Pleťová maska na regeneráciu a omladzovanie pokožky najmä tváre, krku a hornej časti hrude

Číslo patentu: U 5056

Dátum: 07.01.2009

Autori: Holý Bohdan, Zelenková Hana, Nejdková Alena

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZITKOVY VZOR(19) SK Číslo prihlášky 59-2007 Dátum podania prihlášky 30. 3. 2007 (13) Druh dokumentu Yl Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 11. 11. 2008 (5 l) Im Cl 0009) Číslo prioritnej prihlášky A 611( 8/30 Dátum podania prioritnej prihlášky AólQ 19/00 Krajina alebo regionálna AÓIQ 19/08 I organizácia pnonty A 611( 33/06 URAD PRIEMYSELNÉHO Dátum zverejnenia prihlášky 7. 7. 2008 až až VLASTNÍCTVA Vestmk UPV SR č.2 7/2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Dátum oznámenia 0 zápise A 611( 31/4415 úžitkového vzoru 7. 1. 2009 A 611( 31/352 Vestník ÚPV sa o. 1/2009úžitkového vzoru verejnosti 11. ll. 2008 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Pleťová maska na regeneráciu a omladzovanie pokožky najmä tváre, krku a hornej časti hrudePleťová maska na regeneráciu a omladzovanie pokožky najmä tváre, krku ahomej časti hrude rieši pleťovú masku na ošetrenie a liečbu kožných ochorení a estetických nedostatkov kože. Pozostáva zvitamínov, minerálov a regeneračných súčastí. Pleťová maska na jednorazové ošetrenie pokožky obsahuje zmes 5 až 8 g biologicky aktívnej látky bolus alba, po 0,3 až 0,6 mg účinných látok bežne používaných v zdravotníctve - pentoxyfilín v kombinácii s thiaminum hydrochloricum, alfa-tocoferoli acetas, pyridoxinum hydrochlorieum, acidum ascorbicum a podľa potreby 1 až 5 m 1 destilovanej vody.Technické riešenie patri do oblasti estetického lekárstva kožných chorôb a rieši pleťovú masku určenú na regeneráciu a omladzovanie pokožky.V estetickej dennatológii sú známe aplikácie rôznych výživných krémov a pleťových masiek používané najmä V kombinácii s liñingom - vyhladzovaním vrások. Sú to najmä Jessnerov roztok, ovocné kyseliny (napriklad glykolová, jabĺčna), TCA - kyselina trichlóroctová v rôznych koncentráciách metóda Obagi peeling,Biopeel. Používajú sa tiež kombinácie uvedených.Nevýhodou týchto krémov a masiek sú nežiaduce iritiatívne reakcie, nevyhnutnosť ochrany pred UV žiarením, nemožnosť aplikácie masiek V rámci uvedených postupov počas jarných a letných mesiacov, bolestivosť a časová a ekonomická náročnosť. Známe je tiež (v rámci omladzovania pokožky mezoterapiou) aplikovanie kyseliny hyalurónovej a rôznych vitaminových koktailov, ktoré sa aplikujú spôsobom mnohobodového vpichovania. Nevýhodou týchto aplikácii je práve miema traumatizácia kože cestou mnohobodového vpichovania.Uvedené nedostatky doterajšieho stavu techniky čiastočne odstraňuje pleťová maska na regeneráciu a omladzovanie pokožky najmä tváre, krku a homej časti hrude pozostávajúca z vitamínov, minerálov a regeneračných súčastí. Podstata technického riešenia spočíva V tom, že pleťová maska na jednorazové ošetrenie pokožky obsahuje zmes 5 až 8 g bolus alba, po 0,3 až 0,6 mg pentoxyñlin V kombinácii s thyaminum hydrochlorícum, alfa - tocoferoli acetas, pyridoxinum hydrochloricum a acidum ascorbicum a podľa potreby l až 5 ml destilovanej vody.Základnou surovinou pre prípravu pleťovej masky podľa technického riešenia je bolus alba (creta címolina, cornish clay, China clay, clarnisil, argilla). Bolus alba je biologicky aktívna látka. Je to biela, jemná, plastická hmota, zložená z náhodne usporiadaných agregovaných mikročastíc. Ide o hydrovaný aluminium silikát. Chemicky nereaktívna látka, s HZO reaguje čiastočne, v bežných reagenciách sa nerozpúšťa, topí sa pri 1660 °C, g 2,22 ml. Chemický vzorec Al 2 Si 2 O 5(0 H)4 - V malom množstve je V nej prítomný T 102, CaO,MgO. Milqočasticc V rozmedzí 0,78 až 1,2 m zabezpečujú vysokú absorbčnú schopnosť. Preto sa využíva V najrôznejších aplikačných formách. Je súčasťou detoxikačných a