Insekticídne kompozície účinných látok odvodené od tiaklopridu a pyretroidov

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka nových kombinácii účinných látok, ktoré sa skladajú na jednej strane z tiaklopridu (thiacloprid) a na druhej strane z ďalších známych insekticídnychúčinných látok a sú veľmi vhodne na hubenie živočíšnych škodcov.Je veľmi dobre známe, že tiakloprid všeobecného vzorcamá insekticídne vlastnosti (EP 0 235 725).Ďalej je už známe, že pyrethroidy majú insekticídne vlastnosti (porov. W 0 93-22 297, W 0 93-10 083, DE-A 2 641 343, EP-A-347 488, EP-A-21 O 487, US-A 3 264 177 a EP-A-234 045). Účinok týchto látok však nie je vždy uspokojivý.Ďalej je tiež známe, že kombinácie účinných látok tvorené chlómikotinyl-insekticídnymi látkami s pyrethroidmi majú synergistický účinok proti škodcom (porov. W 0 02-43494, W 0 02-087338, W 0 02-30200, FR-A-Z 784 011 a US-A-5 661 164).Teraz sa zistilo, že zmesi obsahujúce tiakloprid aznámy z EP-A-026542 majú veľmi dobré insekticídne vlastnosti.Prekvapívo je, predovšetkým insekticídny, účinok kombinácie účinných látok podľa predkladaného vynálezu významne vyšší než súčet účinkov jednotlivých účinných látok.Existuje nepredvídateľný typický synergistický efekt a nie len doplnenie účinku.Kombinácie účinných látok podľa predkladaného vynálezu obsahujú okrem tiaklopridu aspoňjednu účinnú látku zo zlúčenín 2, 6, 12, 14 a 16.Kombinácie účinných látok môžu okrem toho obsahovat tiež ďalšie fungicídne, akaricídnealebo insekticídne účinné zložky.Pokiaľ sú účinné látky v kombináciách účinných látok podľa predkladaného vynálezu obsiahnuté vurčitých hmotnostných pomeroch, dochádza obzvlášť zreteľne ku vzniku synergistického účinku. Hmotnostné pomery účinných látok môžu však v kombináciách účinných látok kolísat v relatívne širokom rozmedzí. Všeobecne obsahujú kombinácie podľa predkladaného vynálezu tiakloprid a partnera v zmesi vo výhodných a obzvlášť výhodnýchzmiešavacích pomeroch uvedených v nasledujúcej tabuľkezmiešavacie pomery vychádzajú z hmotnostných pomerov. Pomer je potrebné chápať akoKombinácie účinných látok podľa predkladaného vynálezu sú pri dobrej tolerancii rastlín, pri výhodnej toxicite voči teplokrvným živočíchom a pri dobrom dopade na životné prostredie vhodné na ochranu rastlín a rastlinných orgánov, na zvyšovanie výnosov zo zberu, na zlepšenie kvality zberu a na ochranu pred živočíšnymi škodcami, predovšetkým pred hmyzom, pavúkovcami a hlístami, ktoré sa vyskytujú v poľnohospodárstve, V lesoch, na záhrade a V priestoroch pre Voľnočasové aktivity, pri ochrane skladovaných produktov a materiálov,rovnako ako v hygienickom sektore. Môžu sa používať predovšetkým ako prípravky na ochranu rastlín. Sú účinné voči normálne citlivým a rezistentným druhom, rovnako ako voči všetkým alebo voči jednotlivým vývojovým štádiám. Kvyššie uvedeným škodcom

MPK / Značky

MPK: A01N 53/06, A01N 53/10, A01N 53/08, A01N 37/38, A01N 47/02, A01N 37/44, A01N 55/10, A01N 31/14, A01N 47/40

Značky: pyretroidov, insekticídne, účinných, látok, odvodené, tiaklopridu, kompozície

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/40-e15407-insekticidne-kompozicie-ucinnych-latok-odvodene-od-tiaklopridu-a-pyretroidov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Insekticídne kompozície účinných látok odvodené od tiaklopridu a pyretroidov</a>

Podobne patenty