Zariadenie na rozdrvenie poľnohospodárskych produktov, najmä steblových krmív

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie sa skladá zo skrine (1), v hornej časti ktorej je vytvorená násypka (6). Vnútri skrine (1) je vytvorený odoberací priestor, v ktorom je na vodorovnom, motoricky hnanom hriadeli (2) upevnený drviaci člen, ktorý má tvar rotačného kotúča (3), na obvode ktorého sú pomocou výrezov vytvorené zubovité prvky (4), ktoré sú v závislosti od vlhkosti alebo obsahu olejov striedavo vyhnuté do oboch strán. Pod spodnou časťou rotačného kotúča (3) je v spodnej časti skrine (1) oblúkovito upevnené sito (5), ktoré zospodu obklopuje odoberací priestor.

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 3450-89 Dátum podania 07.06.89 (13) Druh dokumentu B 6 6 Cislo prioritnej prihlášky 2931/88 (51) Im C Dátum priority 07.06.88 B WC 7/12 B 02 C 7/ l 3 Krajina priority HU ÚRAD Dátum zverejnenia 04.02.98 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 04.02.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu HUNGAROMIX Agrárfejlesztö KFT, Komárom, HU(72) Pôvodca vynálezu Roboz István, Komárom, HU Fördös László, Ing., Komárom, HU Bagó Iván, Ing., Komárom, HU Ráday Károly, Ing., Bábolna, HU Szabó Szücs János, Dr., Budapest, HU Kenderesí László, Tata, HU Szily György, Tata, HU(54) Názov vynálezu Zariadenie na rozdrvenie poľnohospodárskych produktov, najmä steblových krmívZariadenie sa skladá zo skrine (l), v homej časti ktorej je vytvorená násypka (6). Vnútrí skrine (l)je vytvorený odoberací priestor, v ktorom je na vodorovnom, motoricky hnanom hriadeli (2) upevnený drviaci člen, ktorý má tvar rotačného kotúča (3), na obvode ktorého sú pomocou výrezov vytvorené zubovitć prvky (4), ktoré sú v závislosti od vlhkosti alebo obsahu olejov striedavo vyhnute do oboch strán. Pod spodnou časťou rotačného kotúča (3) je v spodnej časti skrine (1) oblúkovito upevnené sito (5), ktore zospodu obklopuje odoberaci priestor.Vynález sa týka zariadenia na rozdrvenie poľnohospodárskych produktov, najmä steblových krmív, obsahujúceho skriňu s násypkou a vnútri skrine odoberací priestor oblúkovito zospodu obklopený sitom a V tomto odoberacom priestore na vodorovnom, motoricky hnanom hriadeli je upevnený aspoň jeden drviaci člen.V patentovom spise AT č. 374 377 je opísané známe zariadenie na rozdrvenie poľnohospodárskych produktov,skladajúce sa zo skrine, v ktorej sú na hriadeli pod rôznym uhlom vzhľadom na hriadeľ, usporiadané drviace členy. Nevýhoda tohto zariadenia spočíva v jeho komplikovanom usporiadaní a ďalej v tom, že zariadenie je drahé a má veľkú energetickú spotrebu. Zariadenie je poruchové, jeho montáž je namáhavá a má malý výkon.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na rozdrvenie poľnohospodárskych produktov,najmä steblových krmív, obsahujúce skriňu s násypkou a vnútri skrine odoberaeí priestor oblúkovito zospodu obklopený sitom a v tomto odoberacom priestore na vodorovnom, motoricky hnanom hriadeli je upevnený aspoň jeden drviaci člen, ktorého podstata spočíva V tom, že drviaci člen má tvar rotačného kotúča, na jeho obvode sú pomocou výrezov vytvorené rubovítć prvky, ktoré sú striedavo vyhnutć do oboch strán. Výhoda navrhovaného riešenia podľa vynálezu spočíva V tom, že zariadenie na rozdrvenie poľnohospodárskych produktov je konštrukčne jednoduché, má malú spotrebu energie, spoľahlivú prevádzku, ľahkú montáž a veľký výkon.Vynález bude bližšie opisaný pomocou výkresov, na ktorých obr. l schematicky znázorňuje zariadenie na rozdrvenie poľnohospodárskych produktov z čelného pohľadu, obr. 2 znázorňuje bočný pohľad na rotačný kotúč a obr. 3 znázorňuje čelný pohľad na zubovitý prvok.Zariadenie na rozdrvenie poľnohospodárskych produktov, najmä steblovýeh krmív pozostáva zo skrine l, v homej časti ktorej je vytvorená násypka 6. Vnútri skrine 1 je vytvorený odoberací priestor, v ktorom je na vodorovnom, motoricky hnanom hriadeli 2 upevnený drviaci člen, ktorý má tvar rotačného kotúča 3, na obvode ktoreho sú pomocou výrezov vytvorené zubovité prvky 4, ktoré sú v závislosti od vlhkosti alebo obsahu olejov striedavo vyhnutć do oboch strán. Pod spodnou časťou rotačného kotúča 3 je v spodnej časti skrine 1 oblúkovito upevnené sito 5, ktoré zospodu obklopuje odoberací priestor.Ďalej bude bližšie opísaný chod zariadenia na rozdrvenie poľnohospodárskych produktov .Produkt určený na rozdrvenie sa násypkou 6 nasype do skrine l, V ktorej sa dostane na zubovité prvky 4 rotačného kotúča 3. Tieto zubovité prvky 4 produkt rozdrvia arozdrvený produkt potom padá cez sito 5 do určeného zbemého miesta.Zariadenie na rozdrvenie poľnohospodárskych produktov, najmä steblových krmív, obsahujúce skriňu s násypkou a vnútri skrine odoberací priestor zospodu oblúkovito obklopený sitom a v tomto odoberacom priestore na vodorovnom, motoricky hnanom hriadeli je upevnený aspoň jeden drviaci člen, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že drviací člen má tvar rotačného kotúča (3),na obvode ktorého sú pomocou výrezov vytvorené zubovité prvky (4), ktoré sú striedavo vyhnutć do oboch strán.

MPK / Značky

MPK: B02C 7/13, B02C 7/12

Značky: rozdrvenie, poľnohospodárských, najmä, zariadenie, steblových, krmiv, produktov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-278771-zariadenie-na-rozdrvenie-polnohospodarskych-produktov-najma-steblovych-krmiv.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na rozdrvenie poľnohospodárskych produktov, najmä steblových krmív</a>

Podobne patenty