Prídavná tepelná ochrana trupu tela

Číslo patentu: U 4880

Dátum: 02.11.2007

Autor: Kubička Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTDátum podania prihlášky 25. 4. 2007 (13) Druh dokumentu U Dátum nadobudnutiaťičinkov úžitkového vzoru 18. 9.2007 (51) Im. CL (2006) Cislo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky A 411) 13/00Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 2. 11. 2007 Vestník UPV SR Č. 11/2007Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 18. 9. 2007 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTPrídavná tepelná ochrana trupu telaRiešenie sa týka oblasti potápačského vybavenia, ktoré zabezpečuje udržanie tepla v oblasti trupu tela a rozkroku. Riešenie umožňuje jednoduché oblečenie pomocou pružných popruhov. Riešenie nemusí byt nutne využité len v oblasti potápania, ale môže nájsť uplatnenie aj V oblasti rôznych iných outdorových aktivít vykonávaných v nepriaznivých povetemostných podmienkach.V súčasnosti sa využívajú na účely udržania tepla pri potápani na trupe tela vyhrievané skafandre, resp. kombinézy. V tejto oblasti tela môže byt v hĺbke vyhríevanie pomocou kombinézy alebo skafandra z hľadiska subjektívnych pocitov potápača nedostačujúce a môže aj reálne dochádzať k postupnému ochladzovaniu organizmu a postupněmu pociťovaniu chladu. V pripade dlhšieho vystavenia potápača studenej vode môže aj napriek takejto ochrane dôjsť k zníženiu prirodzenej teploty tela čo spôsobuje pocit nepohody a zhoršenia podmienok práce vo vode, prípade V inom chladnom prostredí.Technické riešenie - systém pridavnej tepelnej ochrany trupu tela je založený na využití vesty zvodoneabsorbujuceho materiálu, ktorá môže pokrývat tak len prednú časť trupu tela a rozkrok (obr. l) ako aj bočnú a chrbtovú časť trupu tela (obr. 2). Systém je vyrobený podľa makiet znázomených na obrázkoch 1 a 2. Set je vyrobený z izolačnej mäkkej peny neprepúšťajúcej chlad zašitej do látky z matcriálu neabsorbujúceho vodu. Podstata riešenia spočíva v tom, že táto tepelná ochrana pokrýva tepelne najdôležitejšie časti tela, ktorými sú trup a rozkrok, kde dochádza k výrazným tepelným stratám prejavujúcim sa V pocite chladu najskôr na končatinách, neskôr prestupujúcim celý organizmus. Použitím tohto riešenia sa chráni trup tela a rozkrok proti ochladzovaniu aj pri dlhom pobyte v studenom prostredí až o 40 oproti použitiu bežne dostupných prostriedkov. Variant pokrývajúci aj boky a chrbát trupu tela je určená pre extrémnejšie podmienky prípadne dlhší pobyt V studenom prostredí.Systém môže byť vybavený aj elektrickým ohrevom, čo jeho efektivitu ešte zvýši. Zariadenie elektrického ohrevu sa zašije medzi izolačnú mäkkú penu a vodoneabsorbujúcu látku, pričom v oblasti pása sa na boku vyvedie ovládanie tohto ohrevu. Technické riešenie zabezpečuje potrebnú pohyblivost a neobmedzuje človeka v manipulácii s predmetmi. Invencia spočíva tiež vtom, že toto riešenie pre zachovanie telesného tepla možno použit najmä ako doplnok súčasných prostriedkov pre zachovanie telesnej teploty.Prehľad obrázkov na výkresochPriložený obr. l znázorňuje maketu varianty technického riešenia určenú na pokrytie prednej časti trupu a rozkroku a obr. 2 znázorňuje maketu varianty technického riešenia určenú na pokrytie prednej časti trupu spolu s bokmi,chrbtovou časťou a rozkrokom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrídavná tepelná ochrana trupu pozostáva z vesty určenej na pokrytie trupu tela a rozkroku, prípade bokov a chrbta a z pružnćho popruhu na uchytenie. Vesta je vyhotovená z izolačnej mäkkej peny neprepúšťajúcej chlad zašitej do látky z materiálu neabsorbujúceho vodu, pričom medzi izolačnú mäkkú penu neprepúšťajúcu chlad a látku z materiálu neabsorbujúceho vodu môže byt zašitý elektrický ohrev.Prídavná tepelná ochrana trupu tela sa použije tak, že sa oblečie na potápačský oblek na trup tela a prichyti sa pomocou pružných popruhov, tak aby priľnula k obleku. Systém by tiež bolo možné použit aj ako tepelnú izoláciu pre horolczcov alebo iné osoby vystavené dlhodobo nepriaznivýrn studeným povetemostným podmienkam.l. Prídavná tepelná ochrana trupu tela na udržanie žiaducej telesnej teploty izolujúca telo od chladu vonkajšieho prostredia kryjúca trup tela, rozkrok a chrbát tela, v y značujúca sa tým, že pozostávaz izolačnej mäkkej peny neprepúšťajúcej chlad zašitej do látky z materiálu neabsorbujúceho vodu, pričom medzi izolačnú mäkkú penu neprepúšťajúcu chlad a látku z materiálu neabsorbujúceho vodu môže byť zašitý elektrický ohrev.

MPK / Značky

MPK: A41D 13/00

Značky: trupu, přídavná, tepelná, ochrana

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4880-pridavna-tepelna-ochrana-trupu-tela.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prídavná tepelná ochrana trupu tela</a>

Podobne patenty