Prídavná tepelná ochrana rúk

Číslo patentu: U 4961

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kubička Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 25. 4. 2007 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia učinkov úžitkového vzoru 21. 11. 2007 (51) Im Cl (2006)(32) Dátum podania príorítnej prihlášky A 41 D 13/00(33) Krajina alebo regionálna A 41 D 19/00 organizácia priority ÚRAD A PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámema 0 zaplse VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 7. l. 2003 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR Č.Z(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 21. 11. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenía(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTPrídavná tepelná ochrana rúkRiešenie sa týka oblasti potápačského vybavenia, ktoré zabezpečuje udržanie žiaducej teploty v horných končatinách, a to najmä v prstoch a dlani ruky. Riešenie umožňuje jednoduché nasadenie na ruku, ktoré sa použije ako vložka do rukavíc. Riešenie nemusí byť nutne využité len v oblasti potápania, ale môže nájsť uplatnenie aj v oblasti rôznych iných outdoorových aktivít vykonávaných v nepriaznivých poveternostných podmienkach.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti sa využívajú na účely udržania tepla pri potápaní na rukách spravidla rukavice vyrobené z bavlny, umelých vlákien, prípadne iných materiálov. V prípade dlhšieho vystavenia potápača chladnej vode však táto ochrana zlyháva a dochádza k podchladeniu rúk. Do potápačských rukavíc je tiež možné použiť i hrubšie - chladu lepšie odolné rukavice, avšak za cenu straty potrebnej úrovne citu v prstoch, čo môže byt pre potápača pracujúceho pod vodou veľmi negatívne a sťažujúce plnenie jeho úloh.Technické riešenie - systém prídavnej tepelnej ochrany rúk je založený na využití dvojdielneho setu rukavicových vložiek. Tieto vložky pozostávajú z časti pokrývajúcej chrbát ruky bez obopínania prstov s uchytením na prsty pomocou tenkých gumičiek. Druhá časť je časťou chrániacou dlaň ruky,ktorá sa tiež uchytí na ruku pomocou jednej gumičky. Systém je vyrobený podľa makety (pozri priložený obrázok) tak, aby ruka v rukavici nestratila pohyblivosť, resp. aby nebola obmedzovaná v pohyblivosti. Set je vyrobený z izolačnej mäkkej peny neprepúšťajúeej chlad zašitej do látky z materiálu neabsorbujúceho vodu. Podstata riešenia spočíva V tom, že táto tepelná ochrana pokrýva najproblematickejšie časti rúk, ktorými sú chrbát ruky a prsty, kde dochádza k najvýraznejším tepelným stratám a pre komfort aj dlaň ruky. Použitím tohto riešenia sa zníži tepelná strata v rukách aj pri dlhom pobyte v studenom prostredi až o 40 oproti použitiu bežne dostupných prostriedkov. Systém pritom môže byt vybavený aj elektrickým ohrevom, čo jeho efektivitu ešte zvýši.Ohrev sa zašije medzi izolačnú mäkkú penu a voduneabsorbujúcu látku, pričom ovládanie sa vyvedie von v zápästnej časti. Použitím tohto riešenia sa na rozdiel od použitia hrubých rukavíc zachováva potrebná citlivosť úchopu v prstoch, ktorá je dôležitá pre bezproblémovú manipuláciu s predmetmi.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. l sú znázomene obe časti prídavnej tepelnej ochrany rúk.Prídavná tepelná ochrana rúk pozostáva z dvoch častí 1 (časť určená pre pokrytie chrbtu ruky) a 2(časť určená pre pokrytie dlane ruky) vyhotovených z izolačnej mäkkej peny neprepúšťajúcej chlad zašitej do látky z materiálu neabsorbujúceho vodu, pričom môže byt opatrená elektrickým ohrevom zašitým medzi izolačnú mäkkú penu a voduneabsorbujúcu látku.Prídavná tepelná ochrana rúk sa použije tak, že časť 2 určená pre dlaň sa nasunie na prostredník a prstenník pomocou gumičky. Následne sa časť 1 určená pre chrbát ruky nasunie na prsty rúk pomocou gumičiek pripevnených na prstoch prídavnej tepelnej ochrany, a to v priestore medzi posledným a druhým článkom prsta. Potom je možné na ruky takto opatrené systémom prídavnej tepelnej ochrany obliecť rukavice. Systém je možné použiť aj V kombinácii s tenkými bavlnenými alebo inými rukavicami (v takom pripade sa set navlečie na už oblečené rukavice a následne sa ruka vloží do rukavice). Systém by tiež bolo možne použiť aj ako vložky do lyžiarskych rukavíc, či ako vložky do rukavíc ochranných odevov.Prídavná tepelná ochrana rúk na zachovanie primeranej telesnej teploty v rukách zabezpečujúca zachovanie citlivosti V prstoch rúk, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z dvoch častí( 1, 2) z izolačnej mäkkej peny neprepúšťajúcej chlad zašitej do látky z materiálu neabsorbujúceho vodu, pričom môže byť opatrená elektrickým ohrevom zašitým medzi izolačnú mäkkú penu neprepúšťajúcu chlad a voduneabsorbujúcu látku.

MPK / Značky

MPK: A41D 19/00, A41D 13/00

Značky: ochrana, tepelná, přídavná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4961-pridavna-tepelna-ochrana-ruk.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prídavná tepelná ochrana rúk</a>

Podobne patenty