Mobilný telefón s rozšíriteľným, resp. prídavným displejom

Číslo patentu: U 6789

Dátum: 03.06.2014

Autor: Belička Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r (l l) Čislo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (5 I) Int. C 1- (2014-UI)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority H 04 M 1/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 9. 2013 C 061 1/00 Vestník UPV SR č. 9/2013 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO ÚŽIÍKQVČĚIO vzoru 3. 6. 2014 VLASTNÍCTVA VćSÍnlk UPV SR č.2 06/2014 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupneniaúžitkového vzoru verejnosti 2. 4. 2014(62) Čislo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenía(86) Čislo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Čislo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Mobilný telefón s rozšíriteľným, resp. prídavným displejom(57) Anotácia Displej mobilného telefónu je zložený z displejovýeh časti(2, 3, 4, 5, 6, 7), ktoré sú navzájom prepojené a spojené so spojovacími a/alebo výklopnými, a/alebo zasúvacími prvkami.Technicke riešenie sa týka mobilného viacúčelového telefónu s rozšíriteľným, resp. prídavným displejom,ktorý môže byť vyhotovený ako dotykový.V súčasnosti sú na trhu k dispozícii mobilné telefóny s displejom zabudovaným v tele z čelnej strany mobilného telefónu. Druhým typom sú mobilné telefóny s displejom zabudovaným v tele mobilného telefónu alebo vjeho vyklápacej časti, zákazníkmi nazývanými ako véčka. Tiež sa na trhu používajú mobilné telefóny, ktoré majú z čelnej a chrbtovej časti displeje, a pri potrebe zväčšenia displeja sa obráti okolo dlhšej časti chrbtová časť k čelnej časti. V dokumente CN 202 l 83805 (U) - 2012-04-04 je vysúvací displej z užšej aj dlhšej hrany displeja.Podstata predloženého technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru spočíva V tom, žeje navrhnutý mobilný telefón s rozšíriteľným displejom, pričom je tento displej zložený z displejových časti, ktoré sú navzájom prepojené a spojené so spojovacími a/alebo výklopnými a/alebo zasúvacimi prvkami. Na mobilnom telefóne alebo v tele mobilného telefónu je pripevnený displej, ktorý sa skladá z minimálne dvoch centrálnych displejových časti, na ktorých koncoch sú upevnené zasúvajúce sa a/alebo skladajúce sa a/alebo sklopné pravé krajne displejové časti a ľavé krajne displejové časti. Tieto centrálne displejové časti a pravé krajne displejové časti a ľavé krajne displejové časti sú vybavené vodivými konektormi a spojovacími a/alebo výklopnými a/alebo zasúvacími prvkami. Prave krajne displejové časti a ľavé krajne displejové časti majú polovičnú dĺžku ako centrálne displejové časti aj z dôvodu, aby boli sklopiteľne alebo zasunuteľné pod centrálne displejove časti. Displej môže byť vyhotovený ako dotykový. Hlavný displej mobilného telefónu môže slúžiť napríklad ako klávesnica a užívateľ si môže zvoliť a poskladať veľkosť displeja napriklad na prezeranie íntemetu, filmu, obrázkov alebo hranie hier. Tento displej môže byť dodávaný aj ako prislušenstvo k mobilnému telefónu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je schematicky zobrazený mobilný telefón rozšíriteľným displejom.Mobilný telefón s rozšíriteľným displejom Q má displej Q, ktorýje zložený z displejových častí z, ž, i, j,Q, 1, ktoré sú navzájom prepojené a spojene so spojovacími a/alebo výklopnými a/alebo zasúvacimi prvkami. Na mobilnom telefóne alebo v tele I mobilného telefónuje pripevnený displej Q, ktorý sa skladá z minimálne dvoch zasúvajúcich sa a/alebo skladajúcich sa a/alebo sklopných centrálnych displejových časti g, i, na ktorých koncoch sú upevnené zasúvajúce sa a/alebo skladajúce sa a/alebo sklopné pravé krajne displejové časti Q, 1 a ľavé krajne displejové časti Q, j. Tieto centrálne displejové časti g, g a prave krajne displejové časti Q, 1 a ľavé krajne displejové časti Q, 5 sú vybavené vodivými konektorrni a spojovacími a/alebo výklopnými a/alebo zasúvacimi prvkami. Prave krajne displejové časti Q, 1 a ľavé krajne displejové časti i, 5 majú polovičnú dlžku ako centrálne displejové časti z, g aj z dôvodu, aby boli sklopiteľné a/alebo zasunuteľné pod centrálne displejové časti z, g. Displej Q môže byť vyhotovený ako dotykový. Hlavný displej l mobilného telefónu môže slúžiť napríklad ako klávesnica a používateľ si môže zvoliť a poskladať veľkosť displeja Q napríklad na prezeranie intemetu, filmu, obrázkov alebo hranie hier. Tento displej Q môže byť dodávaný aj ako prislušenstvo k mobilnému telefónu, Mobilný telefón okrem uvedeného obsahuje hlavný displej l, ovládacie prvky ako hardvérové tlačidlá, dotykové tlačidlá, konektory, batériu, elektronické obvody, mikrofón,reproduktor, anténu, wiñ, gps, bluetooth, infračervený port, intemú, externú pamäť, sim kartu alebo podobný prvok, softvér a ďalšie prvky potrebné na správne fungovanie mobilného telefónu označovaného aj ako smartfón.l. Mobilný telefón s rozšíriteľným resp. prídavným displejom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že má displej (D), ktorý je zložený z displejových častí (2, 3, 4, 5, 6, 7), ktoré sú navzájom prepojené a spojene súso spojovacími a/alebo výklopnými a/alebo zasúvacími prvkami, pričom na mobilnom telefóne alebo v tele(T) mobilného telefónuje pripevnený displej (D), ktorý sa skladá z minimálne dvoch zasúvajúcich sa a/alebo skladajúcich sa a/alebo sklopných centrálnych displejových častí (2, 3), na ktorých koncoch sú upevnené zasúvajúce sa a/alebo skladajúce sa a/alebo sklopné pravé krajné displejové časti (6, 7) a ľavé krajné displejovć časti (4, 5), potom tieto centrálne displejové časti (2, 3) a pravé krajné displejové časti (6, 7) a ľavé krajné displejové časti (4, 5) sú vybavené vodivými konektormi a spojovacími a/alebo výklopnými a/alebo zasúvacími prvkami.2. Mobilný telefón s rozširiteľným, resp. prídavným displejom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pravé krajné displejove časti (6, 7) a ľavé krajné displejové časti (4, 5) majú polovičnú dĺžku ako centrálne displejove časti (2, 3).3. Mobilný telefón s rozširiteľným resp. prídavným displejom podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že displej (D) je vyhotovený ako dotykový.4, Mobilný telefón s rozšíriteľným resp. prídavným displejom podľa nároku l, 2 a 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že displej (D)je príslušenstvom mobilného telefónu.

MPK / Značky

MPK: H04M 1/02, G06F 1/16, H04M 1/725

Značky: rozšíriteľným, mobilný, telefon, displejom, přídavným, resp

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6789-mobilny-telefon-s-rozsiritelnym-resp-pridavnym-displejom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mobilný telefón s rozšíriteľným, resp. prídavným displejom</a>

Podobne patenty