Vákuovo-izolačný panel

Číslo patentu: U 4998

Dátum: 05.02.2008

Autor: Dajča Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 20. 12. 2007(32) Dátum podania prioritnej prihlášky E 04 B 1/62(33) Krajina alebo regionálna EMC 1/00 organizácia priority . r , . V . PRIEMYSVELNEHO (45) pžrtum oznamenia o zapise VLASTNICTVA uzrtkovćho VZOTUi 5. 2. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestmk UPV SR C. 2/2008(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 20. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka tepelných izolácií plochých a ohnutých prvkov pomocou dutých panelov, v ktorých je vytvorené vákuum.V súčasnosti sa na izolácie uzavretých priestorov a rôznych plôch využíva veľká škála výrobkov z minerálnych vlákien, polyuretánových pien, polystyrénov a podobne. Tieto sú kladené bud voľne,alebo vylisované do dielcov, následne po zmontovaní tvoriacich celok (chladnička). Navrhované riešenie využíva poznatok, že vo vákuovom priestore sa teplo prakticky nešíri. Súčasne je treba podotknúť, že výroba izolačných materiálov je ekologicky a ekonomicky náročná.Technické riešenie vákuového izolačného panelu spočíva v tom, že tepelnú izoláciu nebude tvoriť žiadna izolačná hmota, ale v dutých paneloch pre výrobky určených tvarov (dvere, stropy, steny, skrine, obklady, kazety a pod.) vytvorené vákuum, ktoré má prakticky zanedbateľnú tepelnú vodivosť. Takto V priestore, ktorý je obložený vákuovo-ízolačnýrni panelmi budú zabezpečené požadované tepelné podmienky.Prehľad obrázku na výkreseNa priloženom obrázku je znázomený rez vákuovo-izolačného panela, pozostávajúceho z dvoch dielcov dištancovaných rozpemou vložkou a opatrený ventilom na odsávanie.Vákuovo-izolačný panel pozostáva z vrchného dielca 1 a spodného dielca 2, ktoré sú od seba rozoprené rozpemou vložkou 4. Na styku vzájomne sa dotýkajúcich stien sú opatrené tesnením 3. V záuj me vytvorenia a udržania vákua v dutine vákuového izolačného panela je v dielci 1 osadený podtlakový ventil 5.Vákuovo-izolačné panely sú použiteľné v konštrukcii chladničiek, chladiacich boxov, chladiacich komôr, rnrazíacich tunelov a pod. Môžu sa používat na tepelnú izoláciu stavieb tak zvislú, ako aj vodorovnú a to formou keramických blokov, ktore budú vákuované po osadení na objekt. Môžu tvoriť aj steny komôr alebo zariadení produkujúcich teplo tak, aby nepôsobilo nepriaznivo na okolie. Využívanie izolačných vákuovaných panelov zníži hmotnosť zariadení kde budú používané a taktiež dôjde k úsporám z titulu nepoužívania klasických izolačných materiálov.(1) a spodného dielca (2) vzduchotesne spojených cez tesnenie (3), medzi ktorými je rozpemá vložka(4), pričom vrchný dielec (l) je opatrený ventilom (5) na vytvorenie vákua.2. Vákuovo-izolačný panel podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vrchný dielec(l) a spodný dielec (2) sú z nepriedušného kerarnického glazovaného materiálu.3. Vákuovo-izolačný panel podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vrchný dielec4. Vákuovo-izolačný panel podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vrchný dielec5. Vákuovo-izolačný panel podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že rozpemá vložka (4) je z príedušného lcrížovo pospájaného doskového materiálu.6. Vákuovo-izolačný panel podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že rozpemá vložka (4) je vylísovaná z keramického porézneho materiálu.

MPK / Značky

MPK: E04C 1/00, E04B 1/62

Značky: panel, vákuovo-izolačný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4998-vakuovo-izolacny-panel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vákuovo-izolačný panel</a>

Podobne patenty