Prísada do potravinárskych a farmaceutických výrobkov

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBL|KA na sK ÚŽITKOVÝ VZOR(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 18.01.2001(62) Dátum a číslo vylúčenia ÚRAD . PREMYSELNÉHO (67) Dátum a číslo odboćenla VLASTNÍCTVA (86) Dátum a číslo PCTPrísada do potravinárskych a farmaceutických výrobkovPrísada do potravinárskych a farmaceutických výrobkov.Technicke riešenie sa týka prísady do potravinárskych a farmaceutickýchvýrobkov na báze vitamínov.Za účelom zlepšenia úžitkových vlastností potravinárskych afarmaceutických výrobkov sa tieto aditivujú celou paletou syntetických aprírodných prísad. Vprípade prírodných prísad, predovšetkým pôvod z ktorého sa prísada vyrába, má hlavný vplyv na zloženie prípravku, pretožeúplná separácia jednotlivých zložiek je značne nákladná.Riešenie popisuje prísadu vhodnú do celej palety rôznych potravinárskych a farmaceutických výrobkov. Skladá sa. z 0,2 až 70 hmotn. vitamínu E a 30 až 99,8 hmotn. fytosterolov repkového oleja. Úpravu vískozity prísady je možne docieliť prídavkom stôp až 80 hmotn. glyceridov repkového oleja a/alebo mastných kyselín repkového oleja. Vprípade potreby aplikovat prísadu do vodného prostredia je to možné docieliť prídavkom rôznych emulgátorov,umožňujúcich vznik emulzií. Konzistenciu prípravku je možné upravovat V prípade potreby buď pri výrobe, destilácii tak, že zmes obsahuje východzie glyceridy repkového oleja a/alebo mastné kyseliny repkového oleja. Postupovať je možne aj tak, že zmes vitamínu E a fytosterolov repkového oleja sa nariedi prídavkom glyceridov repkového oleja a/alebo mastných kyselín repkovéhoPrísadu je možné používať pre výrobu rôznych výrobkov na báze mlieka, oleja, tukov, malinoviek, sirupov, štíav, vítamínových prípravkov, mäsových výrobkov a pod.Zmes fytosterolov repkového oleja 97 hmotn. (sítosterol, kampesterol,brassíkasterol, avenasterol) a 3 hmotn. vitamínu E. Prípravok je pastovitej konzístencíe, nemiešateľný s vodou. Prídavkom 5 hmotn. emulgátora(oxyetylovaný mastný alkohol) je možné pripraviť emulziu, vhodnú ako prísaduPri teplote 80 °C sa ku 80 kg glycerídov repkového oleja pridá 20 kg kompozície zloženej zo 62 hmotn. fytosterolov repkového oleja a 38 hmotn. vitamínu E. Viskozita prípravku ca 15 000 mPa.s pri 23 °C umožňuje dobrú manipuláciu pri dávkovaní prípravku k rôznym potravinárskym a farmaceutickýmPri teplote 80 °C sa ku 40 kg mastných kyselín repkového oleja pridá 60 kg kompozície zloženej zo 62 hmotn. fytosterolov repkového oleja a 38 hmotn. vitamínu E. Pripravená pasta je vhodná k modifikácii rôznych prípravkov ako šampóny, mydlá a čistiace prostriedky, ktoré prichádzajú do. Prísada do potravinárskych a farmaceutických výrobkov na báze vitamínov, vyznačujúca sa tým, že sa skladá z 0,2 až 70 hmotn. vitamínu E a 30 až. Prísada podľa nároku l, vyznačujúca sa tým, že obsahuje stopy až 80hmotn. glyceridov repkového oleja a/alebo mastných kyselín repkového. Prísada podľa nároku 1 a 2.vyznačujúca sa tým, že obsahuje 0,2 až 20

MPK / Značky

MPK: A23L 1/302, A23L 2/52, A23L 1/035

Značky: prísada, potravinářských, výrobkov, farmaceutických

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u2759-prisada-do-potravinarskych-a-farmaceutickych-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prísada do potravinárskych a farmaceutických výrobkov</a>

Podobne patenty