Zariadenie na kontrolovanú reedukáciu dychového procesu

Číslo patentu: U 339

Dátum: 02.02.1994

Autor: Rolak Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) zariadenie na kontrolovanú reedukácíu dycnovánoZARIAUENIE NA KUNTRULDVANÚ REEUUKÄCIU DYCHOVĚHO PROCESUZariadenie spadá do oblasti prístrojovej techniky používanej na kontrolovanú reedukáciu dychového procesu.V súčasnosti sa na meranie dychovej frekvencie a kvocienta pri dýchaní za určitú časovú jednotku používajú respirotachomet re a respirometre. Pre meraný objekt majú nepríjemnú formu, ichvýroba je konštrukčne zložitá a nákladná, preto sa využívajú najmä v oblastí medicínskej techniky. Nie sú vhodné na využitie pricvičeniach a pri kontrolovanej reedukácii dychového procesu.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktoré spočíva vo vytvorení zariadenia na kontrolovanú reedukáciu dychoveho procesu. Zariadenie pozostáva 2 termistorového snímača teploty vdychovaného a vydychovaného vzduchu meraného objektu, ktorý je prevodníkom prepojený na upravený zdroj svetla s meniacim sa svetelným lúčom, ktorý prechádza cez filter. Zdroj svetla je umiestnený na nosiči.Zariadenie je vhodné najmä na kontrolované používanie pri rozvíjaní alebo naprávaní porušených funkcií postihnutého objektu reguláciou dychového procesu.Zariadenie na kontrolovanú reedukáciu dychového procesu pozostáva z termistorového snímača teploty vdychovaného a vydycho~ vaného vzduchu meraného objektu, ktorý je prevodníkom prepojený na upravený zdroj svetla. Zdroj svetla je umiestnený na nosiči.Teplota vdychovaneho a vydychovaného vzduchu postihnutého objektu je snímaná termistorovým snímačom a jej priebeh je prevodníkom prevedený na upravený zdroj svetla, čo sa prejavuje zmenou intenzity rozptýleneho svetelného lúča - rozjasñovaním a stmavñovaním- v závislosti na teplote vdychovaného a vydychovaného vzduchu. Vizuálne vnímanie rozptýleného svetelného lúča, ktorý cez filter pôsobí na zrakový orgán, inštinktívne spôsobuje zmenu rytmického efektu dýchania postihnutého objektu v súvislosti s dielektrickou činnosťou jeho mozgu.Zariadenie podľa uvedeného riešenia je možné využívať na kontrolovanú reedukáciu dychového procesu najmä pri testovaní, cvičeniach, rehabilitácíi a pri rozvíjaní alebo naprávaní porušenýchZariadenie na kontrolovanú reedukácíu dychového procesu,vyznačujúce sa tým, že pozostáva z termistorového snímača teploty vdychovaného alebo vydychovaného vzduchu meraného objektu, prepojeného prevodníkom na upravený zdroj svetla s me niacím sa svetelným lúčom, ktorý je uložený na nosiči.

MPK / Značky

MPK: A61B 5/08

Značky: reedukáciu, kontrolovanú, procesu, zariadenie, dychového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u339-zariadenie-na-kontrolovanu-reedukaciu-dychoveho-procesu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na kontrolovanú reedukáciu dychového procesu</a>

Podobne patenty