Liečivý a profylaktický gél na báze vinohradníckeho pigmentu a spôsob jeho prípravy

Číslo patentu: 288306

Dátum: 17.08.2015

Autori: Kazacker Aleksander, Kuznyetsova Olena, Káčerík Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Liečivý a profylaktický gél na báze vinohradníckeho pigmentu pozostáva z vinohradníckeho pigmentu, hroznového pigmentu, glycerínu, ľanového oleja, konzervantov, zahusťovadla, NaOH, emulgátora, aromatickej látky a destilovanej vody. Je opísaný aj spôsob jeho prípravy.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 166-2010 Dátum podania prihlášky 10. 12. 2010 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 3. 7. 2012 Vestník UPV SR č. 7/2012ÚRAD patentu verejnosti 17. 8. 2015 PRIEMYSELNÉHO Číslo pôvodnej prihlášky VLASTNICTVA V prípade vylúčenej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Alpha Omega Consulting s.r.o., Bratislava, SK(54) Názov Liečivý a profylaktický gél na báze vinohradníckeho pigmentu a spôsob jeho prípravyLiečivý a profylaktický gél na báze vinohradníckeho pigmentu pozostáva z vinohradníckeho pigmentu, hroznového pigmentu, glycerínu, ľanovćho oleja, konzervantov, zahusťovadla, NaOH, emulgátora, aromatickej látky a destilovanej vody. e opísaný aj spôsob jeho prípravy.Technické riešenie sa týka oblasti kozmetiky a medicíny a najmä zloženia a spôsobu prípravy liečivého a profylaktického gélu na báze vinohradníckeho pigmenm, určeného na vonkajšie použitie pri rôznych kožných ochoreniach na poškodeniach pokožky vrátane poranení rôzneho pôvodu, vredov predkolenia, dermatitídy, preležanín a podobne.V súčasnosti sú známe rôzne liečivé formy, ktoré sa používajú v medicíne na lokálne liečenia rán počas 1. a 2. fázy procesu poranenia. Najširšie uplatnenie získali viaczložkové masti na hydrofilnom základe. K takýmto preparátom možno zaradiť masti Levomikol nasledovného zloženia (hmotn. ) levomycetín - 0,75 metyluracil-4,0 polyetylénoxid 1500 - 19,05 polyetylénoxid 400-76,2 (B. M. Dacenko Teória a prax lokálneho liečenia hnisavých rán, Zdorovja, Kijev, 1995, s. 238), Levosin zloženia (hmotn. ) levomicetín-1,0 sulfadimetoXín-4,0 metyluracil-4,0 trimekaín 3,0 polyetylénoxid 1500-17,6 polyetylénoxid 400-70,4(B. M. Dacenko Teória a prax V lokálneho liečenia hnisavých rán, Zdorovja, Kijev, 1995, s. 240), ďalej je to masť Dioxikol zloženia (hmotn. ) dioXid-1,0 trimekaín-4,0 metyluracil-4,0 polyetylénoxid 1500-18,2 polyetylénoXid 400-72,8 (B. M. Dacenko Teória a prax v lokálneho liečenia hnisavých rán, Zdorovj a, Kijev,1995, s. 241) a masť Jodmetrixid zloženia (hmotn. ) jodopyrón-15,0 trimekaín-5,0 metyluIaci 1-5,0 polyetylénoxid 1500-15,0 polyetylénoXid 400-60,0 (B. M. Dacenko Teória a prax lokálneho liečenia hnisavých rán, Zdorovja, Kijev, 1995, s. 243).Tieto komponenty v zložení zabezpečujú síce komplexný liečivý účinok na ranu (antimikrobiálny, dehydratačný, protizápalový, anestetický), avšak prejavujú sa aj radom nedostatkov, medzi ktoré patria- vznik alergických reakcií (kožné vyrážky) v prípade individuálnej, zvýšenej citlivosti- reinfíkovanie rán z dôvodu úzkeho spektra antimikrobiálneho pôsobenia- odôvodnenie a narušenie granulačného tkaniva, podmieneného vysokým osmotickým tlakom, vplyvom polyetylénoxidového základu, následkom čoho použitie mastí na čisto polyetylénoxidovom základe v 2. fáze procesu poranenia je málo účelne, napriek