Použitie substituovaných gama-laktónových zlúčenín ako farmaceutických prípravkov

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POUŽITIE SUBST|TUOVANÝCH GAMA-LAKTÓNOVÝCH ZLÚČENÍN AKO FARMACEUTICKÝCH PRÍPRAVKOVPredložený vynález sa týka použitia substituovaných y-Iaktónových zlúčenín na prípravu farmaceutických prípravkov na liečbu ochorení ako je migréna, septický šok,neurodegenerativne ochorenia ako je roztrúsená skleróza, Parkinsonova choroba,Alzheimerova choroba alebo Huntingtonova chorea, zápal, zápalové bolesti,cerebràlna ischémia, diabetes, meningitída, artérioskleróza, neoplastické ochorenia, hubové ochorenia alebo na liečenie zranení.Oxid dusný (NO) reguluje mnohé fyziologické procesy, okrem iných neurotransmisiu, uvolňovanie a proliferáciu hladkého svalstva, adhéziu a agregáciu trombocytov rovnako ako aj poškodenie a zápal tkaniva. V dôsledku veľkého množstva signálnych funkcií bol oxid dusný asociovaný s radom ochorení, napríklad v L. J. lgnarro, Angew. Chem. (1999), 111, str. 2002-2013 a v F. Murad, Angew. Chem. lnt. Ed. (1999), 111, str. 1976-1989. Syntáza oxidu dusného (NO synthase), enzým zodpovedný za fyziologickú tvorbu oxidu dusného, hrá dôležitú úlohu v terapeutickom ovplyvňovani týchto ochorení. Dosiaľ boli identifikované tri rôzne izoformy NO syntázy, konkrétne dve konštitučné formy nNO syntáza a eNO syntáza spolu s inducibilnou formou iNO syntáza (A. J. Hobbs, A. Higgs, S. Moncada, Annual Rev. Pharmacol. Toxicol. (1999), 39, str. 191-220 I. C. Green, P.-E. Chabrier, DDT (1999),4, str. 47-49 P.-E. Chabrieret a kol., Gell. Mol. Life Sci. (1999), 55, str. 1029-1035).Inhibicia NO syntáz otvára nové terapeutické prístupy na liečenie rôznych ochorení, súvisiacich s oxidom dusným (A. J. Hobbs a kol., Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. (1999), 39, str. 191-220 l. C. Green, P.-E. Chabrier, DDT (1999), 4, str. 4749 P.-E. Chabrier a kol., Gell. Mol. Life Sci. (1999), 55, str. 1029-1035), ako sú napriklad migreny (L. L. Thomsen, J. Olesen, Clinical Neuroscience (1998), 5, str. 2833 L. H. Lassen a kol., The Lancet (1997), 349, 401-402), septický šok, neurodegenerativne ochorenia ako je roztrúsená skleróza, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo Huntingtonova chorea, zápal, zápalová bolesť,cerebrálna ischémia, diabetes, meningitida a arterioskleróza. lnhibicia N 0 syntázy môže mat ďalej účinok pri liečení zranení, na nádory a na angiogenézu a prináša nešpeciñckú imunitu voči mikroorganizmom (A. J. Hobbs a kol., Annual. Rev. Pharmacol. Toxicol. (1999), 39, str. 191-220).Medzi známymi účinnými látkami, ktoré inhibujú NO syntázu sú okrem LNMMA a L-NAME (to jest L-argininové analógy, z ktorých sa in vivo tvori oxid dusný a citrulin za prítomnosti NO syntázy) tiež okrem iného S-metyl-L-citrulin,aminoguanidin, S-metylizomočovina, 7-nitroindazol a 2-merkaptoetylguanidin (A. J. Hobbs a kol., Annual. Rev. Pharmacol. Toxicol. (1999), 39, str. 191-220).Napriek tomu však pretrváva dopyt po ďalších takýchto látkach.Jedným z predmetov predloženého vynàlezu sú preto účinné látky, ktoré pôsobia ako inhibitory syntázy oxidu dusného. Konkrétne sa predložený vynález týka farmaceutických prípravkov obsahujúcich také účinné látky, ktoré sú vhodné na liečbu ochorení ako je migréna, septický šok, neurodegenerativne ochorenia ako je roztrúsená skleróza, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo Huntingtonova chorea, zápal, zápalová bolesť, cerebrálna ischémia, diabetes,meningitida, artérioskleróza, neoplastické ochorenia, hubové ochorenia alebo naTeraz sa prekvapivo zistilo, že substituované y-laktónové zlúčeniny všeobecného vzorca l uvedeného ďalej pôsobia ako inhibitory syntázy oxidu dusného a sú obzvlášť vhodné pri príprave farmaceutického prípravku na liečbu ochorení ako je migréna, septický šok, neurodegenerativne ochorenia ako je roztrúsená skleróza,Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo Huntingtonova chorea, zápal,zápalová bolesť, cerebrálna ischemia, diabetes, meningitida, artérioskleróza, neoplastické ochorenia. hubové ochorenia alebo na