Potravinársky alebo farmaceutický prípravok na prevenciu a liečenie osteoporózy

Číslo patentu: U 3000

Dátum: 08.10.2001

Autor: Cichý Dalibor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(m) SK ÚŽITKOVÝ VZORČíslo prihlášky 114-2001 Dátum podania prihlášky 20. 4. 2001 (13) Druh dokumentu UDátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 18. 7. 2001Číslo prioritnej prihlášky PUV 200041080 Dátum podania prioritnej prihlášky 14. 8. 2000 (51) ĺnl- C 17 2Krajina alebo regionálna AÓIK 33/06. . . . Aóll( 38/39 organizácia pnonty CZ A 611( 33/10 Dátum oznámenia o zápise A 611( 33/42 úžitkového vzoru 8.10.2001 A 611( 33/26 Vestník úrv SR c. 10/2001 A 611( 33/34 Dátum zápisu a sprístupnenia A 611( 33/30 URAD , AólP 19/10 PRIEMYSELNÉHO užitkovćho vzoru VCICJTIOSÍIZ 18. 7. 2001 A 6, 3/02 VLASTNÍCTVA Číslo pôvodnej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKY v prípade vylúčenej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČlslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Potravinársky alebo farmaceutický prípravok na prevenciu a liečenie osteoporózyPotravinársky alebo farmaceutický prípravok niamprevenciu a liečenie osteoporézyOblasť techniky Technické riešenie sa týka potravinárskeho alebo farmaceutického prípravku užívanéhoVäčšina známych potravinárskych a farmaceutických prípravkov používaných na predchádzanie vzniku a liečenie osteoporézy je vyrábaná na báze minerálneho vápnika,obohateného menším hmotnostným podielom prvkov vhodných na zlepšenie štruktúry kostí, ako napr. horčíka, zinku, mangánu a pod. Vápnik minerálneho pôvodu však zvyšuje nebezpečenstvo sklerotízácie cievneho systému a u niektorých osôb spôsobuje tráviace problémy.Lepšiu stráviteľnost vykazuje prípravok podľa CS PV 4454-88 na báze kalcia získaného z vaječných škrupín, obsahujúci horčík, fosfor, dusík a uhličitany, podobne ako prípravok podľa CZ PV 2553-93, prior. US 91/705832 a 92/03995, na báze vápnika vo forme karboxylátu vybraného zo skupiny citranov, jablčnanov a mliečnanov a ich zmesí, obohatený o meď, zinok, mangán a vitamín D.Vyšší účinok v prevencii a liečení osteoporézy sa dosiahne prípravkom na báze biovápnika a kolagénu, ktorý V hmotnostných percentách obsahuje 29 až 40 biovápnika, 0,2 až 50 kolagénu, 0,3 až 1 horčíka, 0,06 až l fosforu, 0,002 až 0,01 železa, 0,001 až lzmesi medí, niklu zinku a chrómu a 20 až 59 uhličitanov, vztiahnuté na celkovú hmotnostprípravku. Prípravok môže byt obohatený o 0,1 až 5 hmotn. vitamínu D, a/alebo 0,001 až l hmotn. kalcitriolu, t.j. metabolitu vitamínu D, vztíahnuté na celkovú hmotnost prípravku.Pokiaľ bol doteraz na liečenie poškodených kostí používaný samotný kolagén, prispieval významne na ich zrastanie, avšak nedodával im potrebnú tuhosť. Pokiaľ bol používaný na posilňovanie kosti samotný Vápnik, neodstraňoval ich krehkosť a lámavosť. Až prípravok obsahujúci kombináciu kolagénu a vápnika prináša potrebný účinok, pretože kolagén, ktorý viaže vápenné soli, prispieva klepšiemu zabudovaniu vápnika vkostiach a dodáva imPríklady uskutočnenia Príklad 1Potravinársky a farmaceutický prípravok bol vyrobený z 39 hmotn. biovápnika,0,5 hmotn. lyofylizovaného kolagénu, 0,5 hmotn. horčíka, 0,002 hmotn. železa, 0,1 hmotn. fosforu, 1 hmotn. zmesi medi, niklu, zinku a chrómu a doplnený do 100 hmotn. uhlíčitanmi, vztiahnuté na celkovú hmotnosť prípravku i iLyofylizovaný kolagén sa vyznačuje tak vysokou koncentráciou účinných látok, že hov prípravku postačuje malé množstvo.Potravinársky a farmaceutický prípravok bol vyrobený z 30 hmotn. biovápnika,30 hmotn. hydrolyzovaného kolagénu, 0,3 hmotn. horčíka, 0,002 hmotn. železa,0,06 hmotn. fosforu, 0,5 hmotn. zmesi medi, niklu, zinlcu a chrómu, 2 hmotn. vitamínu Da doplnený do 100 hmotn. uhličitanmi, vztiahnuté na celkovú hmotnosť prípravku.Priemyselná vygžiteľnosť Potravinársky a farmaceutický prípravok slúži na urýchlenie hojenia zlomenín a naliečenie a predchádzanie vzniku osteoporézy a príbuzných chorôb.l. Potravinársky a farmaceutický prípravok na prevenciu a liečenie osteoporózy na báze biovápnika, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v hmotnostných percentách obsahujeuhličitanov, vztiahnuté na celkovú hmotnosť prípravku.2. Potravinársky a farmaceutický prípravok podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s at ý m , že obsahuje 0,1 až 5 hmotn. vitamínu D, vztiahnuté na celkovú hmotnosť3. Potravinársky aĺ farmaceutický prípravok podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a

MPK / Značky

MPK: A61K 33/26, A61K 33/10, A61K 33/30, A61P 19/10, A61K 38/39, A61K 33/42, A61P 3/02, A61K 33/06, A61K 33/34

Značky: farmaceutický, prevenciu, prípravok, liečenie, osteoporózy, potravinářský

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u3000-potravinarsky-alebo-farmaceuticky-pripravok-na-prevenciu-a-liecenie-osteoporozy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Potravinársky alebo farmaceutický prípravok na prevenciu a liečenie osteoporózy</a>

Podobne patenty