tomu, že obsahujú vo svojom zložení látky stimulujúce reparačnú regeneráciu tkanív.Najbližšie k technickému riešeniu má zloženie masti na hydrofilnom základe (ruský patent č. 2177314) obsahujúce trimekaín a antiseptiká, pričom ako antiseptikum sa pridáva miramistin a dodatočne D-pantenol a/alebo pantotenát vápenatý - 4,0 - 5,0 hmotn. , trimekaín 4,0 - 10,0 hmotn. a hydrofilná báza do 100 hmotn. . Ako hydrofilné bázy sa používajú vodné zmesi rôznych polyetylénoxidov, propylénglykolu a iných gélotvorných látok, napr. proXanol-2 ó 8 a/alebo modifikovaná celulóza. Uvedené zloženie má niekoľko nedostatkov, príčinou ktorých je, že v báze sú obsiahnuté syntetické aktívne ingredienty, ktoré môžu spôsobovať individuálnu neznášanlivosť, a okrem toho je kontraindikáciou na arteriálnu hypertenziu a ochorenia periférnych ciev.Nedostatky uvedených metód eliminuje liečivý a profylaktický gél a spôsob jeho prípravy podľa tohto riešenia, ktorý spája komplexné kombinované zloženie gélu na báze aktívnych ingredientov prírodného pôvodu určených na použitie v prípravkoch vonkajšieho použitia ako aktívne pôsobiacich látok pri liečbe i profylaxii výrazných nekróz tkanív, popálenín 1. - 3. stupňa, trofických jaziev vredov predkolenia, dermatóz,preležanín, intenzívnych poranení vyvolaných pôsobením vysokoenergetického žiarenia a rôznych zápalových kožných javov.Liečivý a profylaktický gél na báze vinohradníckeho pigmentu podľa tohto riešenia sa vyznačuje tým, že pozostáva z 2,5 - 5,0 hmotn. jednotiek vinohradníckeho pigmenm Melavinin, 2,0 - 5,0 hmotn. jednotiek hroznového pigmentu Melavinol, 2,0 - 5,0 hmotn. jednotiek hroznového pigmentu Melaptin, 2,0 - 6,0 hmotn. jednotiek glycerínu, 1,0 - 3,0 hmotn. jednotiek ľanového oleja, 0,3 - 1,0 hmotn. jednotiek konzervantov, 0,3 - 1,0 hmotn. jednotiek zahusťovadla, 0,5 - 1,5 hmotn. jednotiek neutralizačného roztoku NaOH o koncentrácii 10,0 hmotn., 0,3 - 1,0 hmotn. jednotiek emulgátora, 0,0 - 0,5 hmotn. jednotiek aromatizátora a 71,0 - 89,1 hmotn. jednotiek destilovanej vody.Spôsob prípravy liečivého a profylaktického gélu na báze vinohradníckeho pigmentu podľa tohto riešenia sa vyznačuje tým, že do reaktora sa nadávkuje vypočítané množstvo destilovanej vody a zahusťovadla, zmes sa nechá odstáť do úplnej sedimentácie a premieša sa, vo zvláštnej nádobe sa k vypočítanému množstvu glycerínu postupne pridávajú vypočítané množstvá vinohradníckeho pigmentu, hroznového pigmentu a hroznového pektínu Melaptinu, zmes sa mieša na homogénny stav a odfiltruje sa, pričom sa následne pridáva do reaktora za dôkladného premiešavania, v ďalšej zvláštnej nádobe sa pripraví zmes z vypočítaných množstievľanového oleja, emulgátora, aromatizátora a konzervantov, premieša sa na homogénnu zmes a pridá sa do reaktora, nakoniec sa do reaktora pridáva roztok NaOH, premieša sa, výsledná zmes sa nechá sedimentovať,filtruje sa a dávkuje.Získaný liečivý a profylaktický gél podľa tohto riešenia je nepriesvitný gél s ľahkou levanduľovou vôňou,ktorý sa ľahko nanáša na povrch pokožky. Ako aktívna zložka sa do gélu pridáva polyfenolový komplex viazaný s pektínmi (prípravok Melavinin), ktorý má zvýraznené regeneračné vlastnosti podmienené jeho použitím pri liečení pokožky rôzneho stupňa poškodenia. Do gélu sa pridáva polyfenolový komplex viazaný s pektínom (prípravok Melavinol), ktorý zabezpečuje predĺženie účinku