Kompozície na aplikáciu vytvrditeľného gélu na nechty a spôsoby ich použitia

Číslo patentu: E 19727

Dátum: 19.07.2010

Autor: Haile Danny Lee

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka kompozícii radiačne vytvrditeľného obalu cicavčích nechtov, súprav obsahujúcich tieto kompozície a spôsobov ich použitia. Predložený vynález sa tiež týka spôsobov na prípravu kompozícii odstrániteľného obalu0002 Spotrebitelia používajú obaly nechtov na kozmetické zvýraznenie vzhľadu ich nechtov alebo na ochranu ich nechtov pred poškodením, ktoré môže nastať v ich každodennom prostredi. Avšak, kompozíciám obalu nechtov typicky chýba trvanlivosť vyžadovaná spotrebiteľmi alebo je ťažké ich aplikovať alebo odstrániť s ohľadom na potrebný čas a/alebo úsilie. Nedostatok trvanlivosti sa často prejavuje ako odlamovanie alebo odlupovanie obalu krátko potom, ako sa pôvodný obal aplikoval,čo si vyžaduje aspoň čiastočné opätovné aplikovanie obalu pri pokuse obnoviť estetický vzhľad alebo terapeutický účinok pôvodného obalenia nechtov.0003 Lilley (U.S. patenty č. 6,391,938, 6,803,394 a 6,599,958) opisuje ľahko vytvrditeľné obaly nechtov, ktoré sa aplikujú na prirodzené nechty a/alebo umelé končeky nechtov na kozmetický účel.0004 Ellingson a kol. (U.S. patent č. 6,306,375) opisujú kompozície laku na nechty na dlhé nosenie, ktoré majú definované povrchové vlastnosti, ako aj súpravy, filmy a spôsoby ich použitia.kompozície polyuretánového a polyakrylového laku na nechty, užitočné ako obaly na cicavčie nechty, ako aj spôsoby ich použitia.0006 U.S. 5,127,414, obalenie vytvorené z polyméru akrylového monoméru, uhľovodíkového rozpúšťadla a vosku, ktoré môže priľnúť na povrch nechtu. Akrylový monomér môže byť akrylový alebo metakrylový. Rozpúšťadlo môže byť alkán alebo alkén. Vosk môže byť parafin. Do kompozície obalu sa tiež môže pridať antioxidant alebo zahusťujúce činidlo.0007 U.S. 5,407,666 opisuje svetlonl vytvrditeľnú. kompozíciu,ktorá sa aplikuje na povrch nechtu a ktorá je rýchlo vytvrditeľná Vystavením ultrafialovému svetlu. Táto kompozícia obsahuje medzi 5 a 65 hmotnostných polyméru tvoriaceho film,vybratého zo skupiny pozostávajúcej V podstate 2 i) derivátov celulózy, ii) akrylových polymérov medzi 2 a 20 hmotnostných fotoiniciátora vybratého zo skupiny pozostávajúcej v podstate z i) acetofenónu, ii) benzofenónu, iii) alkylfenylketónu, iv) cyklohexylfenylketónu a medzi 10 a 90 hmotnostných fotoreaktívneho nwnoméru vybratého zo skupiny pozostávajúcej V podstate z i) esterov kyseliny metakrylovej, ii) diesterov kyseliny metakrylovej, kde hmotnostné percentá. sú založené na celkovej hmotnosti kompozície.0008 U.S. 4,704,303 opisuje kompozíciu a spôsob na obalenie kombinácie prirodzeného nechtu, napr. ľudského nechtu a umelého nechtu. Táto kompozícia je svetlom. vytvrditeľného typu. Táto kompozícia obsahuje monomérny alifatický alebo cykloalifatický uhľovodík uretán dimetakrylát, modifikátor odolnosti, polyglykol dimetakrylát s nízkou viskozitou a systém vyvrdenia svetlom,ktorý vytvrdzuje v rozsahu viditeľného svetla, napr. 400-500 nanometrov.0009 U.S. 5,785,958 opisuje rýchlo schnúci vrchný obal, ktorý sa používa na poskytnutie trvanlivého lesklého vzhľadu manikúrovaným nechtom. Kompozícia rýchlo schnúceho, trvanlivého obalu obsahuje základnú živicu celulóza acetát butyrátu amonomér alifatického esteru. Ďalšie zložky, ktoré sa môžu pridaťdo kompozície, sú činidlo na tvorbu filmu, zosieťujúce činidlo,inhibítor polymerizovania a rozpúšťadlo. Kompozícia rýchloschnúceho vrchného obalu laku na nechty sa vytvrdí na tvrdýtrvanlivý