Zariadenie na dočasné vypnutie zadného hmlového svetla motorového vozidla

Číslo patentu: U 7068

Dátum: 01.04.2015

Autor: Buday Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYZariadenie na dočasné vypnutie zadného hmlového svetla motorového vozidla pozostáva z vysielača (3), spínača (2) a zdroja (1) navzájom prepojených a umiestnených v prednej časti motorového vozidla A idúceho za vozidlom B a z prijímača (4), zdroja (5) a spotrebiča navzájom prepojených a umiestnených v zadnej časti motorového vozidla B idúceho pred vozidlom A. Vysielač (3) a prijímač (4) sú pripojené do elektrickej sústavy motorových vozidiel a pracujú naDátum podania prihlášky 16. 4. 2014 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania priorítnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 3. 10. 2014 Vestník UPV SR č. 10/2014Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru l. 4. 2015 Vestník UPV SR č. 04/2015Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 12. 2. 2015 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyZariadenie na dočasné vypnutie zadného hmlového svetla motorového vozidlaTechnické riešenie sa týka zariadenia na dočasné diaľkové vypnutie zadného hmlového svetla motorového vozidla vodičom iného motorového vozidla.V súčasnosti je na cestách a diaľniciach vysoká koncentrácia motorových vozidiel. Pri zníženej viditeľnosti vyvolanej hmlou, dažďom alebo sneženim mnoho vodičov zapína aj zadné svetlá do hmly. Tieto svetlá sú však konštrukčne riešené tak, že intenzita ich svietivosti je veľmi vysoká, a preto odbomíci z oblasti cestnej dopravy odporúčajú vodičom vypnúť tieto svetlá v prípade, že sa k vozidlu zozadu približuje iné vozidlo, alebo ak vozidlá jazdia v kolóne. Mnohí vodiči však toto odporúčanie z rozličných dôvodov nedodržiavajú. Silné svetlo z týchto vozidiel výrazným spôsobom unavuje zrak vodiča idúceho za takýmto vozidlom a po dlhšej jazde za takýmto vozidlom sa vo výraznej miere znižuje aj koncentrácia takto osvetľovaného vodiča. Jazdenie alebo státie za takýmto vozidlom býva preto často frustrujúce a mnohokrát aj nebezpečné.Doposiaľ nie je známe technické riešenie, ktoré by umožňovalo vodičovi iného motorového vozidla dočasné vypnutie zadného hmlového svetla motorového vozidla jazdiaceho pred ním.Uvedený nedostatok možno v úplnej miere odstrániť zariadením podľa tohto technického riešenia, princíp ktorého spočíva v činnosti dvoch navzájom kooperujúcich elektrotechnických zariadení. V podstate ide o činnosť vysielača a prijímača, komunikácia ktorých prebieha na rovnakej frekvencii. Jeho výhodou je, že sa minimalizuje poškodzovanie zraku vodiča a únava a umožňuje vodičovi plne sa venovať sledovaniu cestnej premávky.Zariadenie na dočasné vypnutie zadného hmlového svetla motorového vozidla pozostáva z vysielača, spínača a zdroja navzájom prepojených a umiestnených v prednej časti motorového vozidla A idúceho za vozidlom B a z prijímača, zdroja a spotrebiča navzájom prepojených a umiestnených V zadnej časti motorového vozidla B idúceho pred vozidlom A, pričom vysielač a prijímač sú pripojené do elektrickej sústavy motorových vozidiel a pracujú na rovnakej frekvencii.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku je schematicky znázomený princíp funkcie zariadenia na dočasné vypnutie zadného hmlového svetla automobilu.Princíp zariadenia podľa tohto riešenia spočíva v tom, že do prednej časti motorového vozidla A je nainštalovaný vysielač g a do zadnej časti motorového vozidla B je nainštalovaný prijímač 5. Po vyslaní signálu z vysielača g prijímač 3 preruší príslušný elektrický obvod, a tým sa dočasne preruší činnosť hmlového svetla Q. Dosah signálu z vysielača g je len do určitej vopred nastavenej vzdialenosti od vozidla, na ktorom je nainštalovaný. Vysielač g a prijímač Q pracujú na rovnakej frekvencii. Vysielač g a prijímač i je pripojený do elektrickej sústavy toho motorového vozidla, do ktorého je nainštalovaný.Priemyselná využiteľnosť Predmet technického riešenia možno využiť v doprave a v automobilovom priemysle, pričom má výhodynajmä v tom, že zabraňuje dopravným nehodám alebo ich minimalizuje a stanovuje nové bezpečnostné štandardy vo vozidlách a efektívne zlepšuje cestnú bezpečnosť.Zariadenie na dočasné vypnutie zadného hmlového svetla motorového vozidla, v y z n a č u j ú c es a t ý m , že pozostáva z vysielača (3), spínača (2) a zdroja (l) navzájom prepojených a umiestnených v prednej časti motorového vozidla A ídúceho za vozidlom B a z prijímača (4), zdroja (5) a spotrebiča - zadného hmlového svetla (6) navzájom prepoj ených a umiestnených v zadnej časti motorového vozidla B ídúceho pred vozidlom A, pričom vysielač (3) a prijímač (4) sú pripojené do elektrickej sústavy motorových vozidiel a pracujú na rovnakej frekvencii.

MPK / Značky

MPK: B60Q 1/20

Značky: vypnutie, světla, zariadenie, hmlového, zadného, motorového, dočasné, vozidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7068-zariadenie-na-docasne-vypnutie-zadneho-hmloveho-svetla-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na dočasné vypnutie zadného hmlového svetla motorového vozidla</a>

Podobne patenty