Médium bez živočíšneho proteínu na kultiváciu buniek

Číslo patentu: E 13100

Dátum: 08.07.2003

Autori: Grillberger Leopold, Mundt Wolfgang, Kraus Barbara, Reiter Manfred

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 V tomto texte je opisované bunkové kultivačné médium bez živočíšneho proteínu, obsahujúce kombináciu sójového a kvasinkového hydrolyzátu. Vynález tiež zahŕňa postupy kultivácie bez živočíšneho proteínu, kedy sa bunky kultivujú, propagujú a pasážujú bez živočíšnych proteínov. Tieto postupy je možné použiť na kultiváciu buniek, ako sú bunky infikované vírusom ana produkciu biologických produktov postupmi kultivácie buniek.0002 Na kultiváciu buniek, zvlášť eukaryotických buniek, a presnejšie cicavčích buniek, je stále nutné použiť špeciálne kultivačné médium, ktoré umožňuje pristup k nutričným látkam a rastovým nutrientom,j ktoré sú nutné na účinný rast buniek a na produkciu proteínov alebo vírusov, ktoré sa požadujú. Formulácia média na kultiváciu buniek sa doplnili prídavnými látkami, ktoré zahŕňajú nedefinované zložky, ako je fetálne teľacie sérum (FCS), niekoľko proteínov získaných zo živočícha a/alebo proteínových hydrolyzátov hovädzieho pôvodu.0003 Vo všeobecnom prípade sérum alebo látky získané zo séra,ako je albumín, transferín alebo inzulín môžu obsahovať nežiaduce činidlá, ktoré môžu kontaminovať kultúry a biologické produkty. Ďalej, u prídavných látok získaných z ľudského séra sa testovala prítomnosť všetkých známych vírusov, zahrnujúcich hepatitídu a HIV, ktoré sa môžu preniesť do séra. A čo viac,hovädzie sérum a produkty z neho získané, napríklad trypsín,vykazujú nebezpečenstvo BSE kontaminácie. Popri tomto, všetky produkty získané zo séra sa môžu kontaminovať známymi činidlami. V prípade séra alebo proteínových prídavných látok, ktoré sazískali 2 ľudského alebo iného živočíšneho zdroja v bunkovejkultúre, existuje rad problémov (napríklad kolísavá kvalita a zloženie rôznych šarží a nebezpečenstvo kontaminácie mykoplazmy,vírusmi alebo BSE agens), zvlášť pokiaľ sa používali bunky na produkciu liečebných činidiel alebo vakcín na aplikáciu ľuďom.0004 Na získanie účinných hostiteľských systémov a kultivačných podmienok sa uskutočnil rad pokusov, ktoré nevyžadujú sérum ani iné živočíšne proteínové zlúčeniny. Jednoduché médium bez séra v typickom prípade zahŕňa základné médium, vitamíny, aminokyseliny, organické a anorganické soli a možné ďalšie zložky na prípravu nutrične komplexného média. Také médiá sú však často nutrične nedostatočné a musia byť doplnené živočíšnym proteinom alebo rekombinantnou verziou proteínov používané pri kultivácii buniek, ako je inzulín, rastový faktor podobný inzulínu alebo iné rastové faktory.0005 Aby sa zabránilo použitiu živočíšnych proteínových doplnkov v kultivačnom médiu bez séra, uskutočnil sa rad pokusov. Výsledkom je kultivačné médium, ktoré neobsahuje žiadne proteíny.0006 Cinatl et al., Cell Biology International 17885-895(1993) opisuje vývoj média (PK-1) špecifického na kontinuálnu propagáciu buniek VERO na polyvinylformalovom (PVF) kultivačnom povrchu).0007 W 0 96/15231 opisuje médium bez séra tvoreného zo syntetického esenciálneho média a kvasinkového extraktu na propagáciu buniek stavovcov a produkciu vírusu.0008 Formulácie média zložené zo základného bunkového kultivačného média, ktoré obsahuje ryžový peptid a extrakt z kvasiniek alebo produkt jeho enzymatického štiepenia a/alebo lipid na rast živočíšnych buniek, ako sa opisuje v dokumente WO 98/15614.0009 Médium obsahujúce čistený sójový hydrolyzát na kultiváciurekombinantných buniek sa opisuje V dokumente W 0 O 1/23527.0010 W 0 00/03000 opisuje médium, ktoré obsahuje sójový hydrolyzát a kvasinkový extrakt, ale tiež vyžaduje prítomnosť rekombinantných foriem živočíšnych proteínov, ako sú rastové faktory.0011 Na účinnú produkciu biologických produktov, ako sú