Príchytka posuvných dverí

Číslo patentu: U 6349

Dátum: 02.01.2013

Autor: Ľupták Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 22. 7. 2011 (13) Druh dokumentu y(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) 1 m» cl (20 ĺ 30 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority A 473 95/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 7. 2012 E 0613 3/00 Vestník UPV SR č. 7/2012 E 059 13/00 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise pRlEMysELNÉHo úžitkového vzoru 2. l. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č. N 2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenie.úžitkového vzoru verejnosti 15. 11. 2012(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo podania európskej palentovej prihlášky(54) Názov Príchytka posuvných dveríPríchytka posuvných dverí na premiestnenie dverí zjednej polohy do druhej, ktorá sa nasúva na dverovú výplň(8), pozostáva zprednej plochy (l), zadnej plochy (3),ktoré sú navzájom rovnobežne, priečne spojených stredovou plochou (2), predná hladká plocha príchytky tesne prilieha na teleso dverí (S) a je ukončená hranatým vystupkom (5) s tvarom U.Technické riešenie sa týka zariadenia na premiestnenie posuvných dverí z jednej polohy do druhej. Plní funkciu ochrannú, ale aj dekoratívnu.Doteraz sa operácia posuvu dverí vykonáva prevaàíe ručne. Na uvedenú operáciu sa používa bud príchytka zafrćzovaná do dverí, alebo príchytka narazená zboku na teleso dverí. Známe riešenie príchytky o teleso dverí sú bud zafrézované do drážky alebo nasunuté do drážky. Ďalšie známe riešenie je držadlo s tvarom C, ale má napruženú spodnú časť. Takáto príchytka sa ale ťažko naráža na teleso dverí.Riešenie konštrukcie príchytky posuvných dverí je charakteristické tým, že V priečnom reze je vyrobená do tvaru C a je osadená na hranu telesa dverí. Stredná časť príchytky spájajúca dve časti príchytky má na povrchu z vonkajšej strany vyprofilované dve drážky na osadenie dorazových štetín. Časť príchytky prilieha tesne z vonkajšej strany na povrch krídla dverí. Z vnútomej strany má časť pozdĺž celej príchytky drážky,ktoré zabraňujú zosunutiu príchytky z hrany dverového krídla. Z vonkajšej strany je profil ukončený hranatým výstupkom s tvarom U, ktorý slúži ako príchytka držadla a tesne prilieha v dolnej časti na vonkajšiu časť telesa dverí. Časť z vnútomej časti príchytky prilieha na vnútomú časť telesa dverí a je ukončená na konci kruhovým výstupkom. Tento kruhový výstupok zabraňuje zarezávaniu príchytky do telesa dverí pri jej nasúvaní a zároveň napruží príchytku, aby po jej nasunutí tesne príliehala o hranu telesa dverí.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom obr. l znázorňuje opísanú príchytku nasunutú na teleso dverí, obr. č. 2 a 3 možné altematívy vonkajšieho dizajnu príchytky.Riešenie konštrukcie príchytky posuvných dverí je charakteristické tým, že v priečnom reze je vyrobená do tvaru C a je osadená na hranu telesa dverí § Pozostáva z prednej pohľadovej plochy l, zadnej plochy g,ktoré sú navzájom rovnobežne, priečne spojené stredovou plochou g, predná hladká plocha príchytky l tesne prilieha na teleso dverí § a je ukončená hranatým výstupkom j s tvarom U. Stredná plocha príchytky g spájajúca prednú plochu l a zadnú plochu 3 má na povrchu z vonkajšej strany vyprofilované dve drážky 51 na osadenie dorazových štetín. Plocha príchytky l prilieha tesne z vonkajšej strany na povrch krídla dverí. Z vnútomej strany má predná plocha l pozdĺž celej príchytky drážky Q, ktoré zabraňujú zosunutiu príchytky z hrany dverového krídla §. Hranatý výstupok i s tvarom U slúži ako príchytky držadla a tesne prilieha v dolnej časti na vonkajšiu časť telesa dverí §. Zadná plocha i z vnútornej časti príchytky prilieha na vnútomú časť telesa dverí § aje ukončená na konci kruhovým výstupkom 1. Tento kruhový výstupok z zabraňuje zarezávaniu príchytky do telesa dverí § pri jej nasúvaní a zároveň napruží príchytku, aby po jej nasunutí tesne priliehala o hranu telesa dverí §.Príchytka posuvných dverí je možné využiť pri výrobe nábytkových bytových skríň na zariaďovanie bytov, kancelárií a hotelov.l. Príchytka posuvných dverí vyrobená na nábytkové posuvné dvere vo forme pozdĺžneho profilu, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že pozostáva z prednej plochy (l), zadnej plochy (3), ktore sú navzájom rovnobežne, priečne spojené stredovou plochou (2), predná hladká plocha (l) tesne prilieha na teleso dverí(8) aje ukončená hranatým výstupkom (5) s tvarom U.2. Príchytka posuvných dverí podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že zadná plocha (3) je ukončená kruhovým výstupom (7).3. Príchytka posuvných dverí podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že predná plocha (l) má z vnútomej strany drážkovanie (6).4. Príchytka posuvných dverí podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na bočnej ploche(2) príchytky sú dve drážky (4).

MPK / Značky

MPK: E05D 13/00, E06B 3/42, A47B 95/02

Značky: príchytka, dveří, posuvných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6349-prichytka-posuvnych-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Príchytka posuvných dverí</a>

Podobne patenty