Perorálna antikoncepcia na zabránenie tehotenstvu a minimalizáciu premenštruačných symptómov

Číslo patentu: E 15035

Dátum: 04.12.2002

Autori: Iskold Beata, Bell Robert, Ben-maimon Carole

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis POZADIE VYNÁLEZU Oblasť vynálezu0001 Tento vynález sa týka perorálnych antikoncepcii, ktoré bránia tehotenstvu a minimalizujú alebo eliminujú predmenštruačné symptómy.0002 Ľudský menštruačný cyklus zahŕňa opakujúcu sa sekvenciu hormonálnych zmien, ktoré vedú k epizodickému maternicovému krvácaniu. Normálne má každý menštruačný cyklus stredný interval 21 až 35 dní, ktorý konvenčne začína s prvým dňom menštruačného krvácania a končí deň pred začiatkom ďalšieho krvácania Doba trvania menštruačného krvácania je obvykle 2 až 6 dní, pričom dochádza ku strate 20 až 60 ml krvi.0003 Menštruačný cyklus je rozdelený na folikulárnu a Iuteálnu. fázu,z ktorých každá zodpovedá zmenám, ku ktorým dochádza vo vaječníku. Tieto fázy sa môžu rovnako opisovať ako proliferačné alebo ako sekrečné, čo zodpovedá zmenám pozorovaným na maternicovom endometriu. Zmeny vdĺžke trvania cyklu sú obvykle spôsobené zmenami vo folikulárnej fáze,pretože dĺžka Iuteálnej fázy zostáva relatívne konštantné, v rozmedzí od 12 do 16 dní.0004 Počas folikulárnej fázy sa regrutuje niekoľko primárnych folikulov pre ďalší rast a vývoj. Granulózové bunky v primárnych folikulách obsahujú receptory folikulostimulačného hormónu (FSH) a estradiolu. Po FSH stimuláciou granulózovej bunky produkujú aromatázu. Tento enzým konvertuje androgény androstendión a testosterón, ktoré vznikajú reakciou tekálnych buniek na luteinizačný hormón (LH), na estrón, respektíve estradiol. Granulózové bunky reagujú na estradiol tým, že podstupujú mitózu s cieľom zvýšenia počtu granulózových buniek a produkcie estradiolu. Do 7. dňa cyklu je neznámymi procesmi jeden zväčšujúci sa folikul zvolený na to, že pri ovulácii uvoľní oocyt.0005 Plazmatická hladina estradiolu, ku ktorej dochádza uprostred cyklu,stimuluje vyplavenie LH uprostred cyklu. Toto vyplavenie LH uprostred cyklu spúšťa obnovu meiózy vnútri oocytu a luteinizáciu granulózových buniek v preovulačnom folikule. Bezprostredne pred ovuláciou sa vonkajšia folikulárna stena začína rozpúšťať a oocyt je uvoľnený približne 24 až 36 hodín od nástupu návalu LH.0006 Po ovulácii sa granulózové bunky a obklopujúce tekálne bunky zväčšujú, akumulujú Iipid a začína ich transformácia na lutelnové bunky. Tým začína luteálna fáza menštruačného cyklu. Tieto bunky tvoria novú vaskularizovanú štruktúru označovanú ako corpus luteum (žlté teliesko), ktorá sekretuje estradiol a progesterón. LH udržuje corpus luteum počas luteálnej fázy a prostredníctvom adenylcyklázového systému stimuluje produkciu progesterónu. Pokial nedôjde kotehotneniu, lutelnové bunky degenerujú a minimalizovaná sekrécia hormónu predchádza menštruácii. Po menštruácii okamžite začína ďalší menštruačný cyklus.0007 Pretože proliferácia endometria slúži na pripravu maternice na nastávajúce tehotenstvo, manipulácia s hormónmi a maternicovým prostredím môže zabezpečiť antikoncepciu. Napríklad o estrogénoch je známe, že znižujú sekréciu FSH spätnoväzbovou inhibíciou. Za určitých okolností môžu estrogény rovnako inhibovat sekréciu LH, a to opäť prostredníctvom negatívnej spätnej väzby. Za normálnych okolností vrchol hladiny estrogénu v krvi, ku ktorému dochádza tesne pred ovuláciou, vyvoláva vyplavenie gonadotropných hormónov, ku ktorému dochádza tesne pred a jeho výsledkom je ovulácia. Vysoké dávky estrogénu aplikované okamžite postkoitálne môžu rovnako zabrániť oplodneniu, pravdepodobne kvôli interferencii s implantáciou.0008 Progestíny môžu rovnako zaistiť antikoncepciu. Endogénny progesterón po estrogéne je zodpovedný za progestačné zmeny endometria a cyklické zmeny buniek a tkaniva maternicového krčka a vagíny. Aplikácia progestínu spôsobuje, že cervikálny hlien je hustý, súdržný a hubovitý a predpokladá sa, že tento hlien bráni transportu spermií. Aplikácia progestínu rovnako inhibuje sekréciu LH a blokuje ovuláciu u ľudí.0009 Najrozšírenejšou formou perorálnej antikoncepcie je pilulka, ktorá kombinuje ako estrogén, tak progestín, takzvaný kombinovaný perorálny antikoncepčný prípravok. Alternatívne existujú antikoncepčné prípravky, ktoré obsahujú len progestín. Avšak prípravky obsahujúce iba progestín majú rozmanitejšie spektrum vedľajších účinkov ako kombinované