liečenie zranení.Predložený vynález sa preto tiež týka použitia aspoň jednej substituovanej y laktónovej zlúčeniny všeobecného vzorca lR 1 označuje pripadne aspoň mono-substituovaný 2-pyridylový, 2-pyrimidylový,2-pyrazolylový, 2-chinolinylový alebo 2-pyrazinylový zvyšok, ktorý tiež môže byt kondenzovaný s nasýteným alebo aspoň čiastočne nenasýteným systémom uhľovodikových kruhov, výhodne označuje pripadne aspoň mono-substituovaný 2 pyridylový zvyšok, ktorý tiež môže byt kondenzovaný s nasýteným alebo aspoň čiastočne nenasýteným systémom uhľovodikových kruhov, obzvlášť výhodneoznačuje 2-pyridylový zvyšok, ktorý je substituovaný aspoň v polohe 4, R 2 označuje prípadne aspoň mono-substituovaný, nasýtený, rozvetvený alebo priamy alifatický C 1 C 10 zvyšok alebo prípadne aspoň mono-substituovaný, aspoň čiastočne nenasýtený, rozvetvený alebo priamy alifatický Cg-Cm zvyšok, výhodneprípadne aspoň mono-substituovaný, rozvetvený alebo priamy C 1-C 5 alkylový zvyšok,R 3 označuje prípadne aspoň mono-substituovaný arylový zvyšok,R 4 označuje H, alebo R 3 a R spoločne označujú pripadne aspoň mono-substituovaný, nasýtený alebo aspoň mono-nenasýtený alifatický C 3-C 7 zvyšok, s podmienkou, že zvyšok R 2 vtomto prípade označuje prípadne aspoň mono-substituovaný arylový zvyšok, prípadne aspoň mono-substituovaný, nasýtený, rozvetvený alebo priamy alifatický C 1 C 10 zvyšok alebo prípadne aspoň mono-substituovaný, aspoň čiastočne nenasýtený, rozvetvený alebo priamy alifatický Cz-Cm zvyšok, vo forme racemátov, diastereomérov alebo enantiomérov ako volná báza alebo ako zodpovedajúca fyziologicky prijatelná soľ, na prípravu farmaceutického prípravku na liečbu ochorení ako je migréna, septický šok, neurodegeneratívne ochorenia ako je roztrúsená skleróza, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo Huntingtonova chorea, zápal, zápalová bolesť, cerebrálna ischémia, diabetes,meningitida, artérioskleróza, neoplastické ochorenia, hubové ochorenia alebo naVýhodné je použitie aspoň jednej substituovanej y-laktónovej zlúčeniny vyššie uvedeného všeobecného vzorca I, v ktorom R 3 označuje prípadne aspoň monosubstituovaný arylový zvyšok a R označuje H a ďalšie zvyšky R a R 2 majú významypodľa vyššie uvedeného všeobecného vzorca I.Alifatické zvyšky môžu byť mono- alebo polysubstituované. Pokiaľ alifatické zvyšky zahrňujú viac ako jeden substituent, tieto substituenty môžu byt rovnako alebo rôzne viazané k rovnakým alebo k rôznym atómom alifatického zvyšku. Alifatický zvyšok je výhodne zvolený zo súboru, zahrňujúceho prípadne aspoň monosubstituovaný metyl, etyl, propyl, izopropyl, n-butyl, sek-butyl, terc-butyl, n-pentyl,neopentyl, n-hexyl, n-heptyl, n-oktyl, n-nonyl, n-decyl, propenyl, butenyl, pentenyl,hexenyl, heptenyl, oktenyl, propinyl, butinyl, pentinyl, hexinyl, heptinyl a oktinyl. substituenty sa výhodne zvolia zo súboru, zahrňujúceho F, Cl, Br. I, NHg, SH a OH.Na účely výkladu predloženého vynálezu sa výrazom arylový zvyšok tiež chápu také aromatické uhlovodíkové zvyšky, ktoré sú kondenzované s nasýtenýmalebo aspoň čiastočne nenasýteným systémom uhľovodíkových kruhov.Výhodný arylový zvyšok je prípadne aspoň mono-substituovaný fenylový,nařtylový alebo antracenylový zvyšok, obzvlášť výhodne pripadne monosubstituovaný fenylový zvyšok. Pokial arylový zvyšok zahrňuje viac ako jeden substituent, tieto substituenty môžu byt rovnaké alebo rôzne. substituenty sa výhodne zvolia zo súboru, zahrňujúceho F. Cl, Br, I, NHz, SH, OH, CF 3, CN, N 02,

MPK / Značky

MPK: A61K 31/473, A61P 29/00, A61K 31/416, A61P 25/28, A61K 31/4155, A61K 31/365, A61P 35/00, A61K 31/443, A61K 31/4709, A61K 31/506, A61P 31/10, A61P 25/16, A61K 31/517, A61K 31/498, A61K 31/497, A61P 3/10

Značky: substituovaných, farmaceutických, zlúčenín, gama-laktónových, prípravkov, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/40-e96-pouzitie-substituovanych-gama-laktonovych-zlucenin-ako-farmaceutickych-pripravkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie substituovaných gama-laktónových zlúčenín ako farmaceutických prípravkov</a>

Podobne patenty