Ovocný nízkoalkoholický nápoj

Číslo patentu: U 6014

Dátum: 03.02.2012

Autor: Vyskoč Boris

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 20. 3. 2011 (13) Druh dokumentu yl(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 3. 2. 2012 (5 l) Int. Cl. (20 l 2.01)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky CIZG 3/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD (43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 8. 2011, V k UPV SR V. 8/2011 PRIEMYSVELNEHO m ° VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 3. 2.2012 Vestník UPV SR č 2/2012(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 13. 12. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky L(54) Názov Ovocný nízkoalkoholický nápojOvocný nizkoalkoholícký nápoj podľa technického riešenia obsahuje 7 až 14 hmotn. cukru, 0,06 až 0,6 hmotn. ovocnej arómy, 0,1 až 0,7 hmotn. kyseliny citrónovej, 3 až 10 hmotn. pitnej alebo prírodnej minerálnej vody,najviac l hmotn. ovocnej šťavy, 3,5 až 7 hmotn. etylalkoholu a zvyšok tvori sódová voda. Ako aróma sa môže použiť aróma citróna, pomaranča alebo aróma bazy čiemej,aróma čiemych a/alebo červených ríbezlí a ovocná šťava je šťava z čiemych a/alebo červených ríbezlí.Technické riešenie sa týka potravinárskeho priemyslu, najmä výroby ovocného nízkoalkoholiekého nápoja.Doteraz známe miešané alkoholické nápoje, sú tvorené čistým alkoholom, pivom alebo vínom, do ktorých sa primiešava ovocná, mliečna alebo bylínná zložka.Nízkoalkoholický nápoj podľa CS patent č. 275800 pozostáva z 43,72 hmotn. prírodného bieleho alebo červeného vína, 7,14 až 7,44 hmotn. cukru, 0,12 až 0,20 hmotn. kyseliny citrónovej, 0,36 až 0,60 hmotn. ovocného koncentrátu, 0,01 až 0,12 hmotn. arómy, 47,74 až 47,85 hmotn. pitnej vody a 0,48 hmotn. oxidu uhličitého.Míešaný nápoj podľa úžitkového vzoru č. 4973 je pripravený z 50 až 99,99 obj. fermentovaného nápoja a mätovej vňate v množstve 0,01 až 10 obj. Ferrnentovaný nápoj je vyrobený fermentáciou ovocia, medu, fermentovateľných cukrov a obilnin.Úžitkový vzor č. 2580 opisuje nízkoalkoholický nápoj, ktorý je tvorený 12,0 až 17,5 obj. sirupom s ovocnou arómou, 4 až 6,5 obj. etylalkoholom a zvyšok tvorí voda.Cieľom technického riešenia je obohatenie trhu o ďalší rniešaný nízkoalkoholický nápoj osviežujúcej chuti.Podstata ovocného nízkoalkoholickěho nápoja podľa technického riešenia spočíva v tom, že obsahuje 7 až 14 hmotn. cukru, 0,06 až 0,6 hmotn. ovocnej arómy, 0,1 až 0,7 hmotn. kyseliny citrónovej, 3 až 10 hmotn. pitnej alebo prírodnej mineráhiej vody, 0 až 1 hmotn. ovocnej šťavy, 3,5 až 7 hmotn. etylalkoholu a zvyšok tvorí sódová voda. Ako aróma sa môže použiť aróma citróna, pomaranča, alebo aróma bazy čiemej, aróma čiernych a/alebo červených ríbezlí a ovocná šťava je šťava z čiernych a/alebo červených ríbezli.Výhodou takto pripraveného nápoja je jeho lahodná, osviežujúca chuť, v ktorom sú v rovnováhe zastúpene ovocné (kyslé), aromatické a cukomé zložky, pričom nápoje je vyrobený z prírodných surovín.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríklad 1 až 6 Hmotnostný pomer jednotlivých zložiek V príkladoch l až 6 (údaje sú v hmotn. )Príklad l Príklad 2 cukor 9,0 10,5 pornarančová aróma 0,5 0,35 kyselina citrónová 0,6 0,55 pitná voda 4,5 5,5 etylalkohol 4,5 6,0 sóda 80,9 77,1 Príklad 3 Príklad 4 cukor 9,0 l 1,5 citrónová aróma 0,55 0,3 kyselina citrónová 0,65 0,45 pitná voda 4,5 5,0 etylalkohol 4,5 6,0 sóda 80,8 76,75 Príklad 5 Príklad 6 cukor 3,5 12,5 aróma bazy čiernej 0,2 0,1 kyselina citrónová 0,5 0,4K určenćmu nmožstvu pitnej vody sa pridá cukor a za stáleho miešania sa roztok varí pri teplote 90 °C počas 45 min. a po ochladení na 50 °C sa pridá kyselina citrónová a po ďalšom ochladení na 25 °C sa pridá ovocná aróma. Takto pripravený roztok sa zmieša so stanoveným množstvom etylalkoholu a s pitnou vodou alebo prírodnou minerálnou vodou. Sýtenie roztoku resp. zmiešavame so sódovou vodou sa uskutočňuje tak,že sa bud roztok dávkuje do sódovej vody v zadanom pomere alebo sa zmieša s pitnou vodou a hotový nápoj sa sýti C 02.Príklad 7 až 10 Hmotnostný pomer jednotlivých zložiek v príkladoch 7 až 10 (údaje sú v hmotn. )K určenému množstvu šťavy z čiernych alebo červených ríbezlí ohriatej na teplotu 85 °C a pitnej vody sa pridá určené množstvo cukru a za stáleho miešania sa roztok varí do rozpustenia cukru a po krátkej tepelnej výdrži sa roztok ochladí na cca 50 °C a pridá sa kyselina citrónová. Po ďalšom ochladení na 25 °C až 30 °C sa pridá aróma z čiernych alebo červených ríbezlí. Takto pripravený roztok sa zrnieša so stanoveným množstvom etylalkoholu a s pitnou vodou alebo prírodnou minerálnou vodou. Sýtenie roztoku resp. zmiešavanie so sódovou vodou sa uskutočňuje tak ako v prípade 1 až 6.Technické riešenie nie je obmedzené len na uvedené príklady. Rozsah ochrany zahŕňajú nasledujúce ná roky.Ovocný nízkoalkoholický nápoj možno využívat v potravinárskom priemysle.1. Ovocný nízkoalkoholický nápoj, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že pozostáva zo 7 až 14 hmotn. cukru, 0,06 až 0,6 hmotn. ovocnej arómy, 0,1 až 0,7 hmotn. kyseliny citrónovej, 3 až 10 hmotn. pitnej alebo prírodnej minerálnej vody, najviac l hmotn. ovocnej šťavy, 3,5 až 7 hmotn. etylal koholu a zvyšok je sódová voda.2. Ovocný nízkoalkoholický nápoj podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že aróma je aróma citróna, aróma pomaranča, aróma bazy čiernej, aróma čiernych a/alebo červených ríbezlí. 3. Ovocný nízkoalkoholický nápoj podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ovocná šťa va je šťava z čiernych a/alebo červených ríbezlí.4. Ovocný nízkoalkoholícký nápoj podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sódová voda obsahuje do 0,8 hmotu. C 01.

MPK / Značky

MPK: C12G 3/00, C12G 3/04, C12G 3/06

Značky: ovocný, nízkoalkoholický, nápoj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6014-ovocny-nizkoalkoholicky-napoj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ovocný nízkoalkoholický nápoj</a>

Podobne patenty