Kombinovaný germicídny žiarič so žiarivkami umiestnenými v dvoch vrstvách

Číslo patentu: U 4993

Dátum: 05.02.2008

Autor: Kľučár Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 16. s. 2007 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 20. 12. 2007 (51) Im CL (2006)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky A 61 L 9/00(33) Krajina alebo regionálna A 611 9/18 organizácia priority URAD r V PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznamema o zaplse VLASTNÍCTVA úžitkového VZOIUZ 5. 2. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č.I 2/2008(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 20. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Kombinovaný germicídny žiarič so žiarivkami umiestnenými v dvoch vrstváchTechnické riešenie sa týka koncepcie kombinovaného gerrnicídneho žiariča.Doteraj ší stav technikyGermicídne žiariče sa používajú na ničenie mikroorganizmov a plesní UV-C žiarením s vlnovou dĺžkou 253 mm.V súčasnosti sa vyrábajú otvorené germicídne žiariče, ktoré sa používajú na ožarovanie UV-C žiarením celých miestností. Nevýhodou tohto riešenia je, že je možné ho realizovať iba počas neprítomnosti ľudí v čase expozície.Uzavreté žiariče je možné používať aj v prítorrmosti ľudí, ale nevýhodou je nižšia účinnosť. lebo sterilizuj ú len ventilovaný vzduch.Vhodným riešením je kombinovaný žiarič kde je možné kombinovať otvorené ožarovanie priestoru a ožarovanie ventilovaného vzduchu.V súčasnosti sa vyrábajú kombinované žiariče, ktoré majú otvorené aj uzavreté žiarivky umiestnené v jednej vrstve. Nevýhodou je, že sú rozmedzovo väčšie a výrobné náklady sú porovnateľné s nákladmi na výrobu otvoreného a uzavretého gerrnicídneho žiariča osobitne.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje kombinovaný germicídny žiarič so žiarivkarni umiestnenýrni v dvoch vrstvách.Podľa tohto riešenia sú žiarivky umiestnené nad sebou a teleso hornej vrstvy žiarivky vytvára časť tunela pre ventiláciu vzduchu okolo dolnej žiarivky. Šetrí sa tým priestor a výrobné náklady. Nad žiarivkami je umiestnený ventilátor.Zariadenie je možné doplniť o časové spínače, ktoré vhodne kombinujú zapínanie a vypínanie hornej a dolnej vrstvy žiariviek v závislosti od prítomnosti ľudí.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je koncepcia zariadenia v pohľade zhora obr. 1, V pohľade z boku obr. 2 a v reze obr. 3. Na výkrese je v jednej vrstve znázomená iba jedna žiarivka, čo je najbezpečnejší variant. V prípade väčších miestností je možne každú vrstvu rozšíriť na dve a viac žiariviek.Zariadenie pozostáva z hornej vrstvy žiariviek l, ktorá tvorí homú časť tunela 3 pre dolnú vrstvu 2 žiariviek. Ventilátorom 4 sa vytvára prúdenie ožarovaného vzduchu tunelom okolo dolnej vrstvy 2 žiariviek. Horná vrstva 1 žiariviek je bez krytu na priame ožarovanie.Zariadenie podľa technického riešenia je možné využívať v zdravotníctve a potravinárskej výrobe na sterilizáciu pracovného prostredia.l. Kombinovaný germicídny žiarič so žiarivkarni umjestnenými v dvoch vrstvách, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že obsahuje najmenej dve žiarivky, ktoré sú umiestnené v dvoch vrstvách2. Kombinovaný germicídny žiaríč podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spodná vrstva (2) žíariviek je umiestnená v tuneli (3), ktorého časť vytvára teleso homej vrstvy (l) žiariviek.3. Kombinovaný germicídny žiarič podľa nároku 1, 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že v tuneli (3) je umiestnený ventilátor (4) na vytvorenie prúdenia vzduchu okolo spodnej vrstvy (2) žiariviek.4. Kombinovaný germicídny žiarič podľa nároku l, 2, 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že homá vrstva (l) žiariviek je umiestnená nad tunelom (3), bez krytu na priame ožarovanie UV-C žiarením priestor a steny V miestnosti.

MPK / Značky

MPK: A61L 9/18, A61L 9/00

Značky: umiestnenými, dvoch, žiarič, vrstvách, žiarivkami, germicídny, kombinovaný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4993-kombinovany-germicidny-ziaric-so-ziarivkami-umiestnenymi-v-dvoch-vrstvach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinovaný germicídny žiarič so žiarivkami umiestnenými v dvoch vrstvách</a>

Podobne patenty