Bezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkov

Číslo patentu: U 918

Dátum: 09.08.1995

Autor: Závodská Daniela

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ,(19) Číslo prihlášky 101-95 Dátum podania 13.03.95 Číslo príoriuicj prihlášky Dátum priority Krajina priority ÚRAD . Dáltun oznámenia o zápise vo Vestníku 09.08.95 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(75) Majitel a pôvodca Závodská Daniela Ing., Tniava, SK(54) Názov Bezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkovBezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkovTechnické riešenie sa týka priemyselnej bezodpadovej výroby potravinárskych dietetických výrobk 0 v,Špeciálne určených pre bezlepkovú diétu.Vo svete sa ako surovina na výrobu bezlepkových výrobkov používa hlavne deproteinizovaná pšeničné múka.Lepok sa z nej odstraňuje použitím špecifických enzýmov v suspenzii s opätovným sušením múky.Charakteristika,metódy stanovenia a vplyv cereálnych bielkovín pri bezlepkovej diéte je v súčasnosti pod robne preskúmaná a publikovaná v J.Cerea 1 Sci.,l 4,l 991,SUTTON,K.H.Qualitative and quantitative variation among HMW Subunits of glutenin detected by RP-HPLC,pp.25-34,ako aj v Cereal Chem.,65,l 988,N.3,KRUGER,J.E.-MARCHYLO,B.A.Preliminary assessment of a sequential extraction scheme for evaluating quality by RP HPLC and electrophoretic analysis of glíadins and glutenins,pp. 208-214.Striktné vymedzenie výberu zložiek potravín pre bezlepkovú diétu je podrobne zdôvodnené vo Výživa a zdravie,9,/39/,l 994,MICHALÍK,I.Charakteristika cereálnych bielkovín,ich vý živná kvalita a vplyv na zdravotný stav,str.l 85-l 86.Najnovší spôsob prípravy bezlepkových múk vo svete je snaha vyšľachtiť genetickou cestou odrodu bezlepkového obilia,čo je spomenuté V Guidelines for development of grain growing,Conference Proceedings,CE.S.O.E.T.,1993,DD.5-231.Podstatou tohoto technického riešenia je bezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkov,ktorá obsahuje O,l až 99,9 hmotn.zemiakového škrobu,s výhodou 85,0 hmotn. a 99,9 až O,l hmotn.zemiakového škrobu napúčavého,s výhodou 15,0 hmotn.,a 1 ebo 0,1 až 99,9 hmotn.kukuričného škrobu,s výhodou 80,0 hmotn. a 99,9 až O,l hmotn.ze miakového škrobu napúčavého,s výhodou 20,0 hmotn.Výhodou navrhovaného riešenia oproti doterajšiemu stavu je použitie vhodných bezlepkových surovín,čo má značný vplyv na zníženie finančných nákladov na suroviny a technologický proces výroby a technický problém je riešený okamžite.Príklad l Optimálna bezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskychPríklad 2 Bezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkovPríklad 3 Bezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkovBezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkov obsahuje 90,0 hmotn.kukuričného škrobu a 10,0 hmotn.zemiakového škrobu napúčavého.Bezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkov sa môže ako polotovar priemyselne vyrábať a používať pri výrobe mäsových výrobkov,kečupov,omáčok,zmrzlín,cukrárenských náplní1.Bezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkov,v y z n a č u j ú c a s a tým,že obsahuje 0,1 až 99,9 hmotn.zemiakového škrobu a 99,9 až 0,1 hmotn.zemiakového škrobu nepúčavého,a 1 ebo 0,1 až 99,9 hmotn.kukuričného Škrobu a 99,9 až 0,1 hmotn.zemíakového škrobu napúčavého.2.Bez 1 epková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkov podľa nároku 1, v y z noa č u j ú c a s a tým,že s výhodou obsahuje 85,0 hmotn.zemíakového škrobu a 15,0 hmotn.zemiakového Škrobu napúčavého.3.Bez 1 epková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a tým,že s výhodou obsahuje 80,0 hmotn.kukuričného škrobu a 20,0 hmotn. zemiakového škrobu napúčavého.

MPK / Značky

MPK: A23L 1/0522, A23L 1/29, A23L 1/42

Značky: zahusťovacia, bezlepková, výrobkov, potravinářských

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u918-bezlepkova-zahustovacia-zmes-do-potravinarskych-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkov</a>

Podobne patenty