Príchytka posuvných dverí

Číslo patentu: U 6345

Dátum: 02.01.2013

Autor: Ľupták Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 23. 8. 2011(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 7. 2012 Vestník UPV SR č. 7/2012 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzom 2. l. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č. 112013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 9. 11. 2012(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Príchytkn posuvných dveríPrichytka posuvných dveri na premiestnenie dverí zjednej polohy do druhej, ktorá sa nasúva na dverovú výplň (l l), pozostáva z drážky (16) na uloženie výplne(l l), za dráäcou (16) sú symetricky dve polodrážky (10) na uloženie priečneho spojovacieho profilu, za nimi zo spodnej časti nadväzuje rovná plocha, ktorá prechádza cez oblúk do bočnej plochy (7), bočná plocha (7) cez oblúk prechádza do čelnej oblúkovej plochy (5), je ukončená kvapľovitým výstupkom (l), z ktorého vychádza vnútomý oblúk (3) na uzatvorenie držadla.Technické riešenie sa týka zariadenia na premiestnenie posuvných dverí z jednej polohy do druhej. Plní funkciu ochrannú, ale aj dekoratívnu.Doteraz sa operácia posuvu dverí vykonáva prevabie ručne. Na uvedenú operáciu sa používa bud príchytka zafrézovaná do dverí, alebo príchytka narazená zboku na dvere. Tieto príchytky sú buď z plechu, alebo hliníka. Technicke riešenia držadiel sú rôznorodé v závislosti od funkčnosti a dizajnu.Príchytka posuvných dverí je vhodná na rámovú konštrukciu dverí s výplňou DTD, masív, MDF, sklo. Pozostáva z drážky, ktorá sa ťahá pozdĺž celým profilom. V spodnej časti drážky sa nachádza vystúpenie s tvarom L, ktoré smeruje do vnútomej strany drážky. Z vrchnej strany drážky sú dva trojuholníkové vystúpenia, ktoré sa ťahajú pozdĺž celou drážkou. Od drážky sú oproti sebe symetricky dve polodrážky, ktoré slúžia na osadenie priečneho spojovacieho profilu. Zo spodnej strany sa na príchytke nachádza drážka, do ktorej sa lepí protiprachová štetina. Spodná plocha príchytky prechádza cez rádius do kolmej bočnej plochy príchytky, v ktorej sa nachádza drážka s tvarom C, ktorá slúži na nasunutie dorazovej štetiny. Za drážkou začína oblúková plocha príchytky, ktorá prechádza do roviny, je ukončená kvapľovitým výstupkom, z ktorého vychádza vnútomý oblúk na uzatvorenie príchytky posuvných dverí.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom obr. l zobrazuje príchytku posuvných dverí v trojrozmemom vyobrazení s násuvnou štetinou, obr. 2 príchytku v reze s výplňou a obr. 3 príchytku v reze s výplňou sklo.Príchytka posuvných dveri je vhodná na rámovú konštrukciu dverí s výplňou DTD, masív, MDF, sklo. Pozostáva z drážky l 6, ktorá sa ťahá pozdĺž celým profilom. V spodnej časti drážky sa nachádza vystúpenie 2 s tvarom L, ktore smeruje do vnútomej strany drážky. Z vrchnej strany drážky sú dva trojuholníkové vystúpenia 4, ktoré sa ťahajú pozdĺž celou drážkou. Od drážky Q sú oproti sebe symetricky dve polodrážky lg,ktoré slúžia na osadenie priečneho spojovacieho profilu. Zo spodnej strany sa na príchytke nachádza drážka g, do ktorej sa lepí protiprachová štetína. Spodná plocha príchytky prechádza cez oblúk do kolmej bočnej plochy 1, v ktorej sa nachádza drážka Q s tvarom C, ktorá slúži na nasunutie dorazovej štetiny l§. Za drážkou začína oblúk (5) držadla aje ukončená kvapľovitým výstupkom l, z ktorého vychádza vnútomý oblúk i na uzatvorenie príchytky posuvných dverí.Príchytku posuvných dveri je možné použiť pri výrobe nábytkových bytových skríň na zariaďovanie bytov, kancelárii a hotelov.l. Príchytka posuvných dverí vyrobená na nábytkové posuvné dvere vo forme pozdĺžneho profilu, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že V priečnom reze pozostáva z drážky (16) na uloženie výplne (l l), za drážkou sú symetricky dve polodrážky (10) s tvarom L na osadenie priečneho profilu, spodná plocha príchytky je rovná, na ňu nadväzuje bočná plocha (7), na ktorú nadväzuje čelná oblúková plocha (5), táto je ukončená kvapľovitým výstupkom (l), z ktorej vychádza vnútorný oblúk (3) na uzatvorenie držadla.2. Príchytka posuvných dverí podľa nároku l, v y z n a č. u j ú c a s a t ý m , že vnútri drážky (16) má v spodnej časti vystúpenie (9) s tvarom L.3. Príchytka posuvných dverí podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vnútri drážky (16) v jej vrchnej časti má dva trojuholníkové vystúpenia (4).4. Príchytka posuvných dverí podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že V bočnej časti (7) má drážku (6) s tvarom C.

MPK / Značky

MPK: E06B 3/42, E05D 13/00, A47B 95/02

Značky: príchytka, dveří, posuvných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6345-prichytka-posuvnych-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Príchytka posuvných dverí</a>

Podobne patenty