Spôsob výroby zemiakového výrobku a zariadenie na jeho výrobu

Číslo patentu: U 6015

Dátum: 03.02.2012

Autor: Fogta Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 6 0 1 5(22) Dátum podania prihlášky 31. 3. 2010 (3) Druh dokumentu Y(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 3. 2. 2012 (51) Int. Cl. (201201)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky A 23 L 1/00(33) Krajina alebo regionálna A 231, 1/00 organizácia priority A 23 N 15/00 ÚRAD (43) Dátum zverejnenia prihlášky 5. 9. 2011 PRIEMYSIELNÉHO Vestnik UPV SR c. 9/2011 VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 3. 2. 2012Vestník ÚPV SR č. 2/2012(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 19. 12. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Fogta Miroslav, lng., Most pri Bratislava SK(54) Názov Spôsob výroby zemiakového výrobku a zariadenie na jeho výrobuSpracovávaný zemiak sa upevni na unášač vodiacej skrutky, pričom zapnutím pohonu vodiacej skrutky začne spracovávaný zemiak vykonávať rotačný pohyb a zároveň posuvný pohyb, po pritlačení na ostrie kotúča sa spracovávaný zemiak začne krájat a jeho odrezané časť sa prevlečie cez otvor kotúča pri ostri, potom z opačnej strany kotúča sa na tŕň cez stred zemiaka naberie pripravený zemiak, pričom tento má tvar závitovky, ľubovoľného smeru otáčania s minimálne jedným stúpanim závitu, pričom hrúbka steny závitovky je od 2 mm do 12 mm. Zariadenie na výrobu zemiakového výrobku obsahuje rám (l) v tvare U, na ktorom je upevnená vodiaca matica (3), v ktorej je otočne uložená vodiaca skrutka (2), pričom voľný koniec vodiacej skrutky(2) vzdialenejši od kotúča (6) je vybavený pohonom (4),druhý koniec vodiacej skrutky (2) je vybavený unášačom(5) na pripevnenie alebo pridržanie spracovávaného zemiaka k vodiacej skrutke (2) a na umožnenie vykonávania rotačného a posuvného pohybu, rám (l) je pripevnený na kotúč (6), v ktorom je vyhotovený otvor (7) s rezacím ostrim(8), pričom ostrie (S) s otvorom (7) je situované radiálne od stredu smerom k obvodu kotúča (6), stred je totožný s osou rotáeie vodiacej skrutky (2).Technicke riešenie sa týka spôsobu výroby tvarovaného zemiakového výrobku a zariadenia na jeho výrobu.V súčasnosti sa na trhu vyskytujú rôzne druhy výrobkov zo zemiakov. Najznámejším výrobkom je zemiakový hranolček, ktorý je vyrábaný na ručných alebo mechanických prípravkoch a zariadeniach pracujúcich na báze pretláčania alebo krajania. Ďalej sú to viaceré zemiakové výrobky tvar ktorých je daný spôsobom krájania výrobku ako sú mesiačiky, krúžky resp. rôzne iné tvary. Takto je to napr. vo zverejnenej prihláške vynálezu č. 116-1999 predstavujúcej suché zemiakové Výrobky tvarované do veľkých kusov a spôsob ich prípravy, ktorého podstata spočíva v nakrájaní zemiakov po očistení na plátky hrúbky 0,6 až 2 mm a po blanšírovaní sa z týchto plátkov vykrajujú jednotlivé tvary výrobkov.Okrem výrobkov zo zemiakov pri ktorých sa nemení konzistencia zemiakov existuje ešte ďalší rad výrobkov ktorý spočiva v zmene konzistencie zemiakov a to sú najmä rôzne zemiakové múčky, zemiakové pyré a pod.Podstatu riešenia tvorí zemiakový výrobok, ktorý má tvar závítovky, ľubovoľného smeru otáčania s minimálne jedným stúpanim závitu, pričom hrúbka steny závitovky je od 2 mm do 12 mm.Zmienený výrobok sa vyrobí na zariadení obsahujúcim rám v tvare U, na ktorom je upevnené vodiaca matica, v ktorej je otočne uložená vodiaca skrutka, pričom voľný koniec vodiacej skrutky vzdialenejší od kotúča je vybavený pohonom. Tento pohon môže byť zabezpečený motorom s prípadnou prevodovkou alebo ručne s prípadnou prevodovkou. Druhý koniec vodiacej skrutky je vybavený unášačom na prípevnenie alebo pridržanie spracovávaného zemiaka k vodiacej skrutke, na umožnenie vykonávania rotačného a posuvného pohybu. Rám je pripevnený na kotúč, v ktorom je vyhotovený otvor s rezacím ostrím. Ostrie s otvorom je situované radiálne od stredu smerom k obvodu kotúča, pričom stred je totožný s osou rotácie vodiacej skrutky.Spracovávaný zemiak sa upevní na unášač vodiacej skrutky. Zapnutím pohonu vodiacej skrutky začne spracovávaný zemiak vykonávať rotačný pohyb a zároveň posuvný pohyb. Po pritlačení na ostrie kotúča sa zemiak začne krájat a jeho odrezaná časť sa prevlečíe cez otvor kotúča pri ostrí. Z opačnej strany kotúča sa na tŕň cez stred zemiaka naberie pripravený zemiak. Takto pripravený zemiak sa môže tepelne spracovať, varenim, pečením, vyprážaním (frítovaním), grilovaním.