Zariadenie na testovanie telesnej tekutiny

Číslo patentu: E 10033

Dátum: 22.12.2003

Autori: Ruhl Werner, Zimmer Volker, Schrem Hugo

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA TESTOVANIE TELESNEJ TEKUTINY0001 Predkladaný vynález sa týka zariadenia na testovanie telesných tekutín a podrobnejšie, avšak neobmedzujúcim spôsobom, sa týka testovacieho zariadenia telesných tekutín, ktoré zahrnuje kazetu testovacej látky, ktoráobsahuje testovaciu látku používanú pri testovaní telesnej tekutiny.0002 Získavanie a testovanie telesných tekutín sa uskutočňuje z mnohých dôvodov a ich formy nadobúdajú na dôležitosti pre použitie pri lekárskych diagnózach a liečenie a v rôznych ďalších aplikáciách. V lekárskom obore je žiaduce, aby laickí pracovníci mohli uskutočňovať testy rutinným spôsobom,rýchle a reprodukovateľne mimo laboratórne prostredie, s rýchlymi výsledkami a indikáciou výslednej testovacej informácie. Testovanie je možne uskutočňovať na rôznych telesných tekutinách, pričom je pre určité aplikácie spojené najmä s testovaním krvi a/alebo interstíciálnej tekutiny (tkanivového moku). Také tekutiny môžu byť testované na širokú oblast charakteristík takej tekutiny alebo na analyty obsiahnuté v tekutine za účelom identifikácie0003 Testovanie telesných tekutín zahrnuje v zásade postupy získavania vzorky tekutiny, prenos vzorky do testovacieho zariadenia, uskutočnenie testu na vzorke tekutiny a zobrazenie výsledkov. Tieto postupy sa všeobecneuskutočňujú pomocou väčšieho počtu rôznych nástrojov alebo zariadeni.0004 Jeden z postupov získavania vzorky tekutiny zahrnuje vsunutie dutej ihly alebo injekčnej striekačky do žily alebo tepny a odobratie vzorky krvi. Take priame vaskulárne odobratie Vzorky krvi však môže mat rôzne obmedzenia, vrátane bolesti, infekcie a hematómu a ďalších komplikácií ovplyvnených krvácaním. Okrem toho nie je priame vaskulárne odobratie vzorky krvi vhodne pre opakovanie na rutinnom základe, môže byt extrémneobťažne a neodporúča sa pacientom, aby ho prevádzali sami na sebe. Získavanie - incízia0005 Ďalším obvyklým postupom pre odobratie vzorky telesnej tekutiny je forma incízie v pokožke na privedenie tekutiny k povrchu pokožky. Pre vytvorenie incízie v pokožke sa používa skalpel, nôž alebo iný rezný nástroj. Výsledná vzorka krvi alebo intersticiálnej tekutiny sa následne zachytáva do malej trubičky alebo inej nádoby, poprípade je priamo umiestnená na skúšobný pásik. Ako zdroj tekutiny sa často využíva špička prstu, pretože je vysoko vaskularizovaná a v dôsledku toho poskytuje dostatočne množstvo krvi. Špička prstu však tiež vykazuje veľké množstvo nervových zakončení a preťatia špičky prstu môže byt preto bolestivé. Alternatívne miesta odberu vzoriek, ako je dlaň ruky, predlaktie, ušný boltec a podobne môžu byť tiež vhodné pre odber vzoriek a súčasne menej bolestivé. Tieto miesta však produkujú menšie množstvo krvi. Tieto alternatívne miesta sú teda vhodné len pre použitie v testovacích systémoch, ktoré vyžadujú relatívne malé množstvá tekutiny, poprípade pokiaľ sa použijú postupy na uľahčenie expresie telesnej0006 Existujú rôzne známe systémy incízie pokožky. Narezávacie zariadenia sú popísané napríklad v americkom patente č. Re 35,803, vydanom na meno Lange, et al. 19. mája 1988. 4,924,879, vydanom na meno OBrien 15. mája 1990 5,879,311, vydanom na meno Duchon et al. 16. februára 1999 5,857,983, vydanom na meno Douglas 12, januára 1999 6,183,489, vydanomna meno Douglas et al, 6. februára 2001 6,332,871, vydanom na menoDouglas et al. 25. decembra 2001 a 5,964,718, vydanom na meno Duchon etal. 12. októbra 1999. Príkladom obchodného narezávacieho zariadenia je0007 Pacienti sú často žiadaní o podporu prítoku tekutiny do miesta incízie pomocou tlaku na oblasť okolo incízie, aby sa tekutina ľahšie vytlačila z miesta incizie. Na podporu vytlačovania telesnej tekutiny z miesta rezu sú tiež známe mechanické zariadenia. Také zariadenia sú uvedené napríklad vamerickom patente č. 5,879,311, vydanom na meno Duchon et al. 16. februára 1999 5,857,983, vydanom na meno Douglas 12. januára 1999 6,183,489, vydanom na meno Douglas et al. 6. februára 2001 5,951,492,vydanom na meno Douglas et al. 14. septembra 1999 5,951,493, vydanom na meno Douglas et al. 14. septembra 1999 5,964,718, vydanom na meno Duchon et al. 12. októbra 1999 a 6,086,545, vydanom na meno Roe et al. 11.jú 1 a 2000. Príkladom obchodného zariadenia, ktoré podporuje vytlačovanie telesnej tekutiny z miesta incízie je systém krvnej glukózy0008 Získavanie odobranej telesnej tekutiny, čo bude ďalej označované ako odber tekutiny, môže mat rôzne formy. Akonáhle sa vzorka tekutíny objaví po incízií na povrchu pokožky, Odberové zariadenie sa k nemu priloží. Také zariadenia môžu zahrnovat napríklad systémy, v ktorých sa trubica(skúmavka) alebo testovací prúžok umiestni na miesto incízie pred jej vytvorením alebo sa priloží na miesto incízie krátko po jej vytvorení. Do vzorkovacej trubice sa môže tekutina dostat bud nasávaním alebo kapilárnym účinkom. Také vzorkovacíe systémy môžu zahrňovat napríklad systémy popísané v americkom patente 6,048,352, vydanom na meno Douglas 11. apríla 2000 6,099,484, vydanom na meno Douglas et al, 8. augusta 2000 a 6,332,87 l, vydanom na meno Douglas et al. 25. decembra 2001. Príklad

MPK / Značky

MPK: G01N 35/00, A61B 10/00, A61B 5/15

Značky: zariadenie, tekutiny, testovanie, telesnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/43-e10033-zariadenie-na-testovanie-telesnej-tekutiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na testovanie telesnej tekutiny</a>

Podobne patenty