vírusy alebo rekombinantné proteíny, je dôležité dosiahnutie optimálnej hustoty buniek na získanie maximálneho výťažku produktu.0012 Je nutné zvýšiť rast, metabolickú aktivitu a hustotu buniek a poskytnúť optimálne bunkové kultivačné médium bez živočíšnych proteínov na produkciu biologických produktov, ako sú tie použiteľné ako liečebné prostriedky alebo vakcíny u ľudí. Ďalej down-stream spracovanie, napriklad čistenie požadovaného produktu z kultivačného média môže byť úsporné a časovo nenáročné, pokiaľ V médiu nie sú prítomné živočíšne proteíny. Navyše nežiaduce imunogénne živočíšne proteíny môžu zahŕňať0013 Predmetný vynález je uvedený V nárokoch.0014 Predmetom vynálezu je kultivačné médium bez živočíšnych proteínov. Vynález opisuje kultivačné bunkové médium bez živočíšnych proteínov, ktoré obsahuje sójový a kvasinkový hydrolyzát. sójový hydrolyzát môže byť prítomný v koncentrácii aspoň 0,05 (hmotnosť/objem) a kvasinkový hydrolyzát je prítomný v koncentrácii aspoň 0,05 (hmotnosť/objem). Eventuálne, sójový hydrolyzát môže byť prítomný V koncentrácii nižšej ako 1,0 (hmotnosť/objem) a kvasinkový hydrolyzát môže byť prítomný V koncentrácii nižšej ako 0,3 (hmotnosť/objem). Eventuálne, sójový hydrolyzát môže byť prítomný v koncentrácii medzi približne 0,2 (hmotnosť/objem) až približne 0,6(hmotnosť/objem) a kvasinkový hydrolyzát je V koncentrácii medzi približne 0,05 (hmotnosť/objem) až 00,2 (hmotnosť/objem).Eventuálne, sójový hydrolyzát môže byť prítomný v koncentrácii(hmotnosť/objem) a kvasinkový hydrolyzát môže byť prítomný V koncentrácii medzi približne 0,05 (hmotnosť/objem) až 0,15(hmotnosť/objem). Eventuálne, sójový hydrolyzát môže byť prítomný V koncentrácii približne 0,05 (hmotnosť/objem) a kvasinkový hydrolyzát môže byť prítomný V koncentrácii približne 0,1 (hmotnosť/objem). Médium eventuálne obsahuje 3 diely hmotnosťi sójového hydrolyzátu k 1 dielu hmotnosťi kvasinkového hydrolyzátu. Kvasinkovým hydrolyzátom môže byť kvasinkový hydrolyzát čistený ultrafiltráciou, kde aspoň 40 uvedeného kvasinkového hydrolyzátu vykazuje molekulovú hmotnosť nižšiu ako alebo rovnajúcu sa 500 daltonom. Podobne, sójovým hydrolyzátom môže byť sójový hydrolyzát čistený ultrafiltráciou, kde aspoň 40s uvedeného sójového lyzátu vykazuje molekulovú hmotnosť nižšiu ako alebo rovnajúcu sa 500 daltonov.0015 Vynález tiež poskytuje spôsoby kultivácie kultúr buniek,ktoré zahŕňajú prípravu média obsahujúceho sójový hydrolyzát V koncentrácii 0,05 (hmotnosť/objem) až 1 (hmotnosť/objem) a kvasinkový hydrolyzát v koncentrácii 0,05 (hmotnosť/objem) až 0,3 (hmotnosť/objem) a propagáciu buniek V médiu za vzniku bunkovej kultúry. V súlade s vynálezom sa môžu tiež použiť iné koncentrácie hydrolyzátov, ako sú uvedené vyššie. Tieto bunky môžu byť živočíšne bunky, také ako sú bunky hmyzu, vtáčie bunky,cicavčie bunky, kmeňové bunky a s výhodou tie bunky, ktoré sú používané pri produkcii vírusu in vitro. Bunkami tiež môžu byť rekombinantné bunky. Prikladné bunky zahŕňajú tie vybrané zo skupiny buniek obsahujúcej bunky BSC-1, LLC-MK, CV-1, COS, VERO,MDBK, MDCK, CRFK, RAF, RK, TCMK-1, LLC-PK, PK 15, LLC-RK, MDOK,BHK-21, CHO, NS-1 MRC-5, WI-38, BHK, 293 a RK.0016 Vynález tiež opisuje postup prípravy konfluentnej bunkovej kultúry bez živočíšneho proteínu, ktorý zahŕňa prípravu média bez živočíšneho proteínu, ktorý obsahuje sójový a kvasinkový hydrolyzát rast buniek V médiu a pasážovanie a sub kultiváciu buniek rastúcich V médiu, zatiaľ čo sú v kontakte

MPK / Značky

MPK: C12N 5/10, C12N 5/00, C12N 7/00, C12N 5/07, C12P 21/00

Značky: živočišného, buniek, proteínu, kultiváciu, médium

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/40-e13100-medium-bez-zivocisneho-proteinu-na-kultivaciu-buniek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Médium bez živočíšneho proteínu na kultiváciu buniek</a>

Podobne patenty