základných aktívnych ingredientov produktu. Hroznový pektín (prípravok Melaptin) zase zabezpečuje vytváranie jemnej nepriepustnej vrstvy na antibakteriálnu ochranu povrchu poranenia a má absorpčný účinok, odvádza toxické látky a napomáha rýchlemu hojeniu rán. Hydrofilný základ gélu s vysokou osmotickou aktivitou umocňuje účinok polyfenolov a iných aktívnych komponentov, čo zabezpečuje výraznú penetráciu do tkanív, a glycerín slúži ako dodatočné rozpúšťadlo a vykazuje dostatočný osmotický efekt.Pridávanie prírodných polyfenolových komplexov viazaných s pektínmi a hroznového pektínu (Melavinin, Melavinol a Melaprin), z ktorých každý má široké individuálne spektrum účinkov, do gélu má za následok pozitívny výsledok, ktorý sa prejavuje synergickým účinkom základných komponentov V hojivom a anestetickom účinku a tiež v prejave hypoalergénnych vlastností.Pri spôsobe prípravy gélu je dôležité, že základné účinné komponenty produktu sa musia pridávať do reaktora s míešadlom, v ktorom prebieha príprava gélu v určitej postupnosti a pri určitých teplotných a časových režimoch pridávania. Takéto postupné pridávanie ingredientov zachováva stabilitu aktívnych látok pektínu, polyfenolov a iných, čo zabezpečuje vysokú účinnosť a zlepšenie kvalitatívnych ukazovateľov gélu.Do reaktora s míešadlom sa nadávkuje 80,0 hmotn. jednotiek destilovanej vody a 0,8 hmotn. jednotiek zahusťovadla - Acrylates/C 10-30, zmes sa nechá odstáť do úplnej sedimentácie a premieša sa. Vo zvláštnej nádobe sa k 5,0 hmotn. jednotkám glycerínu postupne pridávajú 3,3 hmotn. jednotky vinohradníckeho pigmentu Melavinin, 3,3 hmotn. jednotky hroznového pigmentu Melavinol, a 3,3 hmotn. jednotky hroznového pektínu Melaptin , zmes sa mieša na homogénny stav a odñltruje sa. Takto pripravená zmes sa potom pridáva do reaktora za dôkladného premiešavania.V ďalšej zvláštnej nádobe sa pripraví zmes z ľanového oleja - 2,0 hmotn. jednotiek, aromatizátora - 0,4 hmotn. jednotiek, emulgátora (polyetylénglycol sorbitan monooleát) - 0,3 hmotn. jednotiek a konzervantov v množstve 0,8 hmotn. jednotiek, premieša sa na homogénnu zmes a pridá do reaktora, nakoniec sa do reaktora pridáva 10 roztok NaOH (0,8 hmotn. jednotiek), premieša sa a výsledná zmes sa nechá sedimentovať,po odñltrovaní sa filtrát dávkuje.Do reaktora s míešadlom sa nadávkuje 85,0 hmotn. jednotiek destilovanej vody a 0,5 hmotn. jednotiek zahusťovadla - AlkylAcrylate Crosspolymer, zmes sa nechá odstáť do úplnej sedimentácie a premieša sa. Vo zvláštnej nádobe sa k 3,5 hmotn. jednotkám glycerínu postupne pridávajú 2,8 hmotn., jednotky vinohradníckeho pigmentu Melavinin, 2,8 hmotn. jednotky hroznového pigmentu Melavinol, 2,8 hmotn. jednotky hroznového pektínu Melaptin, zmes sa mieša na homogénny stav a odñltruje sa. Takto pripravená zmes sa potom pridáva do reaktora za dôkladného premiešavania.V ďalšej zvláštnej nádobe sa pripraví zmes z ľanového oleja - 1,0 hmotn. jednotiek, aromatizátora - 0,1 hmotn. jednotiek, emulgátora (polyetylénglycol sorbitan monooleát) - 0,5 hmotn. jednotiek a konzervantov V množstve 0,5 hmotn. jednotiek, premieša sa na homogénnu zmes a pridá sa do reaktora a nakoniec sa do reaktora pridáva 10 roztok NaOH (0,5 hmotn. jednotiek), zmes sa premieša a výsledná zmes sa nechá sedimentovať, po odfiltrovaní sa filtrát dávkuje.Liečivý a profylaktický gél podľa tohto riešenia je možné využiť