Farmaceutický prípravok na liečbu zápalových ochorení urogenitálneho traktu

Číslo patentu: E 10057

Dátum: 20.09.2007

Autor: Vestweber Anna-maria

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Farmaceutický prípravok na liečbu zápalových ochoreníurogenitálneho traktu Oblasť techniky0001 Predložený vynález sa týka kompozície prípravku, najmä farmaceutického prípravku, predovšetkým na liečbu zápalových ochorení urogenitálneho traktu, predovšetkým intersticiálnej cystitídy. Prípravok podľa vynálezu obsahuje kyselinu hyalurónovú, poprípade jej soli, predovšetkým so strednou molovou hmotnosťou (molekulovou hmotnosťou) menšou ako 200 kDa V kombinácii s aspoň jedným ďalším, od nich odlišným0002 Okrem toho sa predložený vynález týka nádoby a aplikačného zariadenia na instiláciu a/alebo aplikáciu dourogenitálnej oblasti, ktoré obsahujú prípravok podľa0003 Nakoniec sa predložený vynález týka použitia prípravku podľa vynálezu na liečbu ochorení urogenitálneho traktu, pričom sa pri tom jedná najmä o intersticiálnu cystitídu.0004 Klinický obraz cystitídy sa môže všeobecne rozdeliť do dvoch skupín. Okrem takej cystitídy, ktorá je spôsobená najmä bakteriálnymi infekciami a ktorú možno spravidla liečiť antibiotikami alebo aj chirurgickým zákrokom na odstránenie príčin infekcie, napríklad pri obštrukciách alebo refluxe, existuje rad zápalov močového mechúra, ktoré nie sú vyvolanéinfekciami. K nim patrí rádiogênna cystitída ( cystitída 2 ožiarenia) a intersticiálna cystitída.0005 Rádioqenna cystitida sa vyskytuje u približne 5 pacientov ožarovaných kvôli malignómom V malej panve. Táto hemoragická cystitída sa vyskytuje spravidla šesť mesiacov aždesať rokov po ožarovaní a môže sa pravdepodobne vzťahovať na0006 Možnosti liečby pri rádiogennej cystitíde zahŕňajú terapiu antispasmotikami, ako je napríklad trospiumchlorid, darifenacin atď., alebo takzvanou hyperbarickou oxygenáciou.0007 Omnoho širšou oblasťou je intersticiálna cystitída,najmä pretože postihuje široký okruh osôb. Intersticiálna cystitída sa niekedy označuje aj ako chronický idiopatický zápal močového mechúra neurčitej genézy. Intersticiálnu cystitídu možno ťažko diagnostikovať a možnosti jej liečby sa považujú za ťažké. Intersticiálna cystitída sa zaraďuje aj pod pojem painful bladder syndrome (syndróm bolestiveho močového0008 S ohľadom na etiológiu neexistujú občas ešte žiadne úplne zaručené poznatky. Kvôli tomu sa diskutuje o rôznych hypotézach, ako je uvoľňovanie zápalových substanciiv dôsledku aktivácie mastocytov kvôli rozdielnym stimulom okultné infekcie zvýšenie priepustnosti steny močového mechúra pre toxické látky imunologické procesy a tiež hypersenzitivita nervových vláken so zvýšením hustoty0009 Diagnostické spektrum intersticiálnej cystitidy zahŕňaokrem mikčného protokolu a denníka bolesti s VAS tiežbakteriologické vyšetrenie na vylúčenie infektu močových ciest a cystológiu moču na vylúčenie karcinómu in situ a cystoskopiu uskutočniteľnú za narkózy s poprípade súčasne prebiehajúcou0010 Intersticiálna cystitída je chronické zápalové ochorenie močového mechúra bez dokázateľných baktérií V moči. Jedná sa teda pri tom o cystitídu nebakteriálneho pôvodu. Jedná sa 0 dodnes úplne neobjasnenê ochorenie, pri ktorompacienti trpia často horšie ako pri nádorovom ochorení. Aj USochorenie s vyššou prioritou. Kvalita života sa môže extremne poškodzovať silným nutkaním na močenie, častým močenim vo dne0011 V Spojených štátoch amerických sa u obyvateľstva uvádza frekvencia výskytu intersticiálnej cystitídy 53 až 67 prípadov na 100 000 ľudí a V Európe 18 prípadov na 100 000 ľudí. Táto odchýlka sa niekedy vysvetľuje rozdielne vytváranými vedomosťami o tomto ochorení a jeho diagnostike. Podľa najnovších zistení sa zdá, že okrem toho sa toto ochorenie ďalej rozmáha. Pacienti, u ktorých sa toto ochorenie vyskytuje, sú väčšinou v strednom veku. Toto ochorenie sa vyskytuje u žien sedemkrát častejšie ako u mužov. Dôvod k tomu možno vidieť V anatómii ženy, ktorej močová rúra je kratšia ako u muža. To vedie k vyššej náchylnosti na postupujúce infekcie močových ciest. U žien s opakovanými (recidivujúcimi) infekciami močových ciest je vo významnejšej miere poškodená sliznica močového mechúra. Toto neustále dráždenie môže viesť k nebakteriálnej, najmä chronickej intersticiálnej cystitíde. Intersticiálna cystitida sa teda diagnostikuje prevažne u žien. Epidemiológiu intersticiálnej cystitídy možno ťažkoodhadovať a niekedy je veľmi rozdielna. Napríklad vo Fínsku sauvádza prevalencia len 1,2 až 1,6 žien.0012 Najčastejšími symptómami intersticiálnej cystitídy súzvýšené nutkanie na močeniebolesti panvy, dolnej brušnej oblasti a hrádzebolesti pri močeni spojené s vylučovaním minimálneho množstva močusilná bolesť počas pohlavného styku a po ňom0013 Hlavnými symptómami intersticiálnej cystitídy sú teda zníženie kapacity močového mechúra s bolesťami závislými od naplnenia a s častým a silným nutkaním na močenie. Hovorí sa aj o trojici frequency, urgency, pain (častosť, naliehavosť, bolesti).0014 Vyššie uvedené symptómy intersticiálnej cystitídy sa môžu ešte stupňovať napríklad v dôsledku zosilnenej citlivosti na bolesť alebo psychických faktorov. Ukázalo sa porušenie zloženia vrstvy glykozaminoglykánu a imunohistochemickéazujú medzi iným znížené farbenie chondroitín-4 vyšetrenia uk0015 Bez viazania sa určitou teóriou sa môže vznik a vývoj intersticiálnej cystitídy vysvetliť nasledovne V dôsledku medzier V ochrannej vrstve sliznice močového mechúra, takzvanej glykozaminoglykánovej vrstvy, sa baktérie, mikrokryštály, proteíny a/alebo škodlivé rozpustené zložky

MPK / Značky

MPK: A61K 31/737, A61P 13/10, A61K 31/728

Značky: traktu, zápalových, prípravok, liečbu, urogenitálneho, farmaceutický, ochorení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/43-e10057-farmaceuticky-pripravok-na-liecbu-zapalovych-ochoreni-urogenitalneho-traktu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutický prípravok na liečbu zápalových ochorení urogenitálneho traktu</a>

Podobne patenty