniózu a pod.0005 Doteraz vzhľadom na liekovú terapiu pľúcnych ochorení,vrátane CHOCHP sprevádzanej nezvratným obmedzením prúdenia vzduchu, na dočasnú prevenciu alebo potlačenie týchto symptómov sa používajú liečivá akú sú B 2-stimulanty,anticholinergné činidlá a pod., ktoré majú bronchodilatačnú aktivitu. Tieto liečivá majúce bronchodilatačnú aktivitu nemôžu počas dlhého času znížiť poškodenie pľúcnej funkcie, čo je najvýznamnejší klinický indikátor.0006 Mnohé veľkoplošné klinické štúdie preverovali účinky terapie s použitím steroidov ako inhalantov, majúcich silný inhibičný účinok na produkciu cytokínov avšak niektoré dokumenty uvádzajú, že steroidy by nemuseli znižovať poškodenie pľúcnej funkcie počas dlhej periódy času (pozri nepatentové dokumenty 2 až 4).0007 Vzhľadom na účinky terapie ochorení pľúc s použitím liečiv majúcich inhibičné účinky na produkciu aktívneho kyslíka sa neuskutočnili spoľahlivé inhibičné štúdie.0008 Podľa klinickej štúdie N-acetylcysteín, antioxidant,ktorý sa považuje, že má mechanizmus pôsobenia podobný aké majú činidlá inhibujúce produkciu aktívneho kyslíka, môžu redukovať frekvenciu akútneho dráždenia CHOCHP (nepatentový dokument 5). Avšak žiaden dokument neuvádza, že N-acetylcysteín vykazuje účinok znižovania pľúcnej funkcie počas dlhej periódy času.0009 Ďalej sa diskutovalo použitie liečiv inhibujúcich fosfodiesterázy IV na liečenie OP. Uvádza sa však, že tieto liečivá majú nepriaznivé vedľajšie účinky ako je nevoľnosť,zvracanie a sekrécia žalúdočných kyselín (nepatentový dokument 6).0010 Ako je uvedené vyššie, nevyvinulo sa žiadne liečivo,ktoré dosahuje uspokojivé pôsobenie ako liečivo na liečenie chronického pľúcneho ochorenia a ktoré znižuje nezvratné poškodenie pľúcnej funkcie, t. j. ktoré inhibuje abnormálne priestorové zväčšenie alveol spojené s deštruktívnymi zmenami alveolárnych stien kvôli ich chronickému poškodeniu a/aleboktoré inhibujú deštruktívne zmeny alveolárnych stien.PTL 5 Japonský nepreskúmaný patent č. 2004-160740013 Predmet predloženého vynálezu je poskytnutie vysoko bezpečného liečiva, ktoré je vhodné na liečenie pacienta s ochorením pľúc, ktorého pľúcna funkcia je nezvratne0014 Pôvodcovia vynálezu pripravili zvierací model, ktorý vykazuje patogénne znaky klinicky veľmi podobné CHOCHP sprevádzané nezvratným poškodením pľúcnej funkcie a uskutočnili intenzívny výskum s použitím tohto zvieracieho modelu. Výsledkom je zistenie, že adiponektin, ktorý je známy ako sekrečný proteín podobný kolagénu špecificky vylučovaný adipóznych buniek, inhibuje pľúcny emfyzém a poruchy pľúcnej funkcie spôsobené podávaním elastázy, a prišli na vysoko účinné nové terapeutické činidlo, ktoré vykazuje extrémne vysoký účinok na liečenie pľúcneho ochorenia sprevádzaného nezvratným poškodením pľúcnej funkcie, s menšími nepriaznivými vedľajšimi účinkami ako je nevoľnosť, zvracanie a sekrécia žalúdočných kyselín. Predložený vynález sa dosiahol na základe týchto zistení.0015 Predložený vynález poskytuje činidlo obsahujúce adiponektín na inhibíciu priestorového zväčšenia alveol ačinidlo na inhibíciu deštrukcie steny alveol.

MPK / Značky

MPK: A61K 38/22, A61K 38/17

Značky: liečenie, pľúcnych, ochorení, adiponektín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/47-e14419-adiponektin-na-liecenie-plucnych-ochoreni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Adiponektín na liečenie pľúcnych ochorení</a>

Podobne patenty