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku je schematicky znázornená zariadenie na výrobu zemiakového výrobku.Podstata riešenia tvorí zemiakový výrobok, ktorý má tvar závitovky, ľubovoľného smeru otáčania s minimálne jedným stúpanim závitu, pričom hrúbka steny závitovky je od 2 mm do 12 mm.Zmienený výrobok sa vyrobí na zariadeni obsahujúcom rám l v tvare U, na ktorom je upevnená vodiaca matica g, v ktorej je otočne uložená vodiaca skrutka g, pričom voľný koniec vodiacej skrutky g vzdialenejší od kotúča Q je vybavený pohonom i. Tento pohon Q môže byt zabezpečený motorom s prípadnou prevodovkou alebo ručne s prípadnou prevodovkou. Druhý koniec vodiacej skrutky g je vybavený unášačom j na pripevnenie alebo pridržanie spracovávaného zemiaka k vodiacej slcrutke g, na umožnenie vykonávania rotačného a posuvného pohybu. Rám l je pripevnený na kotúč Q, v ktorom je vyhotovený otvor g s rezacím ostrím §. Ostrie 8 s otvorom Z je situované radiálne od stredu smerom k obvodu kotúča Q, pričom stred je totožný s osou rotácie vodiacej skrutky g. Spracovávaný zemiak sa upevní na unášač i vodiacej skrutky g. Zapnutím pohonu i vodiacej skrutky g začne spracovávaný zemiak vykonávať rotačný pohyb a zároveň posuvný pohyb. Po pritlačení na ostrie § kotúč Q sa zemiak začne kráj ať a jeho odrezané časť sa prevlečie cez otvor Z kotúč g pri ostrí g. Z opačnej strany kotúča ý sa na tŕň 9 cez stred zemiaka naberie pripravený zemiak. Takto pripravený zemiak sa môže tepelne spracovať, varenim, pečenim vyprážaním (fritovaním), grilovanim.1. Spôsob výroby zemiakového výrobku, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že zemiak sa uvedie do rotačného a zároveň posuvného pohybu smerom voči kotúču s otvorom, na ktorom je ostrie na rezanie zemiaka, potom z otvoru za ostrím vychádza rezaný zemiak, ktorý má tvar závítovky, ľubovoľného smeru otáčania s minimálne jedným stúpaním závitu, pričom hrúbka steny závitovky je od 2 mm do 12 mm.2. Spôsob výroby zemiakového výrobku podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pripravený zemiak je tepelne spracovaný varením, pečením, vyprážaním, frítovaním, grilovaním.3. Zariadenie na výrobu zemiakového výrobku podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje rám (1) v tvare U, na ktorom je upevnená vodiaca matica (3), v ktorej je otočne uložená vodíaca skrutka (2), pričom voľný koniec vodiacej skrutky (2) vzdialenejší od kotúča (6) je vybavený pohonom (4),potom druhý koniec vodiacej skrutky (2) je vybavený unášačom (5) na pripevnenie alebo pridržanie spracovávaného zemiaka k vodiacej skrutke (2) a na umožnenie vykonávania rotačného a posuvného pohybu, potom rám (1) je prípevnený na kotúč (6), v ktorom je vyhotovený otvor (7) s rezacím ostrím (8), pričom ostrie(8) s otvorom (7) je situované radiálne od stredu smerom k obvodu kotúča (6), potom stred je totožný s osou rotácie vodiacej skrutky (2).4. Zariadenie podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c e s a tý m , že pohon (4) je realizovaný motorom s prípadnou prevodovkou alebo ručne s prípadnou prevodovkou.

MPK / Značky

MPK: A23L 1/00, A23L 1/216, A23P 1/00, A23P 1/10, A23L 1/217, A23N 15/00

Značky: spôsob, zariadenie, výrobků, zemiakového, výrobu, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6015-sposob-vyroby-zemiakoveho-vyrobku-a-zariadenie-na-jeho-vyrobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby zemiakového výrobku a zariadenie na jeho výrobu</a>

Podobne patenty