Kus odevu, ako je plášť, kabát, zvrchník alebo podobne

Číslo patentu: 285640

Dátum: 19.04.2007

Autor: Polegato Moretti Mario

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kus odevu, ako je plášť, kabát, zvrchník alebo podobne, zahrnujúci vymedzovacie prvky (11), ktoré sú usporiadané prinajmenšom vo vnútornej časti ramien (12) kusa odevu tak, aby vytvorili medzipriestor (13) medzi ramenami užívateľa a látkou, z ktorej je kus odevu vyrobený
prvky na odvetranie teplého vzduchu, vytvoreného telom užívateľa, ktorý stúpol do uvedeného medzipriestoru.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 15. l. 2001(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 3. 5. 2007 Vestník UPV SR č. 5/2007(31) Číslo prioritnej prihlášky PD 2000 A 000026(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 31. 1. 2000 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority ĺT VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 12. 2002 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č. 12/2002(47) Dátum spristupnenía patentu verejnosti 19. 4. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 01/00401(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 001/56416(72) Pôvodca Polegato Moretti Mario, Crocetta de Montello, ITKus odevu, ako je plášť, kabát, zvrchník alebo podobne,zahmujúci vymedzovacie prvky (l l), ktoré sú usporiadané prinajmenšom vo vnútomej častí ramien (12) kusa odevu tak, aby vytvorili medzípríestor (13) medzi ramenami užívateľa a látkou, z ktorej je kus odevu vyrobený prvky na odvetranie teplého vzduchu, vytvoreného telom užívateľa,ktorý stúpol do uvedeného medzipriestoru.Vynález sa týka vetraného kusa odevu, ako je plášť,kabát, zvrchník alebo podobne.Je známe, že človek nosí odev a topánky, aby chránil svoje telo pred atrnosférickými činiteľmi, ako je sneh,dážď, vietor a najmä pred ohladom.Ľudské telo sa chráni najmä tým, že si pomáha rôznymi vrstvami odevu prvá, spodná bielizeň, je V priamom styku s telom a na druhej strane je zasa pokrytá následnýmí vrstvami podľa vonkajšej teploty a podmienok prostredia.V súlade s tým je dostatočné pridať alebo odstrániť jednu alebo viacero vrstiev odevu, aby sme dosiahli pohodu a nachádzali sa pri optimálnej teplote.Ľudské telo je vnútome vybavené mechanizmami,ktoré mu pomáhajú adaptovat sa tepelne na prostredie, V ktorom sa nachádza.V prítomnosti prehriatia napríklad telo reaguje zvýšeným potením, ktoré odparovanim umožňuje prirodzené zníženie telesnej teploty.Teplo, vytvárané ľudským telom, sa okrem vyvolania potenia rozptyľuje smerom von vyžarovaním.Toto teplo, ktoré je vždy prítomné, zohrieva vzduch,nachádzajúci sa medzi telom a príslušným kusom odevu vzduch tým, že stúpa, spôsobuje ďalšie prehrievanie a nepohodu, napríklad pri ramenách, ktoré tvoria oblasti akumulácie.Ak vodná para nemôže uniknúť z ochranného obalu,ktorý obklopuje ľudské telo (odevu), vlhkosť sa zvyšuje,kým para neskondenzuje a nevráti sa ku kvapalnému stavu potenia, zmáčajúc odev počnúc spodnou bielizňou, ktorá tvorí prvú vnútomú vrstvu.Táto nepríjemná nevýhoda sa v súčasnosti dá napraviť tým, že sa odstráni vlhký kus odevu, aby sa nahradil suchým, napríklad ihned po náročnom lezení na horu, ale toto spôsobuje náhle ochladenie tela a nebezpečenstvo zápalu pľúc a iných, ohladom podmienených chorôb.Zatial čo na jednej strane ochrana ľudského tela pred najnepriaznivejšími podmienkami chladu je veľmi účinná pomocou použitia značne izolujúcich materiálov, na druhej strane sa nedá vyhnúť zisteniu neschopnosti umožniť telu prirodzene sa potiť zabezpečením úniku vodnej pary, vytvorenej potením.Počas teplého počasia je tento problém zjavne významncjší a núti mnohých ľudí v priebehu dňa si dať niekoľko spŕch a neustále menit oblečenie.Urobil sa pokus vyriešiť tieto nevýhody použitím odevu, ktorý