Vrecko obsahujúce kompozíciu farbiva pre náterovú hmotu

Číslo patentu: E 20828

Dátum: 13.10.2010

Autori: Akkerman Matthias Anthonie Johannes, Bormans Niels Ward

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

VRECKO OBSAHUJÚCE KOMPOZÍCIU FARBIVA PRE NÁTEROVÚ HMOTUPredkladaný vynález sa týka vrecka na zabalenie farbiva pre náterovú hmotu a jeho použitia. Tento vynález je obzvlášť výhodný pre farbenie náterových hmôt.Sú známe zariadenia na miešanie náterových hmôt na farbu podľa volby zákazníka. V zásade sú založené na vydávaní farbiva pre náterovú hmotu do nádoby so základnou náterovou hmotou na získanie náterovej hmoty s požadovanou farbou. Ako obal na kompozície farbív pre náterové hmoty sa zvyčajne používajú kovové plechovice. Tento typ obalu je velmi odolný a robustný. Nevýhodou takéhoto obalu je, že pri zbere prázdnych obalov vznikajú veľké priestorové nároky. Ďalšou nevýhodou je, že tento typ obalov je ťažké úplne Vyprázdniť. Okrem toho je vyprázdňovanie je časovo náročná a často nečistá činnosť. Plechové nádoby na báze kovu sa stávajú nákladnejšími vzhladom na rastúce ceny surovín a nákladov na energie.Nedávny vývoj v oblasti vývoja obalov viedol k využívaniu ohybných obalov pre celý rad výrobkov. Tento druh obalu je väčšinou určený len na jednorazové použitie. Po otvorení sa nedá znovu zatvoriť tak, aby sa zachoval obsah na dlhšie časové obdobie. Obsah je zvyčajne z nádoby vydaný naraz. Ohybný obal nie je vhodný pre kompozície na báze rozpúšťadiel, ako sú napríklad kompozície farbív pre náterové hmoty na báze rozpúšťadiel. Niektoré rozpúšťadlá sú agresívne voči ohybným obalom z viacvrstvovej fólie. Môže to mať za následok oddelenie vrstiev a stratuOhybný obal na farbivo pre náterovú hmotu vyžaduje dobré bariérové vlastnosti, aby mohol byť obsah uložený prakticky bezo zmeny počas dlhého obdobia, typicky dva roky. Vo viacvrstvovej fólii sú bariérové vlastnosti typicky poskytnuté s použitím určitých typov laminátov, najmä polyamidovej alebo hliníkovej fólie. Na zníženie nákladov na balenie by mala byt hliníková fólia čo najtenšia. Nevýhodou hliníkovejfólie je jej citlivosť na opakované ohýbanie obalu. To vedie k popraskaniu fólie astrate bariérových vlastností. To môže viest k zníženiu kvality kompozície farbiva preV minulosti sa zistilo, že použitie ohybných obalov vo vydávacom zariadení pre náterové hmoty je nevhodné. Počas prepravy alebo pri použití sa ohybné obaly netesnili alebo stratili svoje bariérové vlastnosti. Najmä pri použití ohybného obal u na opakované vydávanie dávok farbiva pre náterovú hmotu obal nebol odolný voči opakovanému ohýbaniu a/alebo tlaku, vyvíjanému na ohybný obal.Stále trvá potreba nahradiť plechovky s farbivom pre náterovú hmotu v zariadení na vydávanie náterovej hmoty riešeniami obalov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a robustné. Z tohto dôvodu si predkladaný vynález kladie za ciel poskytnúť riešenie aspoň časti z vyššie opísaných problémov. Cieľom vynálezu je poskytnúť flexibilné obalové riešenie na uloženie farbiva pre náterovú hmotu. Tento vynález