prípravky, najmä častejší výskyt krvácania z prieniku. Výsledkom je, že kombinované prípravky sú preferovanou v súčasnosti používanou perorálnou antikoncepciou (Sheth a kol., Contraception 251243 (1982.0010 Pri vytváraní estrogén-progestlnového režimu pre perorálnu antikoncepciu je nevyhnutné čeliť dvom základným problémom. V prvom rade musí byť zachovaná účinnosť a po druhé musí byť zabránené ďalšiemu narušeniu kontroly endometriálneho krvácania. Všeobecne dokonca i komerčne dostupné perorálne antikoncepčné produkty s najnižšími dávkami vykazujú účinnosť, ale celkový počet prípadov problému s kontrolou krvácania sa zvýšil s tým, ako sa dávky znížili, čo manifestuje ako krvácanie z prieniku (predčasné krvácanie alebo špinenie), tak amenoreu počas týždňa bez pilulky (keď je očakávaná menštruácia).0011 Počas luteálnej fázy menštruačného cyklu až 75 žien s pravidelnými menštruačnými cyklami pociťuje niektoré symptómy predmenštruačného syndrómu (PMS), opakujúce sa, cyklické poruchy zahŕňajúce behaviorálne,emočné, sociálne a fyzické symptómy (Steiner a kol., Annu. Rev. Med. 482447455 (1997. Behaviorálne, emocionálne a sociálne symptómy zahŕňajú, bez obmedzenia na nasledujúci výpočet, podráždenosť, zmeny nálad, depresiu,nepriateľstvo a stránenie sa spoločnosti. Fyzické symptómy zahŕňajú, bez obmedzenia na nasledujúci výpočet, nadúvanie, citlivosť prsníkov, myalgiu,migrény alebo bolesti hlavy a únavu. Skutočný PMS sa vyskytuje len počas luteálnej fázy menštruačného cyklu, pričom počas folikulámej fázy sa symptómy nevyskytujú. Etiológia PMS je dosiaľ neznáma.0012 Podskupina žien s PMS, približne 2 až 9 , vykazuje symptómy, ktoré primárne súvisia so závažnou poruchou nálady. U týchto žien možno aplikovať diagnózu predmenštruačnej dysforickej poruchy (PMDD), ktorá je deñnovaná voštvrtom vydaní publikácie Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders(DSM-IV). Podľa DSM-IV žena s PMDD musí vykazovať aspoň päť predmenštruačných symptómov počas luteálnej fázy, pričom aspoň jedným zo symptómov je emocionálny alebo jadrový symptóm. Jadrovými symptómami musia byť podráždenosť, hnev, náhle zmeny nálad, napätie a depresie (a interferencia sdennými aktivitami) a musia byť potvrdené perspektívnym denným hodnotením počas aspoň dvoch cyklov. Tri až päť percent žien s PMS uvádza, že trpí PMDD.0013 Existujú dve podskupiny žien, ktoré trpia závažným PMS, čo zodpovedá približne 20 populácie sPMS. Tieto ženy trpia závažnými emocionálnymi symptómami, ktoré nespadajú pod striktne kritéria PMDD, ako ich definuje DMS-IV, ale vyžadujú lekársku pozornosť.0014 Symptómy PMDD sa môžu objaviť vktoromkoľvek veku po prvej menštruácii, avšak zdá sa, že priemerný vek nástupu je okolo 26 rokov a niekoľko vedcov zistilo, že symptómy, ako sú symptómy vysadenia estrogénu,spojené spredmenštruačnou fázou, sa časom postupne zhoršujú a pravdepodobne viac predlžujú. Bolo navrhnuté, že k zhoršovaniu môže dochádzať kvôli opakujúcim sa vzrastom a poklesom hladín ovariálnych hormónov. Tento predpoklad je podporený údajmi ziných kultúr pokiaľ menštruácia nie je častá, vyskytujú sa predmenštruačné symptómy riedko. Uvedený predpoklad podporujú rovnako údaje spájajúce nízku paritu ženy s rizikom PMDD. Nízka parita vedie kvyššiemu počtu hormonálnych cyklov, a preto je žena viac vystavená pôsobeniu masívneho množstva progesterónu a vysadeniu týchto masívnych množstiev progesterónu. Ďalej niektoré štúdie objavili nižšie podiely predmenštruačných symptómov medzi užívateľkami perorálnych antikoncepcii, čo znovu naznačuje, že kratšia expozícia najvyšším a najnižším hladinám endogénneho progesterónu chráni proti PMDD (Yonkers,K., J. Clin. Psychiatry 58(Suppl. 14)4-13 (1997.0015 Potlačenie ovulácie je dôležitým princípom na použitie hormonálnej liečby PMS. Jedna metóda inhibície ovulácie spočíva vpoužití perorálnych antikoncepcii (OC). Kombinované perorálne antikoncepcie inhibujú ovuláciu

MPK / Značky

MPK: A61P 25/24, A61K 45/06, A61K 31/567, A61P 15/18, A61K 31/138, A61K 31/565

Značky: premenštruačných, zabránenie, tehotenstvu, perorálna, symptómov, antikoncepcia, minimalizáciu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/41-e15035-peroralna-antikoncepcia-na-zabranenie-tehotenstvu-a-minimalizaciu-premenstruacnych-symptomov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Perorálna antikoncepcia na zabránenie tehotenstvu a minimalizáciu premenštruačných symptómov</a>

Podobne patenty