má špeciálnu charakteristiku priepustnosti na pary, napríklad použitím materiálu, ktorý je komerčne známy pod ochrannou známkou Gore-Tex, ktorú vlasmi spoločnosť W. L. Gore Ass. lnc. ale takýto odev je schopný vypudit len zlomok, často malý zlomok pary, vyprodukovanej potením a generovanej ľudským telom, najmä v oblastiach,ktoré sú bohatšie na potné žľazy, a V žiadnom prípade nieje schopný zabezpečiť účinnú výmenu vzduchu vnútri uvedeného kusa odevu.K prepúšťaniu pary v skutočnosti dochádza V obmedzenom rozsahu, pretože parciálny tlak pary, dostatočný na vypudenie potu (vo fonne pary) smerom von, sa vnútri vrstvy kusa odevu, ktorý je oblečený, nevytvorí.V iných prípadoch boli pokusy o nápravu vytvorením otvorov v kusoch odevu, ktoré sa dajú v rozličnej miere uzavrieť v oblastiach, kde sa najviac koncentruje pot, na príklad pod pazuchami, ale ani toto nezabezpečuje osobitné účinky, pretože sa nevyvolá faktická výmena vzduchu.Tiež treba poznamenať, že pokus zvýšiť účinnosť vytvorením väčšieho počtu otvorov tiež neposkytol uspokojivé výsledky.V praxi v skutočnosti niektoré časti kusov odevu vždy priľnú priamo na telo, najmä na ramená a hruď, a preto vodná para, vytvorená odparovanim telesného potu, zostane zachytené medzi telom a oblasťami odevu, ktoré nepriľnú priamo na telo (vo všeobecnosti brušná oblast, drieková oblasť chrbta a najčastejšie oblasť pod pazuchami), čím sa zabráni jej úniku.US-A-3 213 465 opisuje kus nepremokavého odevu s úplne zakrytými ramenami a s ramennými vymedzovacími prvkami a so skrytými vetracími otvormi pri pazuchách a predných vreckách, aby sa vytvoril bežný celkový a príťažlivý vzhľad. US-A-5 727 256 opisuje ramenový zips, ktorý ak je otvorený, sprístupní sieťovú tkaninu v styku s ramenami užívateľa.Cieľom tohto vynálezu je vytvorit kus odevu, ktorý rieši uvedené nevýhody bežných kusov odevu.V rámci tohto cieľa je dôležitým zámerom tohto vynálezu poskytnúť kus odevu, ktorý zabezpečí primeranú výmenu vzduchu vnútri ochranného krytu, ktorý obklopuje telo.Ďalším cieľom tohto vynálezu je umožniť na všetky praktické účely prirodzenú termoreguláciu ľudského tela.Podstatou vynálezu je kus odevu, ako je plášť, kabát,zvrchník alebo podobne, ktorý zahmuje- prvky na odvetranie teplého vzduchu, vytvoreného telom uživateľa, ktorý stúpol do uvedeného medzipriestoru,pričom uvedené vetracie prvky sú usporiadané na zodpovedajúcich otvoroch ramena uvedeného kusa odevu, uvedené Vetracie prvky sú tvorené najmenej jednou sieťovinou, ktorá sa nanesie na uvedené zodpovedajúce otvory na ramenách uvedeného kusa odevu- Vymedzovacie prostriedky, ktoré sú usporiadané prinajmenšom vo mútomej časti ramien kusa odevu tak, aby vytvorili medzipriestor medzi ramenami užívateľa a látkou,z ktorej je kus odevu vyrobený, a zodvihli kus odevu a najmä, aby zodvihli uvedenú najmenej jednu sieťovinu z ramien užívateľa pomocou uvedených Vymedzovacích prostriedkov.Uvedenými vymedzovacími prostriedkami sú prvky,vyrobené z mäkkého materiálu, ktoré sú spojené s kusom odevu pomocou šitých švov, Velcro spojok, zipsov, lepidiel alebo podobne.Vo výhodnom uskutočnení je sieťovina kombinovaná v smere nadol s membránou, ktorá neprepúšta vodu a prepúšťa paru.Ďalšie charakteristiky a výhody tohto vynálezu budú lepšie pochopiteľné z nasledujúceho podrobného opisu jeho uskutočnenia, ilustrovaného len ako neobmedzujúci príklad na priložených obrázkoch.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l je perspektívny pohľad, čiastočne priezorovými čiarami, na homú časť kusa odevu podľa tohto vynálezuobr. 