Spôsob prenosu zvuku pomocou laserovej projekcie a použitie laserového zväzku

Číslo patentu: U 7285

Dátum: 03.11.2015

Autor: Kubošek Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 7 5(22) Dátum podania prihlášky 31. 1. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority G 03 B 21/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 5. 5. 2015 C 023 27/00 Vestník UPV SR Č. 05/2015 G 09 B(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 3. 11. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 11/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 22. 9. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob prenosu zvuku pomocou laserovej projekcie a použitie laserového zväzkuSpôsob prenosu zvuku pomocou laserovej projekcie podľa technického riešenia využíva mechanické zmeny v materiáli tienidla (T), na ktoré dopadá laserový zväzok (LZ) na reprodukciu zvukového signálu zakódovaného do parametrov dopadajúceho laserového zväzku (LZ). Uvedený spôsob možno použit ako alternatívu k bezdrôtovému prenosu analógového audiosignálu. Spôsob môže nájsť využitie najmä v aplikáciách, kde je obtiažne alebo nežiaduce použitie elektronických prijímačov audiosignálu, pri prenose zvuku počas laserovej šou a iných kultúrnych podujatiach,pri premietani reklamných nápisov a podobne.Spôsob prenosu zvuku pomocou laserovej projekcie využíva mechanické zmeny materiálu tienidla, na ktoré dopadá laserový zväzok, na reprodukciu zvuku. Zvukový signál je zakódovaný do parametrov laserového zväzku.V súčasnosti je pri neakustickom bezdrôtovom prenose analógového zvukového signálu vždy potrebný elektronický prijímač. Reprodukcia zvuku pomocou mechanickej interakcie elektromagnetického žiarenia s materiálom je málo známa a spôsobuje poškodenie použitého materiálu.Podstata prenosu zvuku pomocou laserovej projekcie podľa technického riešenia spočíva V tom, že V parametroch laserového zväzku je zakódovaný zvukový signál. Laserový zväzok dopadá na materiál tienidla,V ktorom spôsobuje mechanické zmeny. Tieto mechanické zmeny sú priamym zdrojom zvuku podľa signálu zakódovaného v parametroch dopadajúceho zväzku.Jedným z príkladov reprodukcie zvuku pomocou dopadajúceho laserového zväzku je použitie skenujúceho laserového zväzku dopadajúceho na materiál tienidla. Frekvencia reprodukovaného zvuku je závislá od frekvencie skenovania laserového zväzku. Intenzita zvuku je závislá od intenzity svetla laserového zväzku a od veľkosti povrchu tienidla vystaveného pôsobeniu laserového zväzku.Nastavením správnej intenzity svetla laserového zväzku sa dá dosiahnuť reprodukcia zvuku bez poškodenia materiálu tienidla.Skenujúci laserový zväzok sa môže popri prenose zvuku používať na kreslenie obrázkov a byť tak súčasťou laserovej šou.Hlavnou výhodou uvedeného technického riešenia je možnosť reprodukcie zvuku bez potreby elektronického prijímača a bez poškodenia materiálu tienidla.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázornený laserový zväzok LZ dopadajúci na tienidlo T. Na obrázku 2 je znázornený skenujúci laserový zväzok LZ dopadajúci na tienidlo T. Na obrázku 3 je znázornený skenujúci laserový zväzok LZ vykresľujúci na tienidle T obrazec.Príklad uskutočnenia podľa obrázka 1 predstavuje laserový zväzok g dopadajúci na tenkú hliníkovú fóliu predstavujúcu tienidlo I. V parametroch laserového zväzku je zakódovaný analógový audiosignál. Laserový zväzok g spôsobuje V hliníkovej fólii mechanické zmeny, ktoré majú za následok reprodukciu zvuku podľa audiosignálu zakódovaného V laserovom zväzku g.Na obrázku 2 je znázornený skenujúci laserový zväzok g, ktorý na tenkej hliníkovej fólii predstavujúcej tienidlo I vykresľuje vodorovnú úsečku. Laserový zväzok g spôsobuje V hliníkovej fólii mechanické zmeny, ktoré majú za následok reprodukciu zvuku podľa audiosignálu zakódovaného v laserovom zväzku g. Frekvencia audiosignálu je závislá od frekvencie skenovania laserového zväzku g a intenzita audiosignálu je závislá od intenzity svetla laserového zväzku g.Obrázok 3 znázorňuje skenujúci laserový zväzok g, ktorý na tenkej hlimkovej fólii predstavujúcej tienidlo I vykresľuje obrazec, ktorý je súčasťou laserovej šou. Laserový zväzok g spôsobuje V hliníkovej fólii mechanické zmeny, ktoré majú za následok reprodukciu zvuku podľa audiosignálu zakódovaného V laserovom zväzku g. Frekvencia audiosignálu je závislá od frekvencie skenovania laserového zväzku g a intenzita audiosignálu je závislá od intenzity svetla laserového zväzku g.Spôsob prenosu zvuku pomocou analógového zvukového signálu zakódovaného do parametrov laserové 1 Dho zväzku dopadajúceho na tienidlo vyrobené z vhodného materiálu sa dá použiť ako alternatíva k analógovému bezdrôtovému rádiovému prenosu zvuku, najmä V aplikáciách, pri ktorých je obtiažne alebo neželané použitie elektronických prijímačov. Uvedený spôsob môže nájsť využitie pri prenose zvuku počas laserovej šou a iných kultúrnych podujatí, pri premietaní reklamných nápisov a mnohých iných.l. Spôsob prenosu zvuku pomocou laserovej projekcie, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sa laserovým zväzkom (LZ), V ktorom je zakódovaný zvukový signál, pôsobí na materiál tienidla (T), ktoré absorbuje žiarenie laserového zväzku (LZ), a takto absorbovaná energia sa vyžaruje V podobe akustických Vln, ktoré reprodukujú zakódovaný zvukový signál.2. Spôsob podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že frekvencia reprodukovaného zvuku je závislá od frekvencie skenovania laserového zväzku (LZ) a intenzita zvuku je závislá od intenzity svetla laserového zväzku (LZ) a Veľkosti povrchu tienidla (T) vystaveného pôsobeniu laserového zväzku (LZ).3. Použitie laserového zväzku (LZ) na prenos zvuku a kreslenie obrázkov pri prenose zvuku počas laserovej šou, pri premietaní reklamných nápisov.

MPK / Značky

MPK: G03B 21/00, G09B 23/14, G02B 27/48

Značky: projekcie, pomocou, zväzku, spôsob, přenosu, laserového, laserovej, použitie, zvuku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7285-sposob-prenosu-zvuku-pomocou-laserovej-projekcie-a-pouzitie-laseroveho-zvazku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prenosu zvuku pomocou laserovej projekcie a použitie laserového zväzku</a>

Podobne patenty