3-Aminokarbazolová zlúčenina, farmaceutická kompozícia, ktorá ju obsahuje, a spôsob prípravy tejto zlúčeniny

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ju obsahuje, a spôsob prípravy tejto zlúčeniny0001 Predložený vynález sa týka nových 3-aminokarbazolových zlúčenín, farmaceutickej kompozície, ktorá ich obsahuje,spôsobu ich prípravy a použitia takých zlúčenín na výrobu liečiva, ktoré je účinné pri liečbe porúch súvisiacich s tvorbou prostaglandínu E 2 (PGE 2), napríklad zápalových procesov, bolesti, horúčky, nádorov, Alzheimerovej choroby a0002 Predložený vynález sa týka najmä nových benzoylderivátov 3-aminokarbazolu, ktoré sú účinné pri liečbe alebo prevencii porúch súvisiacich s tvorbou prostaglandínu E 20003 Význam prostaglandínov E 2 (PGE 2) spočíva v úlohe, ktorú hrajú ako bioregulátory spoločne s ďalšími prostanoidmi,tvorenými metabolicky z kyseliny arachidönovej, a ako0004 Prostanoidy sú skupinou zlúčenín zahŕňajúcou prostaglandíny, tromboxány a prostacyklíny. Prostanoidy sú lipidové mediátory, ktoré pôsobia ako lokálne hormóny na bunky susediace s miestom ich uvoľňovania. Prostanoidy sa tvoria predovšetkým z kyseliny arachidónovej enzýmovou oxidáciou aktivovanou cyklooxygenázou. Cyklooxygenázy (prostaglandín G/H syntázy) katalyzujú postupnú tvorbu PGG 2 a PGH 2 z kyselinyarachidónovej. PGH 2 sa potom premieňa prostredníctvomšpecifických enzýmov na rôzne prostanoidy. Týmto spôsobom sa vytvára prostaglandín D 2 (PGD 2), prostaglandín E 2 (PGEQ,prostaglandín Fh (PGFÄQ, prostaglandín I 2 (PG 12) a tromboxán A 20005 S výnimkou spermy nedochádza k hromadeniu prostanoidov. Vplyvom rôznych podnetov (zápalových, imunologických, hormonálnych podnetov, ultrafialového žiarenia, karcinogénov a mechanického podnetu) sa prostanoidy syntetizujú a uvoľňujú do extracelulárneho priestoru, odkiaľ prechádzajú do plazmy, moču0006 Prostanoidy hrajú dôležitú úlohu v obranných mechanizmoch pri fungovaní orgánov a pri integrite tela. Prejavuje sa to cytoprotektívnou funkciou v gastrointestinálnom trakte, reguláciou funkcie obličiek a kapilárnej cirkulácie, reguláciou agregácie krvných doštičiek a zrážanlivosti krvi, zapojenia sa do diferenciácie buniek imunitného systému a do hojenia rán, kostného metabolizmu a0007 Vyzdvihnúť by sa mal najmä vazoprotektívny účinok PGl ktoré sú nevyhnutné na udržiavanie vaskulárneho tonusu a na prevenciu tromboembolizmu a aterosklerózy na endotelovej úrovni, a ďalej protizápalový a antiproliferačný účinok PGD ktorých metabolit, 15 d-PGJ 2, je schopný uplatňovať protizápalové účinky prostredníctvom aktivácie nukleárnych receptorov PPARV (peroxisome proliferator-activated receptorgamma) (Inoue et al., 2000, Feedback control of cyklooxygenase-2 expression through PPARgamma J. Biol. Chem.0008 Prostanoidy sú teda nielen bioregulátormi, ale ajdôležitými mediátormi zápalu a ďalších patologických procesov.0009 Najmä PGE 2 sa vo veľkej miere vyskytujú na miestach zápalu a sú zodpovedné za rôzne patologické aspekty akútneho a chronického zápalu, ako je napriklad edêm, tvorba erytémov,zápalová bolesť, zápal kĺbov a horúčka. V skutočnosti sú PGE 2 silnými prozápalovými a algogênnymi prostriedkami. Anti-PGE 2 protilátky prejavujú protizápalovê pôsobenie a u zvierat bez PGE receptorov sa pozorovala znížená odpoveď na zápalové podnety (Portanova et al., selective neutralization of prostaglandin E 2 blocks inflammation, hyperalgesia, and interleukin 6 production in vivo, J. Exp. Med. 1996, 184(3) 883 Ueno et al., Major roles of prostanoid receptors IP and EP(3) in endotoxin-induced enhancement of pain perception Biochem. Pharmacol. 