Geometria uhla hrany lyže

Číslo patentu: U 3347

Dátum: 06.11.2002

Autor: Belan Vlastimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 119-2002 Dátum podania prihlášky 30. 4. 2002Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 12. 9. 2002Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 6. 11. 2002 Vestník UPV SR č. 11/2002úžitkového vzoru verejnosti 12. 9. 2002 Číslo pôvodnej prihláškyvynálezu v prípade odbočenia 609-2002 Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Geometria uhla hrany lyžeGeometria uhla hrany lyže.Technické riešenie sa týka geometrie uhla bočného brúsenia hrany lyže.Doterajší stav technickej prípravy a údržby pretekárskych zjazdových lyží je charakterizovný brúsením hrán na jednotný uhol 87 ° s prípadným zatupením hrán pri špičkách a pätkách lyží, čo je úplným opakom tohto technického riešenia.Podstatou tohto technického riešenia je postupná zmena uhlov brúsenia hrán lyží a určenie dĺžkových intervalov, v ktorých sa mení uhol bočného brúsenia a to zo základnej hodnoty 87 ° postupne až na 84 ° pričom sa nezapočítava uhol podbrusovania hrán zo strany sklznice. Určenie dĺžkových intervalov na zmeny uhlov bočného brúsenia hrán lyží je individuálne pre každého pretekára a pre každú disciplínu zjazdového lyžovania osobitne.Zmena uhlov brúsenia hrán lyží, pre disicplínu slalom, je rozdelená na päť intervalov. Zmena uhlov brúsenia hrán lyží, pre disícplínu obrovský jslalom, super-G a zjazd je rozdelená na štyri intervaly.Určenie geometrie brúsenia hrán na lyžiach pre disciplínu slalom. Predpokladám lyže s dĺžkou 155 cm a carvingom 10 m.Určenie geometrie brúsenia hrán na lyžiach pre disciplínu obrovský slalom. Predpokladám lyže s dĺžkou 155 cm a carvingom 10 m.Určenie geometrie brúsenía hrán na lyžiach pre disciplínu super-G. Predpokladám lyže s dĺžkou 210 cm a carvingom 40 m.Určenie geometrie brúsenía hrán na lyžiach pre disciplínu zjazd. Predpokladám lyže s dĺžkou 210 cm a carvingom 40 m.1. Geometria uhla - hrany lyže, bez podbrúsenia hrán zo strany sklznice, vyznačujúca sa tým, že uhol bočného brúsenía hrán sa mení 87 na 84 °na dĺžkovom intervale hrany lyže, ktorý je daný základným vzťahom N 100 x C/L pričom C je karvingGeometria uhla hrany lyže podľa nároku 1 , vyznačuje sa tým, že pre lyže určené pre disciplínu slalom je rozdelená .na päťdĺžkových intervalov, pričom prvý dĺžkový interval S 1 O,5 N s uhlom hrany 85 , druhýdĺžkový interval S 2 O,5 N s uhlom hrany 86 °, piaty dĺžkový interval ý 1 N a je určenýbodom posledného kontaktu lyže s podložkou smerom do stredu lyže s uhlom hrany 85 °, štvrtý dĺžkový interval 54 1 N s uhlom hrany 86 °, treti dĺžkový interval S 3 je určenýzostávajúcou dĺžkou hrany medzi dĺžkovými intervalmi S 2 a S 4 s uhlom hrany 87 ŤGeometria uhla . hrany lyže podľa nároku/l ,vyznačuje sa tým, že pre lyže určené pre disciplínu obrovský slalom je rozdelená rozdelená do štyroch dĺžkových intervalov, pričom prvý dlžkový interval RSl 3/8 N s uhlom hrany 84 °,druhý dĺžkový interval RS 2 9/8 N s uhlom hrany 85 °, treti dĺžkovýlyže a koncom intervalu RS 3, s uhlom 87.Geometria uhla hrany lyže podľa nároku -1/vyznačuje sa tým, že pre lyže určené pre disciplínu super-G je rozdelená do štyroch dĺžkových intervalov, pričom prvý dĺžkový interval SG 1 0,4 N s uhlom hrany 84,druhý dlžkový interval SG 2 1,2 N s uhlom hrany 85 °, treti dĺžkový interval SG 3 2/3 N s uhlom hrany 86 °, štvrtý dĺžkový interval SG 4 je určený špičkou lyže a koncom intervalu SG 3, s uhlom 87 °.Geometria uhla hrany lyže podľa nároku 4, vyznačuje sa tým, že pre lyže určené pre disciplínu zjazd je rozdelená do štyroch dĺžkových intervalov, pričom prvý dĺžkový interval Z 1 4 I 3 N s uhlom hrany 84 °,druhý dlžkový interval Z 2 8/3 N s uhlom hrany 85 °, tretí dĺžkový interval Z 3 4 N s uhlom hrany 86 °, štvrtý dlžkový interval Z 4 je určený špičkou lyže a koncom intervalu Z 3,s uhlom 87.

MPK / Značky

MPK: A63C 5/048, A63C 5/00

Značky: geometria, hrany, lyže

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u3347-geometria-uhla-hrany-lyze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Geometria uhla hrany lyže</a>

Podobne patenty