dezinfekčných prípravkov homých ciest dýchacích a zažívacieho traktu. Používa sa na secernujúce a krvácajúce plochy ako dekongestivum samotný,alebo s inkorporovanými liečivými látkami, na vyčírenie roztokov.Priaznivý účinok na kožné afekcie je dávno známy. Zloženie vylučuje podráždenie kože a slizníc, neobsahuje žiadne alergény. Pretože inkorporované látky (dezinticienciá, rastlinné extrakty, vitamíny, éterické oleje a pod.) s bolus alba chemicky nereagujú, uvoľňujú sa V netransfonnovanom stave. Aplikáciou vyvolané zohrievanie plochy potencuje prenikanie diferentných látok do kože.Účinné látky pleťovej masky podľa technického riešenia inkorporované do bolus alba tvoria liečivá používané V zdravotníctve a schválené ŠÚKL - pentoxyñlin V kombinácii s thiaminum hydrochloricum, alfa - tocoferoli acetas, pyridoxinum hydrochloricum, acidum ascorbicum.Pleťová maska na regeneráciu a omladzovanie pokožky najmä tváre, krku a homej časti hrude sa využíva na liečbu kožných ochorení a estetických nedostatkov kože - jaziev, pigmentácie, zmien po akné, vrások a mnohých ďalších. Predstavuje kompletnú starostlivosť pre problernatickú dospelú kožu, je spoľahlivá a bezpečná, založená na najnovších poznatkoch.Pri pravidelnom ošetrovaní pokožky pleťovou maskou na regeneráciu a omladzovanie pokožky najmä tváre, krku a homej časti hrude je samozrejmosťou spoľahlivý monitoring prebiehajúcich zmien. Pleťová maska sa využíva najmä pre rejuvenizáciu, pre korekciu prejavov stamúcej kože - vrások, stareckých škvŕn,straty elasticity, ale rovnako pre korekciu prejavov problémovej kože - akné, jaziev, striae, celulitídy alebo abnormálnej pigmentácie.Pleťová maska bola sledovaná a vyhodnocovaná v rámci multicentrickej medzinárodnej štúdie V roku 2006 na troch pracoviskách - DOST Svidnik, MUDr. Hana Zelenková, CSc Kožná a korektívna ambulancia Žilina, MUDr. Alena Nejdková, Bohdan Hollý Kožná a korektívna ambulancia MUDr. Jiřina Cabalová,Praha.Výsledky boli interpretované na rôznych medzinárodných kongresoch - napr. EADV Rhodos 2006, Kongres českých dennatológov Ostrožská Nová Ves 2007, EADV Viedeň 2007, COSMODERM Krakow 2007, 10Medzinárodný kongres derrnatológov a farmaceutov Istanbul 2007. V tlači Journal of Cosmetic Derrnatology - Dresden, 2006.Príklady uskutočnenia technického riešenia Technické riešenie bude V ďalšom podrobnejšie vysvetlené pomocou príkladov.Príklad 1 Pleťová maska na regeneráciu a omladzovanie pokožky tváre a krku pre mladšiu pleť - osoba do 40 rokovDo sklenenej alebo misky z umelej hmoty sa vsype 6,5 g bolus alba a potom sa postupne pridáva po 0,5 mg účinných látok teda 0,5 mg pentoxyfrlin V kombinácii s 0,5 mg thyaminum hydrochloricum, 0,5 mg alfa - tocoferoli acetas, 0,5 mg pyridoxinum hydrochloricum a 0,5 mg acidum ascorbicum. Masa sa jemne Vymieša drevenou alebo sklenenou špachtľou (určenou výhradne na medicínske účely). Následne asi po l minúte vznikne hladká masa kašovitej konzistencie (redší jogurt). Podľa hustoty Vymiešanej hmoty sa pridá potrebné množstvo destilovanej vody V rozmedzí l až 5 ml až do získania potrebnej konzistencie.Pleťová maska uvedeného zloženia sa aplikovala na tvári a krku 38-ročnej ženy dvoj fázovo, v prvej fáze štyrikrát V týždňových intervaloch a V druhej fáze trikrát V dvojtýždňových intervaloch.Vrásky pôvodne trieda III. sa zmenili na vrásky trieda I.Príklad 2 Pleťová maska na regeneráciu a omladzovanie pokožky tváre a krku pre staršiu pleť - osoba nad 45 rokovPríprava pleť ovej maskyDo sklenenej alebo misky z umelej hmoty sa vsype 7,5 g bolus alba a potom sa postupne pridáva po 0,5 mg účinných látok teda 0,5 mg pentoxyñlin V kombinácii s 0,5 mg thyaminum hydrochloricum, 0,5 mg alfa - tocoferoli acetas, 0,5 mg pyridoxinum hydrochloricum a 0,5 mg acidum ascorbicum. Masa sa jemne vymieša drevenou alebo sklenenou špachtľou (určenou výhradne na medicínske účely). Následne