má za cieľ poskytnúť ohybné obaly na farbivá pre náterové hmoty, ktoré poskytuje dostatočnú celistvosť obalov a stabilitu pri skladovaní. vynález si najmä kladie za ciel poskytnúť ohybný obal, ktorý je odolný voči popraskaniu. Vynález si ďalej kladie za cieľ poskytnúť použitie takéhoto obalu v zariadení na vydávanie náterovej hmoty.EP 1 449 784 A 1 opisuje vrecko na uloženie nápojov, potravín, korenín, liečiv,kozmetických prostriedkov, čistiacich prostriedkov atď Vrecko obsahuje teleso vytvorené z vrstveného plátu, obsahujúceho najmenej tri vrstvy, vrátane biaxiálne orientovaného PET (vonkajšia vrstva) / hlinikovej fólie (medzivrstva)/biaxiálne orientovaný nylon (medzivrstva)/LLDPE (vnútorná vrstva). Medzi priľahlými vrstvami takejto viacvrstvovej fólie je vložená lepiaca vrstva. Vrecko obsahuje hrdlo vyrobené z termoplastických živíc, pričom hrdlo obsahuje tesniacu uzatváraciu plochu, uspôsobenú tak, aby sa uzatvorila spolu polyetylénovou tesniacou uzatváracou vrstvou vrstveného plátu.US 2006/0207476 A 1 opisuje kompozície farbív pre náterové hmoty na báze rozpúštadiel, ktoré obsahujú napríklad alkoholetoxyláty, alkylarylpolyglykolétery alebo podobné povrchovo aktívne látky. V špecifickom uskutočnení vynálezu sú kompozície farbív poskytnuté v zatavených vreckách, pričom kompozícia farbiva môže byť lahko vydávaná v regulovaných množstvách, pričom tieto vrecká umožňujú použitie kompozície farbiva s minimálnym odpadom.Predkladaný vynález sa týka vrecka na uloženie kompozície farbiva pre náterovú hmotu a jeho použitie. Konkrétne predkladaný vynález poskytuje vrecko, ako je definované v nárokoch. Vrecko je uspôsobený odolávat popraskaniu pri ohýbaní,takže je obzviášt vhodné ako obal na kompozíciu farbiva pre náterovú hmotu.Konkrétne predkladaný vynález poskytuje vrecko, obsahujúce teleso, vytvorené z vrstveného plátu, obsahujúceho najmenej tri vrstvy, pričom uvedené vrecko obsahuje kompozíciu farbiva pre náterovú hmotu, vyznačujúcu sa tým, že uvedená kompozícia obsahuje nevodné rozpúšťadlo, pričom vrstvený plát obsahuje nasledujúce1) polyetylénová tesniaca uzatváracia vrstva, 2) vrstva z orientovaného polyamidu, spojená s uvedenou polyetylénovou tesniacou uzatváracou vrstvou pomocou lepidla, 3) prípadne bariérová vrstva z hliníka, spojená s uvedenou vrstvou z orientovaného polyamidu pomocou lepidla, 4) polyetyléntereftalátová vrstva, spojená s uvedenou bariérovou vrstvou z hliníka, ak je prítomná, alebo suvedenou vrstvou z orientovaného polyamidu pomocou lepidlavrstva na tlačovú farbu, poskytnutá medzi uvedenou polyetyléntereftalátovou vrstvou a uvedenou bariérovou vrstvou z hliníka a hrdlo pričom uvedené hrdlo obsahuje tesniace uzatváracie plochy uspôsobené tak, aby boli uzavreté spolu uvedenou tesniacou uzatváracou vrstvou uvedeného vrstveného plátu za vzniku vrecka s hrdlom, slúžiaceho na uloženie uvedenej kompozície farbiva pre náterovú hmotu,pričom uvedené tesniace uzatváracie plochy obsahujú polyetylén s vysokou hustotou(HDPE) a/alebo pričom uvedené lepidlo je polyuretánové lepidlo. V jednom uskutočnení má