Zips s dĺžkou viac ako jeden meter

Číslo patentu: U 6512

Dátum: 03.09.2013

Autor: Waden Udo

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 27. l. 2012 (13) Druh dokumentu yCislo prioritnej prihlášky PA 10 2011 009 715.5Dátum podania prioritnej prihlášky 29. l. 2011 (51) Im. Cl. 0013.01)organizácia priority DE B 651) 85/00 A 44 B 19/00Dátum zverejnenia prihlášky 3. 4. 2013 Vestník UPV SR č. 4/2013Vestník UPV SR č. 9/2013Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 23. 7. 2013 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyCoat Opti Germany GmbH, Rhauderfehn, DE Waden Udo, Ostrhauderfehn, DEZips s dĺžkou viac ako jeden meterOpisuje sa zips s dĺžkou viac ako jeden meter, ktorý jezvinutý do zvitku (l). Konce zvitku (l) sú navzájom spo jené oddeliteľne minimálne jedným fixačným prvkom. Fixačnými prvkami sú plastové stehovacie nite (2) prevlečenć cez zvitok alebo papierové pásky (4) vedené okolo zvitku, ktorý je výhodne obalený priehľadnou fóliouTechnické riešenie sa týka úpravy nadmemých zipsov, ktore majú viac ako jeden meter.Zipsy, ktore sa používajú na matrace, posteľnú bielizeň, stany, plachty, majú dĺžku napríklad aj 6 metrov a viac. Výrobca zipsov doteraz ukladal a zasielal tieto dlhé zipsy buď vo zväzkoch voľne až po 25 kusov V pozdĺžnych škatuliach alebo ich navíjal vo forme nekonečného pásu na rolky a zasielal. Tieto dva druhy dodávky na dlhe zipsy sú pre krajčírske dielne nevýhodné. Zipsy uložené voľne vo zväzkoch v škatuliach sa počas prepravy, ako aj pri vyberaní navzájom zamotajú, takže V krajčírskej dielni nemôžu jednotlivé zipsy vytiahnuť zo zväzku bez problémov. Jednotlivý vybraný zips dostane krajčírka k dispozícií na zapracovanie v neporiadku. Toto vedie opäť k zauzleniam, skrúteníam a znečisteniam. Takto vznikajú časové straty a kvalitatívne škody. Zasielanie zipsov vo forme nekonečného pásu natočeného na rolkách a takto pripravených na výrobu má tú nevýhodu, že v krajčírskej dielni musia zipsy z pásu odstrihávať. V prípadoch, keď potrebujú zapečatený koniec zipsu, aby sa predišlo vystrapkaniu na spoj i, nie je možné použiť zips z takejto rolky, pretože je len jednoducho odstrihnutý. Pokiaľ sa v krajčírstvach zips odvíja priamo z rolky, musia byť rolky upravené na príslušnú dĺžku zipsu. Rolky sa bežne ponúkajú s počtom zipsov 25 - 30 kusov, menšie množstvá sú kvôli pomeru rolky k navíjanému množstvu neprimerané. Počet zipsov na jednej rolke nie je možné vidieť. Rolky sú bežne vyhotovené V materíálovom obale, ktorýje potrebné zlikvidovať.Technicke riešenie má za úlohu prekonať nevýhody spojené doteraz s prepravou a spracovaním zipsov.Podstatou technického riešenia je zips s dĺžkou viac ako jeden meter, ktorý je zvinutý do zvitku a konce zvitku sú navzájom spojené oddeliteľne s minimálne jedným fixačným prvkom.Fixačnými prvkami sú stehovacie nite, ktoré pozostávajú výhodne z umelej hmoty, prevlečené cez zvitok.Zvitokje obalený výhodne priehľadnou fóliou.Táto úloha sa podľa technického riešenia vyznačuje tým, že každý zips sa navíja do zvitku jednotlivo a tento zvitokje na minimálne dvoch priorime navzájom protiľahlých upevňovacích miestach zafixovaný.Takýmto vyformovanim zipsu do zvitkov podľa technického riešenia je tieto možne uložiť vedľa seba a na seba do zásielkovej škatule a v krajčírskej dielni je ich možné týmto usporiadaným spôsobom zo škatule optimálne vybrať. Zvitky môže krajčírka nastoknúť na držiak, takže zips sa pri zapracovávaní odvíja usporiadane.Po ďalšom rozpracovaní technického riešenia sa na zafixovanie zipsových zvitkov použijú výhodne plastové stehovacie nite, ktoré sa na upevňovacích miestach prevlečú cez zvitok. Po ďalšom rozšírení technického riešenia sa zvitky na upevňovacích miestach ovinú páskou. Nakoniec môže byť riešenie dotvorené tak, že celý zvitok sa obalí výhodne do priesvitnej fólie.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je zobrazený zvitok zipsu fixovaný plastovými stehovacími niťami. Na obrázku 2 je zobrazený zvitok zipsu opásaný papierovýmí páskami. Na obrázku 3 je zobrazený zvitok zipsu obalený plastovou fóliou.Príklad l Na obrázku l je znázomený zvitok zipsu l, cez ktorý sa na dvoch protiľahlých upevňovacích miestach pristehovacou pištoľou prevliekli plastové stehovacie nite g, čím sa vytvorila ñxácía zvitku zipsu L.Príklad 2 Na obrázku 2 je znázomený zvitok zipsu l, ktorý je na dvoch protiľahlých upevňovacích miestach opásaný papierovými páskami A, ktorých konce sú navzájom zlepené.Príklad 3 Na obrázku 3 je znázomený zvitok zipsu l, ktorý je obalený plastovou priehľadnou fóliou á a tým je zaňxovaný, NÁROKY NA OCHRANUl. Zips s dĺžkou viac akojeden meter, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že je zvínutý do zvitku (l) a konce zvitku (l) sú navzájom spojené oddeliteľne s minimálne jedným ñxačným prvkom.2. Zips podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že flxačnými prvkami sú plastové stahovacíe nite (2), ktoré sú prevlečene cez zvitok (l).(4) vedené okolo zvitku (1).4. Zips podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zvitok (l) je obalený priehľadnou fóliou(5) s a t ý m , že ñxačnými prvkami sú papierové pásky

MPK / Značky

MPK: A44B 19/50, B65D 85/671

Značky: meter, dľžkou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6512-zips-s-dlzkou-viac-ako-jeden-meter.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zips s dĺžkou viac ako jeden meter</a>

Podobne patenty