asi po 1 min. vznikne hladká masa kašovitej konzistencie (redší jogurt).Podľa hustoty vymiešanej hmoty sa pridá potrebné množstvo destilovanej vody V rozmedzí l až 5 ml až do získania potrebnej konzistencie.Pleťová maska uvedeného zloženia sa aplikovala na tvári a krku 62-ročnej ženy dvojfázovo, V prvej fáze šesťkrát V týždňových intervaloch a v druhej fáze štyrikrát v dvojtýždňových intervaloch.Vrásky pôvodne trieda III. sa zmenili na vrásky trieda I. Došlo k vyhladeniu reliéfu kože a evidentnému zlepšeniu estetických parametrov.Príklad 3 Pleťová maska na regeneráciu a omladzovanie pokožky homej časti hrude pre staršiu pokožku - osoba nad 45 rokovDo sklenenej alebo misky z umelej hmoty sa vsype 7 g bolus alba a potom sa postupne pridáva po 0,5 mg účinných látok teda 0,5 mg pentoxyfrlin V kombinácii s 0,5 mg thyaminum hydrochloricum, 0,5 mg alfa - tocoferolí acetas, 0,5 mg pyridoxinum hydrochloricum a 0,5 mg acidum ascorbicum. Masa sa jemne vymieša drevenou alebo sklenenou špachtľou (určenou výhradne na medicínske účely). Následne asi po l min. vznikne hladká masa kašovitej konzistencie (redší jogurt). Podľa hustoty Vymiešanej hmoty sa pridá potrebné množstvo destilovanej vody V rozmedzí 1 až 5 ml až do získania potrebnej konzistencie.Pleťová maska uvedeného zloženia sa aplikovala na pokožke homej časti hrude 52-ročnej ženy dvojfázovo, v prvej fáze päťkrát v týždňových intervaloch a V druhej fáze trikrát V dvojtýždňových intervaloch.Vrásky pôvodne trieda III. sa zmenili na vrásky trieda I. Došlo k vyhladeniu reliéfu kože a evidentnému zlepšeniu estetických parametrov. Rovnako došlo k estetickému zlepšeniu drobných jazvičiek a vyblednutiu pigmentácií.Príklad 4 Pleťová maska na regeneráciu a omladzovanie pokožky tváre, krku a hornej časti hrude pre mladšiu pokožku - osoba do 30 rokov, pacienti s jazvami po alcnéPríprava pleťovej masky Do sklenenej alebo misky z umelej hmoty sa vsype 6 g bolus alba a potom sa postupne pridáva po 0,5 mg účinných látok teda 0,5 mg pentoxyfilin v kombinácii s 0,5 mg thyaminum hydrochloricum, 0,5 mg alfa 10- tocoferoli acetas, 0,5 mg pyridoxinum hydrochloricum a 0,5 mg acidum ascorbicum. Masa sa jemne vymieša drevenou alebo sklenenou špachtľou (určenou výhradne na medicínske účely). Následne asi po l min. vznikne hladká masa kašovitej konzistencie (redší jogurt). Podľa hustoty vymiešanej hmoty sa pridá potrebné množstvo destilovanej vody v rozmedzí 1 až 5 ml až do získania potrebnej konzistencie.Pleťová maska uvedeného zloženia sa aplikovala na tvári, krku a homej časti hrude ZS-ročnej ženy dvojfázovo, v prvej fáze šesťkrát v týždňových intervaloch a v druhej fáze štyrikrát V dvojtýždňových interva loch. Došlo k výraznému estetickému zlepšeniu kvality kože, vyhladeniu drobnýchjazvičíek a vyblednutiu ery tému.1. Pleťová maska na regeneráciu a omladzovanie pokožky najmä tváre, krku a homej časti hrude, pozostávajúca z vitamínov, minerálov a regeneračných súčastí, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že pleťová maska na jednorazové ošetrenie pokožky obsahuje zmes 5 až 8 g bolus alba, po 0,3 až 0,6 mg pentoxyñlin v kombinácii s thyaminum hydrochloricum, alfa - tocoferoli acetas, pyridoxinum hydrochloricum a acidum ascorbicum a podľa potreby 1 až 5 ml destilovanej vody.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/519, A61K 33/06, A61K 31/352, A61K 31/506, A61Q 19/08, A61K 31/4415, A61K 8/30, A61Q 19/00, A61K 31/375, A61P 17/00

Značky: omladzovanie, pleťová, maska, částí, pokožky, hornej, najmä, hrude, tvare, regeneráciu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u5056-pletova-maska-na-regeneraciu-a-omladzovanie-pokozky-najma-tvare-krku-a-hornej-casti-hrude.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pleťová maska na regeneráciu a omladzovanie pokožky najmä tváre, krku a hornej časti hrude</a>

Podobne patenty