uvedený HDPE hustotu najmenej 945 kg/m 3.Podľa jedného uskutočnenia uvedená vrstva z orientovaného polyamidu, spojená s uvedenou polyetylénovou tesniacou uzatváracou vrstvou, má pevnosť väzby najmenej 2,5 N/15 mm, a uvedená bariérová vrstva z hliníka, spojená s uvedenou vrstvou z orientovaného polyamidu, má pevnosť väzby najmenej 3,0 N/15 mm, auvedená polyetyléntereftalátová vrstva, spojená s uvedenou bariérovou vrstvou z hliníka, má pevnosť väzby najmenej 4,0 N/15 mm.Vjednom uskutočnení je hrúbka uvedenej polyetylénovej tesniacej uzatváracej vrstvy v rozmedzí 90 až 160 m, hrúbka uvedenej vrstvy z orientovaného polyamidu je v rozmedzí 10 až 20 m, hrúbka uvedenej bariérovej vrstvy z hliníka je v rozmedzí 8 až 10 m a hrúbka uvedenej polyetyléntereftalátovej vrstvy je v rozmedzí 10 až 14 m.Podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu je uvedené hrdlo opatrené otvorom,ktorý umožňuje odstránenie najmenej 95 hmotnosti uvedenej kompozície farbiva pre náterovú hmotu z uvedeného vrecka v časovom rámci najviac 3 minút.V jednom uskutočnení je uvedené vrecko je opatrené vystužením a uvedené vystuženie je opatrené spevňujúcim prostriedkom alalebo závesným prostriedkom.V jednom uskutočnení uvedená kompozícia farbiva pre náterovú hmotu obsahuje najmenej 4 hmotnosti, s výhodou najmenej 10 hmotnosti, s výhodou najmenej 20 hmotnosti farbivovej zložky. V jednom uskutočnení uvedená kompozícia farbiva pre náterovú hmotu obsahuje zlúčeninu, vybranú zo skupiny pozostávajúcej z oxímu,etoxylovaného alkylalkoholu a alkylpolygIykoléterfosfátu. V jednom uskutočnení uvedená kompozícia farbiva pre náterovú hmotu obsahuje 10 až 40 hmotnosti uhľovodíka (ťažký benzín), s výhodou 10 až 30 hmotnosti, najvýhodnejšie 12 až 25 hmotnosti uhľovodíka (ťažký benzín).V ďalšom aspekte sa predkladaný vynález týka použitia vrecka podľa tohto vynálezu ako obalu na kompozíciu farbiva pre náterovú hmotu, ktorá obsahuje nevodné rozpúšťadlo. V jednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje použitie vrecka podľa tohto vynálezu ako obalu na kompozíciu farbiva pre náterovú hmotu, pričom uvedená kompozícia farbiva pre náterovú hmotu obsahuje najmenej 4 hmotnosti, s výhodou najmenej 10 hmotnosti, s výhodou najmenej 20 hmotnosti farbivovej zložky. V jednom uskutočnení uvedená kompozícia farbiva pre náterovú hmotu obsahuje zlúčeninu, vybranú zo skupiny pozostávajúcej z oximu, etoxylovaného alkylalkoholu a aIkylpolyglykoléterfosfátu. V jednom uskutočnení uvedená kompozícia farbiva pre náterovú hmotu obsahuje 10 až 40 hmotnosti uhľovodíka (ťažký benzín), s výhodou 10 až 30 hmotnosti, najvýhodnejšie 12 až 25 hmotnosti uhľovodíka (ťažký benzín).

MPK / Značky

MPK: B32B 15/08, B65D 75/58, B32B 7/12, B32B 27/34, C09D 17/00, B32B 27/36, B32B 27/32

Značky: náterovú, vrecko, farbiva, kompozíciu, obsahujúce, hmotu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/45-e20828-vrecko-obsahujuce-kompoziciu-farbiva-pre-naterovu-hmotu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vrecko obsahujúce kompozíciu farbiva pre náterovú hmotu</a>

Podobne patenty