Tmelený spoj parapetových hliníkových plechov

Číslo patentu: U 615

Dátum: 05.10.1994

Autor: Cinege Blažej

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Tmclený spoj parapclných hliníkových plcchovTmelený spoj parapetových hliníkových plechov. QQląàätâsüuiKxTechnickým riešením je tmelom utesnený spoj upravených koncov povrchové lakovaných parapetových plechov.Na zakrytie parapetov sa používajú rôzne technické riešenia. Najčastejšie sú to pozinkované oceľové plechy chránené náterom a farbou. Riešenie má nevýhody v kratšej životnosti a vzhľadových nedostatkoch. Používajú sa aj iné materiály napr. med, umelé hmoty a pod. Pri používaní lakovaného hliníka je značný odpad, lebo spojenie medzi lakovanými hliníkovými plechmi, napr. zváraním poškodzuje upravený povrch a deformuje rovné plochy.Riešenie spočíva v úprave koncov spojovaných hliníkových povrchove upravených plechov. Jedna časť spoja zostáva rovná a druhá sa tvarove prispôsobí tak, aby výška vyhnutého plechu odpovedala hrúbke spojovaného plechu . Medzera je vyplnená tmelom. Spodná strana spoja je uložená do rýhy parapetovej dosky. Spojením podľa technického riešenia sa docieli plné využitie po vrchove upraveného hliníkového plechu.Na výkrese je znázornený spoj podľa technického riešenia. Zakončená rovná časť plechu jednej časti spoja (1) je položené na druhú časť spojovaného plechu, ktorý je ohnutý do výšky hrúbky plechu (2). Medzi plechmi v spáre je tesniaci tmel (3). Spodná časť spoja prečnieva do parapetovej drážky (4).Výhoda technického riešenia spočíva v úspore farebného ko-vu, ktorý predstavoval predtým odpad. Rôzne druhy povrchovýchúprav hliníkového plechu dávajú možnosť zlepšiť estetický vzhľad.Tmelený spoj parapetových povrchove upravených lakovaných hliníkových plechov vyznaćujúcich sa tým, že pozostáva 2 jedného rovného zakončenia plechu (1) a druhého osadeného do hrúbky plechu (2) medzi ktorými je tesniací tmel (3).Tmelený spoj parapetových plechov podľa bodu 1 a to v y z n a c u j ú c i sa doske rýha (4).tým, že pod tmeleným spojom je v parapetovej

MPK / Značky

MPK: E06B 1/70, F16S 1/14

Značky: plechov, parapetových, tmelený, hliníkových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u615-tmeleny-spoj-parapetovych-hlinikovych-plechov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tmelený spoj parapetových hliníkových plechov</a>

Podobne patenty