2 je čiastočne vyrezaný pohľad spredu na kus odevu z obr. l, znázomený, ako ho nosi užívateľ.S odkazom na obrázky je kus odevu, ako je plášť, kabát, zvrchnik alebo podobne vo všeobecnosti označený vzťahovou značkou 10 a zahmuje vymedzovacie prostriedky 11, ktoré v tomto špecifickom prípade tvoria prvky, vyrobené z mäkkého materiálu, ako je froté, plsť, netkaná textilia, tkaná textília (napríklad tie, ktoré sú známe ako double jersey) alebo podobne, pripojené ku kusu odevu pomocou šitých švov, Velcro spojok, zipsov, lepidiel a tak ďalej vo vnútomej časti ramien 12 kusa odevu 10 tak, aby sa vytvoril medzipriestor 13 medzi ramenami 14 uživateľa 15 a látkou, z ktorej je kus odevu vyrobený.Zodvihnutím kusa 10 odevu z ramien 14 užívateľa pomocou vymedzovacich prostriedkov 11 vodná para alebo teplo, vytvorené telom uživateľa, nezostanú viac zachytené v brušnej oblasti, v driekovej oblasti chrbta a predovšetkým v oblasti pod pazuchami, ale majú tendenciu stúpať, pričom nenarazía na žiadnu z prekážok, ktoré sa v súčasnosti tvoria oblasťami, v ktorých kus odevu priľne k telu.Kus 10 odevu ďalej zahmuje prvky na odvetranie teplého vzduchu, vytvoreného telom užívateľa, ktorý stúpol do medzipriestoru 13 takéto prvky sú v tomto prípade tvorené sieťovinou 16, ktorá sa nanesie na zodpovedajúci otvor na každom ramene 12 kusa odevu.Sieťovina 16 sa môže vhodne kombinovat V oblasti smerom nadol s membránou, ktorá neprepúšťa vodu a prepúšťa paru, nie je znázomená na obrázkoch, a je napríklad typu, všeobecne známeho ako Gore-Tex.Ako altemativu je možné vytvorit Vetracie prvky, ktore sú samy osebe známe, napriklad typu s kovovým krúžkom,ktorý obklopuje okraje zodpovedajúceho otvoru kusa odevu.V súlade s tým sa kombináciou medzipriestoru 13, vytvoreného medzi telom užívateľa a kusom 10 odevu pomocou vymedzovacích prostriedkov 11, s vetracími prvkami 16 dosiahne vypudzovanie teplého vzduchu, ktorý stúpol v dôsledku komínového efektu nad ramená 14, smerom von.Nastavením rozsahu plochy, ovplyvnenej vetracími prvkami 16, je samozrejme možne nastavit množstvo vypudeného vzduchu tak, aby sa nespôsobili problémy v prirodzenej tennoregulácii ľudského tela.V praxi sa pozorovalo, že zamýšlaný cieľ a zámery tohto vynálezu sa dosiahli.Práve formulovaný vynález pripúšťa mnohé modifikácie a zmeny, ktoré všetky spadajú do rámca vynálezcovskej myšlienky.Všetky detaily sa ďalej môžu nahradit inými, technicky ekvivalentnými prvkami.1. Kus odevu (10), ako je plášť, kabát, zvrchník alebo podobne, vyznačuj úci sa tým, žezahmuje - prvky na odvetranie teplého vzduchu, vytvoreného telom uživateľa, na odvedenie do uvedeného medzipriestoru(13), pričom uvedené Vetracie prvky sú usporiadané na zodpovedajúcich otvoroch ramena uvedeného kusa odevu(10), uvedené Vetracie prvky sú tvorené najmenej jednou sieťovinou (16), nanesenou na uvedené zodpovedajúce otvory na ramenách (12) uvedeného kusa odevu (10) - vymedzovacie prostriedky (11), ktoré sú usporiadané prinajmenšom vo vnútomej časti ramien (12) kusa odevu (10) na vytvorenie medzipriestoru (13) medzi ramenami (14) uživateľa (15) a látkou, z ktorej je kus odevu (10) vyrobený,na zodvihnutie kusa odevu (10) a najmä na zodvihnutieuvedenej najmenej jednej sieťoviny (16) z ramien (14) uživateľa (15) pomocou uvedených vymedzovacich prostriedkov (11). 2. Kus odevu (10) podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vymedzovacími prostriedkami(1 l) sú prvky, vyrobené z mäkkého materiálu, ktoré sú spojené s kusom odevu (10) pomocou šitých švov, Velcro spojok, zipsov, lepidiel alebo podobne. 3. Kus odevu (10) podľa nároku I, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sieťovina ( 16) je kombinovaná v smere nadol s membránou, ktorá neprepúšťa vodu a prepúšťa paru.

MPK / Značky

MPK: A41D 27/00

Značky: odévů, podobně, plášť, kabát, zvrchník

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-285640-kus-odevu-ako-je-plast-kabat-zvrchnik-alebo-podobne.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kus odevu, ako je plášť, kabát, zvrchník alebo podobne</a>

Podobne patenty