lak za niekoľko minút pri vystavení bud bezpečnejdávke ultrafialového svetla alebo akémukoľvek zdroju tepla, vči formulácia obsahuje fotoiniciátor alebo tepelný iniciátor. Tento proceszávislosti od toho, vytvrdenia tiež uľahčuje schnutie vnútorných vrstiev aplikovaného laku na nechty tým, odparuje rozpúšťadlá V týchto vrstvách.0010 Mintel Online June 2005 (2005-O 6), Mini Manucure To-Go4 dba), Princess Nail Co Ltd Easy Off UV GelDeLuxe (nails deluxe.eu/productinfo.phpinfop 1341 WHITE-CROSSES-JPN-1.html) opisujú súpravy na manikúru alebo kompozície zmesí na nechty.0011 Ellingson a kol. (U.S. patent č. 6,136,300) opisujú kompozície laku na nechty na dlhé nosenie, ktoré majúobalenie na cicavčie nechty, ako aj spôsoby ich použitia.0012 Smith III a kol (U.S. patent č. 6,080,414) opisujú filmy a súpravy užitočné ako laky na cicavčie nechty a spôsoby ich použitia, 0013 Farer a kol. (U.S. patent č. 6,656,483)kozmetické kompozície obsahujúce polyuretán na aplikovanie napatentová opisujú kompozície glazúry na nechty,obsahujúcej močovinou modifikované tixotropné činidlo.oligomérnu kompozíciu na vytváranie umelých nechtov, ktoránežltne a ktorá si udržiava svoj tvar, keď sa rýchlo vytvára a polymerizuje účinkom aktinického žiarenia.0016 Tradičný obal nechtov všeobecne zahŕňa dva varianty lakový typ, ktorý sa vytvrdí odparenim rozpúšťadla a polymérový typ, ktorý sa vytvrdí chemickou reakciou. Materiály polymérového typu zahŕňajú napríklad systémy prášok/kvapalina a gélové systémy.0017 Gélové systémy, na rozdiel od tradičných lakových systémov a iných systémov polymérového typu, najmä ultrafialovým žiarením vytvrdených gélových systémov, často obsahujú gél,ktorý sa môže naniesť na nechty, vytvrdiť a vytvarovať, aby vytvoril prirodzene vyzerajúce umelé nechty. V porovnaní s tradičnými lakmi a inými negélovými systémami polymérového typu sú gélové systémy relatívne ľahko použiteľné, aplikovateľné V kratšom čase, ľahšie na nechtoch, nevydávajú žiadny zápach(alebo len minimálny zápach), sú trvanlivé a majú vysoko kvalitný lesk.0018 Zatiaľ čo hrubšie obaly nechtov môžu všeobecne byť žiaducejšie kvôli ich sýtejšej farbe a/alebo dlhšej trvanlivosti hotového obalu nechtov, môže byť náročné prijateľné rýchlo a postačujúco vytvrdiť celý obal po jeho aplikovani. Toto platí najmä pri hrubších a/alebo vysoko pigmentovaných, UV vytvrditeľných systémoch obalenia nechtov, založených na géli. Toto môže byť čiastočne kvôli vlastnostiam týchto obalov. Napríklad, zatiaľ čo UV svetlo môže ľahko prenikať cez vonkajšie oblasti kompozície obalu, aby vyvolalo vytvrdenie, vyššie úrovne a/alebo tmavšie odtiene určitých pigmentov pri niektorých kompozíciách obalu môžu obmedzovať prenikanie UV žiarenia do vnútorných oblastí aplikovanej kompozície gélového obalu a tým predĺžiť čas potrebný na postačujúce vytvrdenie celého obalu. 0019 Pri výbere obalov nechtov často tiež dochádza ku kompromisu medzi trvanlivosťou konkrétneho obalu a jeho ľahkým odstránením. Napríklad, niektoré kompozície gélového obalu podľadoterajšieho stavu techniky, zatiaľ čo boli trvanlivé, sa nedali

MPK / Značky

MPK: A61K 8/35, A61K 8/40, A61K 8/37, A61K 8/02, A61K 8/891, A45D 34/04, A61K 8/73, A61Q 3/02, A61K 8/42

Značky: nechty, použitia, spôsoby, kompozície, vytvrditeľného, aplikáciu, gelů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/41-e19727-kompozicie-na-aplikaciu-vytvrditelneho-gelu-na-nechty-a-sposoby-ich-pouzitia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozície na aplikáciu vytvrditeľného gélu na nechty a spôsoby ich použitia</a>

Podobne patenty