Príchytka posuvných dverí

Číslo patentu: U 6343

Dátum: 02.01.2013

Autor: Ľupták Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 23. 8. 2011 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 3. 7. 2012 Vestník UPV SR č. 7/2012Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 2. 1. 2013 Vestník UPV SR č. 1/2013Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 9. 11. 2012 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyPríchytka posuvných dverí na premiestnenie posuvných dverí z jednej polohy do druhej, ktorá sa nasúva na dverovú výplň (12) alebo sklo (l l), pozostáva z drážky (8),na uloženie výplne (12) alebo (1 l), za drážkou sú symetrieky polodrážky (3) a (9) na uloženie priečneho spojovacieho profilu, za nimi sa ťahá rovná plocha, ktorá prechádza do oblúkovej plochy (l), oblúková plocha prechádza cez hranu ašikmú plochu (2) do oblúkovej plochy (5),príchytka je uzatvorená rovnou plochou (7), ktorá spájaTechnické riešenie sa týka zariadenia na premiestnenie posuvných dverí z jednej polohy do druhej. Plní funkciu ochrannú, ale aj dekoratívnu.Doteraz sa operácia posuvu dverí vykonáva prevažne ručne. Na uvedenú operáciu sa používa bud príchytka zafrézovaná do dverí, alebo príehytka narazená zboku na dvere. Tieto príchytky sú bud z plechu, alebo hliníka. Technické riešenia držadiel sú rôznorodé v závislosti od funkčnosti a dizajnu.Príchytka posuvných dverí je vhodná na rámovú konštrukciu dverí s výplňou DTD, masív, MDF alebo sklo. Pozostáva z drážky, ktorá sa ťahá pozdĺž celým profilom. Do tejto drážky sa vkladá výplň a to z DTD alebo MDF. Ak sa chce ako výplň použiť tenší materiál, musí sa uložiť do plastového tesnenia a tak vložiť do drážky obr. 3. Drážka má po stranách drážkovanie, ktoré sa ťahá pozdĺž celou drážkou po oboch stranách a zabraňuje uvoľneniu výplne z príchytky. Od drážky sú oproti sebe symetricky dve polodrážky, ktoré slúžia na osadenie priečneho spojovacieho profilu. Za nimi sa ťahá rovná plocha, ktorá prechádza cez malý rádius do oblúkovej plochy. Oblúková plocha prechádza cez hranu a šikmú plochu do oblúkovej plochy. Tieto oblúkové plochy sú symetricky po oboch stranách príchytky a plnia nielen estetickú, ale aj úžitkovú funkciu. Šikmá plocha slúži na ľahké prichytenie pri odsúvaní dverí a oblúková plocha pri zatváraní alebo presune dverí do inej polohy. Bočnú stranu tvorí rovná plocha, v ktorej sa vytvorí širšia drážka s tvarom C, ktorá slúži na nasunutie dorazovej štetiny obr. l. Oproti doterajším profilom je vyrobená širšie, aby neplnila len tlmiacu funkciu, ako mali doterajšie systémy, ale zakryla aj otvory po vŕtaní na skrutky obr. l. Takto sa dosiahol níelen technický, ale aj estetický efekt, lebo netreba na zakrytie dier po vŕtaní používať plastové krytky ako pri doterajších systémoch.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom obr. l zobrazuje príchytku posuvných dverí v trojrozmemom vyobrazení, obr. 2 príchytku s výplňou v reze a obr. 3 príchytku s výplňou sklo v reze.Príchytka posuvných dverí je vhodná na rámovú konštrukciu dverí s výplňou DTD, masív, MDF alebo sklo. Pozostáva z drážky 3, ktorá sa ťahá pozdĺž celým profilom, Do tejto drážky sa vkladá výplň a to z DTD alebo MDF. Ak sa chce ako výplň použiť tenší materiál u, musí sa uložiť do plastového tesnenia 10 a tak vložiť do drážky g obr. 3. Drážka § má po stranách drážkovanie 4, ktoré sa ťahá pozdĺž celou drážkou po oboch stranách a zabraňuje uvoľneniu výplne z príchytky. Od drážky § sú oproti sebe symetricky dve polodrážky 2 a l, ktoré slúžia na osadenie priečneho spojovacieho profilu. Za nimi sa ťahá rovná plocha, ktorá prechádza cez malý rádíus do oblúkovej plochy j. Oblúková plocha prechádza cez hranu a šikmú plochu g do oblúkovej plochy á. Tieto oblúkové plochy sú symetricky po oboch stranách príchytky a plnia nielen estetickú, ale aj úžitkovú funkciu. Obluková plocha § a šikmá plocha g slúžia na ľahké prichytenie pri odsúvaní dveri a oblúková plocha 1 pri zatváraní alebo presune dverí do inej polohy. Príchytka je uzatvorená z bočnej strany rovnou plochou 1, v ktorej sa vytvorí širšia drážku Q s tvarom C, ktorá slúži na nasunutie dorazovej štetiny Q obr. l. Oproti doterajším profilom je vyrobená širšie, aby neplnila len tlmiacu funkciu, ako mali doterajšie systémy, ale zakryla aj otvory po vŕtaní na skrutky H obr. l. Takto sa dosiahol nielen technický,ale aj estetický efekt, lebo netreba na zakrytie dier po vñaní používať plastové krytky ako pri doterajších systémoch.Príchytku posuvných dverí je možné použiť pri výrobe nábytkových bytových skríň na zariaďovanie bytov, kancelárií a hotelov.l. Príchytka posuvných dverí vyrobená na nábytkové posuvné dvere vo forme pozdĺžneho proñlu, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že v priečnom reze pozostáva z drážky (8) na uloženie výplne (12) alebo(11), za drážkou (8) sú symetricky polodrážky (9) a (3) s tvarom L, za nimi sa ťahá rovná plocha, ktorá prechádza do oblúkovej plochy (l), oblúková plocha prechádza cez hranu a šílcmú plochu (2) do oblúkovej plochy (5), oblúková plocha (5) smerom od stredu ku kraju klesá a vytvára kónusovitý tvar, príchytka je uzatvorená plochou (7), na spojenie oboch symetrických častí.2. Príchytka posuvných dverí podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že drážka (8) má po stranách drážkovanie (4).3. Príchytka posuvných dverí podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že v ploche (7) je šíroká drážka (6) s tvarom C.

MPK / Značky

MPK: E05D 13/00, A47B 95/02, E06B 3/42

Značky: posuvných, dveří, príchytka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6343-prichytka-posuvnych-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Príchytka posuvných dverí</a>

Podobne patenty