2001, 62(2) 157-160) a nepozorovala sa žiadna horúčkovitá odpoveď na pyrogénne podnety (Ushikubi et al., Impaired febrile response in mice lacking theprcstaglandin E receptor subtype EP 3 Nature 1998, 395281284).0010 V súčasnosti používané nesteroidné protizápalovê liečivá (NSAIDS) a selektívne liečivá COX-2 zmierňujú symptómy súvisiace so zápalom prostredníctvom neselektívnej inhibície produkcie ikozanoidov (PGE 2, PGD 2, PGFZG, PG 12 a TXA 2) kvôli ich inhibičnému účinku na cyklooxygenázy 1 a 2 (Fitzgerald a0011 selektívne liečivá COX-2, v súčasnosti dostupné na trhu, majú zníženú gastrointestinálnu toxicitu V porovnaní s bežnými nesteroidnými protizápalovými liečivami (NSAIDS). Tieto selektívne liečivá COX~ 2 však znižujú tvorbu vaskulárneho prostacyklínu (PG 12, ktorý je tvorený prevažne z COX-2), čím narúšajú prirodzenú rovnováhu medzi protrombotickými a antitrombotickými ikozanoidmi v prospechprotrombotických (TXA 2, ktorý je tvorený prevažne z COX-1), čímzvyšujú riziko tromboticko-kardiovaskulárnych príhod (S. Malhotra, MD, DM N. Shafiq, MD P. Pandhi, MD Medscąpe General Medicine 6(1), 2004 D. Mukherjee a E.J. TopolGardiovascular risk and COX-2 inhibitors, Arthritis Res. Ther.0012 Skümali sa rôzne 3-aminokarbazolové zlúčeninyz hľadiska ich schopnosti selektívne sa viazať na ľudský receptor Y 5 a modulovať jeho pôsobenie. Vďaka tejto schopnosti sú účinné pri liečbe porúch chuti a metabolických porúch, ako je napríklad obezita, bulímia nervosa, anorexia nervosa, pri liečbe porúch spánku, závislosti od morfínu a epileptických záchvatov (W 0 01/07409 Al, W 0 02/051806, W 0 02/096902 a US 6 399 631).0013 Patentová prihláška W 0 2006/122 680 popisuje použitie niektorých 3-aminokarbazolových zlúčenín na liečbu porúch súvisiacich s tvorbou prostaglandínu E 2 (PGE 2). Okrem toho patentová prihláška WO 2007/014 687 popisuje niekoľko nových 3-aminokarbazolových zlúčenín a ich použitie na liečbu porúch0014 Teraz sa neočakávane zistilo, že niektoré nové 3-aminokarbazolové zlúčeniny okrem toho, že sú schopné selektívne inhibovať tvorbu prostaglandinu E 2 (PGEQ,neočakávane ukázali zlepšenú biologickú dostupnosť a0015 Tieto zlúčeniny sú schopné znižovať tvorbu PGE 2, a sú teda aktívne pri všetkých patologických stavoch, pri ktorých PGE 2 pôsobí ako mediátor, napríklad pri zápalových procesoch,bolesti, horúčke, nádoroch, Alzheimerovej chorobe a

MPK / Značky

MPK: C07D 209/88, A61K 31/403, A61P 29/00

Značky: zlúčeniny, ktorá, zlúčenina, kompozícia, obsahuje, 3-aminokarbazolová, spôsob, přípravy, tejto, farmaceutická

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/41-e14853-3-aminokarbazolova-zlucenina-farmaceuticka-kompozicia-ktora-ju-obsahuje-a-sposob-pripravy-tejto-zluceniny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">3-Aminokarbazolová zlúčenina, farmaceutická kompozícia, ktorá ju obsahuje, a spôsob prípravy tejto zlúčeniny</a>

Podobne patenty