Prostriedok na odstraňovanie nečistôt

Číslo patentu: U 2377

Dátum: 18.01.2000

Autor: Gašpárek Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m» sK ÚŽITKOVÝ VZOR 2 377(31) Číslo prioritnej prihlášky B 323 5/02 B 608 1/62(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 18.01.1999VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (87) Číslo wo(54) Názov Prostriedok na odstraňovanie nečistôtProstriedok na odstraňovanie nečistôtTechnické riešenie sa týka prostriedku na odstraňovanie nečistôt, najmä pozostatkovlietaúceho hm zu a živočíšn ch exkrementov zo skiel a karosérií do ravnch rostriedkov,J y Y P Y Ppozostávajúceho z dvoch pevne spojených vrstiev, z ktorých jedna je nosná a je tvorená pórovitýmSú známe prostriedky na čistenie, ako napr. hubky na umývanie riadu, ktoré sú tvorené dvomi pevne Spojenými vrstvami. Jedna vrstva je nosná a je tvorená pórovitým materiálom. Druhá vrstva je určená na čistenie a je vytvorená z jednozložkovej netkanej polypropylénovej textílie. Povrch vrstvy na čistenie je pomerne drsný a nie je vhodný na odstraňovanie nečistôt zo skiel a najmä karosérií dopravných prostriedkov, pretože pôsobí abrazívne a zanecháva po použití mikroskopické ryhy, ktoré sa po čase môžu prejaviť znížením priehľadnosti skla, prípadne zníženímlesku karosérie dopravného prostriedku.Uvedené nedostatky vpodstatnej miere odstraňuje prostriedok na odstraňovanie nečistôt,najmä pozostatkov lietajúceho hmyzu a živočíšnych exkrementov zo skiel a karosérií dopravných prostriedkov, pozostávajúci z dvoch pevne spojených vrstiev, z ktorých jedna je nosná a je tvorená pórovitým materiálom, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že vrstva z pórovitého materiálu je aspoň na jednej strane opatrená vrstvou tvorenou tkaninovou podložkou so zatkaným rezaným vlasom.Výhodné je ked vrstva tvorená tkaninovou podložkou so zatkaným rezaným vlasom je spevnená záterom.Výhodou je aj to, keď vrstva tvorená tkaninovou podložkou so zatkaným rezaným vlasom je z polypropylénu.Prostriedok na čistenie podľa tohto riešenia je určený na bezprostredne použitie, kedykoľvek v prípade potreby. Okrem minimálneho množstva vody evyžaduje ďalšie mechanické ani chemické prostriedky na dosiahnutie spoľahlivého čistiaceho účinku. Polypropylénový zatkaný rezaný vlas nemá abrazívne účinky. Je však natoľko ostrý, že úplne odstráni pozostatky zachyteného lietajúcehohmyzu a živočíšnych exkrementov, bez negatívnych účinkov na čistený povrch.Prostriedok na odstraňovanie nečistôt, najmä pozostatkov lietajúceho hmyzu a živočíšnych exkrementov zo skiel a karosérií dopravných prostriedkov pozostáva zdvoch pevne spojených vrstiev, usporiadaných napr. do hranolovitého útvaru. Jedna vrstva je nosná a je tvorená pórovitým materiálom. Táto nosná vrstva je na jednej strane opatrená tenšou vrstvou, ktorá je určená na,j čistenie a je tvorená polypropylénovou tkaninovou podložkou so zatkaným rezaným vlasom, ktorá je spevnená záterom..Prostriedok na odstraňovanie nečistôt podľa tohto technického riešenia je určený, po miernom navlhčení, čistou vodou, na okamžité použitie. Hrubšia nosná vrstva zadržiava potrebnú vlhkosť, ktorá postupne preniká do druhej, tenšej vrstvy, určenej na čistenie. Touto vrstvou sa niekoľko krát nenásilne prejde po znečistenom povrchu. Zatkaný rezaný vlas je natoľko ostrý, že spoľahlivo odstráni pozostatky lietajúceho hmyzu a iných živočíšnych exkrementov, zachytené tak na sklách ako aj kovových častiach karosérie dopravného prostriedku a pritom čistený povrch nepoškriabe.Vzhľadom na to, že prostriedok na odstraňovanie nečistôt podľa tohto riešenia je skladný a nevyžaduje žiadne ďalšie mechanické ani chemické čistiace prípravky na zvýšenie účinnosti, jevhodný ako súčasť výstroje automobilov.Prostriedok na odstraňovanie nečistôt, najmä pozostatkov lietajúceho hmyzu a živočíšnych exkrementov zo skiel a karosérií dopravných prostriedkov, pozostávajúci zdvoch pevne spojených vrstiev, z ktorých jedna je tvorená pórovitým materiálom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že vrstva zpórovitého materiálu je aspoň na jednej strane opatrená vrstvoutvorenou tkaninovou podložkou so zatkaným rezaným vlasom.s a t ý m, že vrstva tvorená tkaninovouProstriedok podľa nároku l, v y z n a č u j ú c ipodložkou so zatkaným rezaným vlasom je spevnená záterom.Prostriedok podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že vrstva tvorenátkaninovou podložkou so zatkaným rezaným vlasom je z polypropylénu.

MPK / Značky

MPK: B32B 5/02, B60S 1/62

Značky: nečistot, odstraňovanie, prostriedok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u2377-prostriedok-na-odstranovanie-necistot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok na odstraňovanie nečistôt</a>

Podobne patenty