v oblasti kozmetiky a medicíny ako produkt, ktorý má komplexné protizápalové, ochranné a regeneračné vlastnosti s výrazným synergickým účinkom jednotlivých základných komponentov.Použitie komplexu biologicky aktívnych látok, vinohradníckeho pigmentu, hroznového pigmentu a hroznového pektínu (Melavinin, Melavinol a Melaptin), dovoľuje získat efektívny kozmeticko liečebno-profylaktický prostriedok pre ľubovoľný typ kože vrátane veľmi suchej a popálenej. Liečivý a profylaktický gél saprejavuje nielen ako vysokoefektívny kozmetický prostriedok na zlepšenie stavu kože ľubovoľného typu,normalizuje metabolické procesy, ale aj pri takých patologických stavoch kože, ako sú dermatitídy rôznej etiológie. Liečivý a profylaktický gél je efektívny pri zápaloch, suchosti, peelingu, tiež pri kožných problémoch, ktoré sa objavujú u ľudí s diabetom. Liečivý a profylaktický gél je efektívny pri poškodeniach od rádioaktívnych, termických a slnečných popálenín. Na základe tohto zloženia liečivého a profylaktického gélu môže byť rozpracovaná séria kozmetických prípravkov s liečebno-profylaktickými účinkami.1. Liečivý a profylaktický gél na báze vinohradníckeho pigmentu, V y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že pozostáva z 2,5 - 5,0 hmotn. jednotiek vinohradníckeho pigmentu, ktorým je polyfenolovo-polysacharidový pektínový komplex, 2,0 - 5,0 hmotn. jednotiek hroznoveho pigmentu, ktorým je polyfenolovo-pektínový komplex, 2,0 - 5,0 hmotn. jednotiek hroznového pigmentu, ktorým je polyfenolovo-polysacharidový komplex, 2,0 - 6,0 hmotn. jednotiek glycerínu, 1,0 - 3,0 hmotn. jednotiek ľanového oleja, 0,3 - 1,0 hmotn. jednotiek konzervantov, 0,3 - 1,0 hmotn. jednotiek zahusťovadla, 0,5 - 1,5 hmotn. jednotiek neutralizačného roztoku NaOH S koncentráciou 10,0 hmotn., 0,3 - 1,0 hmotn. jednotiek emulgátora, 0,0 - 0,5 hmotn. jednotiek aromatizátora a 71,0 - 89,1 hmotn. jednotiek destilovanej vody.2. Spôsob prípravy liečivého a profylaktického gélu na báze vinohradníckeho pigmentu podľa nároku 1,V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že do reaktora sa nadávkuje vypočítaná nmožstvo destilovanej vody a zahusťovadla, zmes sa nechá odstáť do úplnej sedimentácie a premieša sa, vo zvláštnej nádobe sa k vypočítanému množstvu glycerínu postupne pridávajú vypočítaná množstvá vinohradníckeho pigmentu, ktorým je polyfenolovo-polysacharidový pektínový komplex, hroznového pigmentu, ktorým je polyfenolovo-pektínový komplex, a hroznového pektínu, ktorým je polyfenolovo-polysacharidový komplex, zmes sa mieša na homogénny stav a odfiltruje sa, a filtrát sa pridáva do reaktora za dôkladného premiešavania, V ďalšej zvláštnej nádobe sa pripraví zmes z vypočítaných množstiev ľanového oleja, emulgátora, aromatizátora a konzervantov,premieša sa na homogénnu zmes a pridá sa do reaktora, nakoniec sa do reaktora pridáva roztok NaOH, premieša sa do homogénnosti, výsledná zmes sa nechá sedimentovať, filtruje sa a filtrát sa dávkuje.

MPK / Značky

MPK: A61K 9/06

Značky: báze, profylaktický, přípravy, liečivý, spôsob, pigmentů, vinohradníckeho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-288306-liecivy-a-profylakticky-gel-na-baze-vinohradnickeho-pigmentu-a-sposob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Liečivý a profylaktický gél na báze vinohradníckeho pigmentu a spôsob jeho prípravy</a>

Podobne patenty