Zariadenie na výrobu nízkotlakovej pary

Číslo patentu: U 806

Dátum: 10.05.1995

Autor: Krajči Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(51) Int. 01.6 Číslo pňoritnej prihlášky F 22 B 37/40, Dátum MHW F 22 B 37/43Krajina priority ÚRAD Dátum oznámenia o zápise vo Vestníku 10.05.95 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(54) Názovzzariadenie na výrobu nízkotlakovej paryTechnicke riešenie sa týká elektrického zariadeni na výrobu nizkotlakovej Páry.Doteraz sa na výrobu pary používajú hlavne nádoby evrchu i aoepodu uzatvorené. V podstate ide o výrobu tlakovej pary. N,«ýhodou doterajších xariadení bolo. že množstvo vyrobenej pary znižujú minerálne látky ueadzujúce ea v nádobe.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na výrobu niakotlakovej pary podľa technického riešenia, ktoreho podstata spociva v tom, že do vonkajšej nádoby naplnenej tekutinou je ponorená vnútorná nádoba be dna, obsahujúca Výhrevne teleso á vo vrchnej časti zásobník pary S otvorom.Technické riešenie bude bliž ie objásnene pomocou priloženeho výkresu.Zariadenie podľa obrázku poeoetáva 2 vonkajšej nádoby 1 naplnenej kvapalinou 5. do ktorej je ponorená vnútorná nádoba bez dna 2 e vyhrievacím telesom E. Pripojenim vyhrievacieho telesa E na elektrickú siet ea nad hladinou kvapaliny 5 vo vnútornej nádobe E, vytvorí para. ktorá EX zhromažďuje v áeobnikułpary . Zo áeobníkafpary para uniká cez otvor 5.Zariadenie na výrobu nixkotlakovej páry ea dá využiť na ävlhćovánie vzduchu parou, na inhálovanie, zmàkćovanie elamy pri príprave krmnych emesí pre dobytok. pri likvidácii mikroorganizmov a plieeni na vćelých rámikoch. na dezinfekciu eminy V pareniekách a skleníkoch, V eaune Pri vlhćeni vzduchu 5 možnosťou pripojenia regulácie.Zariadenie na výrobu nízkmtlaküvej pary, vyznačujüce sa tým že do vonkajšej nádoby (1) naplnenej tektinüu (5) je ponürená vnútorná nádoba bez dna 2) mbsahujúca výhrevnéZariadenie püdľa nároku 1 vyznaćjúce 55 tým, že vnútorná. . . . r nadoba (2) má vo VPCHHEJ Cast xasobníkůpary 5 otvorom tú).

MPK / Značky

MPK: F22B 37/40, F22B 37/48

Značky: zariadenie, nízkotlakovej, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u806-zariadenie-na-vyrobu-nizkotlakovej-pary.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu nízkotlakovej pary</a>

Podobne patenty