Dvojložiskové otočné uloženie rotora vírnika

Číslo patentu: U 4558

Dátum: 07.09.2006

Autor: Komžík Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 17-2006 Dátum podania prihlášky 3. 2. 2006Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 3. 7. 2006Dátum podania príoritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 7. 9. 2006 Vestník UPV SR č. 9/2006úžitkového vzoru verejnosti 3. 7. 2006 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTDvojložiskové otočné uloženie rotora vírnikaVýroba lietadiel ich častí a súčastí.Doteraz známe rotory malých vímikov používajú jednoložiskové uloženie rotora. Jednoložiskové otočné uloženie rotora vímika predstavuje potencionálne nebezpečenstvo pri poruche funkčnosti tohto jediného ložiska počas letu stroja.Tento nedostatok odstraňuje dvojložiskové otočné uloženie rotora vímika, ktore je schopné zachovat točivý pohyb rotora, každé z ložísk nezávisle od seba navzájom, aj pri poruche funkčnosti jedného z ložísk otočného uloženia rctora vímika. Obe ložiská rotora vímíka sú uložené na jednom hriadeli tak, že vrchné púzdro ložiska, ku ktorému je prípevnené vahadlo rotora z listami rotora je schopné sa otáčať na prvom ložisku a cez hriadel rotora aj na druhom ložisku uloženom v spodnom púzdre.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kde obr. l predstavuje toto riešenie v reze a obr. 2 je doplňujúci, znázorňuje pozíciu rezu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaDvojložiskové otočné uloženie rotora vímika, znázornené na obr. sa skladá z prvého ložiska 1, uloženom vo vrchnom puzdre 14 a druhého ložiska 2 uloženom v spodnom puzdre 15. Obe ložiská 1 a 2 sú nasunuté na hriadel rotora 13 a zaistené zaisťovacími maticami 10. Po vsunutí dištančného krúžku 11, vymedzujúceho axiálnu vôľu ložiska 1 je vrchné puzdro ložiska 14 uzavreté krytom vrchného puzdra ložiska 16, ktoré je zaistené skrutkami zo zaisťovacím drôtom 7. Týmto je pripravené k montáži vahadla rotora 3. Do puzdra spodného ložiska 15 je vsunutý dištančný krúžok 11, ktorý vymedzuje axiálnu vôľu spodného ložiska 2, puzdro spodného ložiska 15 je uzavreté krytom spodného puzdra 17 a vsunuté do otvoru v závese 6 otočného uloženia rotora,kde je upevnené skrutkami 12. Týmto riešením je dvojnásobne zaistený točivý pohyb rotora V režime autorotáce.Dvojložiskové otočné uloženie rotora vímika sa uplatní pri výrobe lietadiel - vímíkov. NÁROKY NA OCHRANUDvojložiskové otočné uloženie rotora vímika, v y značujúce sa tým,žeprvéložisko(1)jeuložene vo vrchnom púzdre (14) a druhé ložisko (2) je uloženéV spodnom púzdre (15), prvé ložisko (l) a druhé ložisko (2) sú spojené hriadeľom (13).

MPK / Značky

MPK: F16C 35/00, B64C 27/32

Značky: rotora, otočné, vírnika, dvojložiskové, uloženie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u4558-dvojloziskove-otocne-ulozenie-rotora-virnika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvojložiskové otočné uloženie rotora vírnika</a>

Podobne patenty