Způsob výroby deskových stavebních dílců

Číslo patentu: 268715

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bouzek Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu BOUZEK MIROSLAV ing., mu(57) Způsob výroby deskových stavebních dílců, u kterého se nejprve sestaví obvodový rám z předvyrobených tyčových železobetonových dílců. Rámse sepne, dotmelí, opgtří výztuží a následně se vyplní výplnovou hmotou gapř. betonem nižší kvality. Způsob umožnuje vytvářet tvarově různé panely a snadným způsobem vyrábět deskové stavební dílce v ambulantnich prefabrikovnách. Způsob výrazně snižuje spotřebu tepla gro urychlování tvrdnntg dílce a umožnuje používat jako výplnové hmoty betony nižších jakostních tříd. Dílce je možno vyrábět s velkou přesností, neboř se používá již rozměrově ustálených prvků (eliminuje se smrštění betonu).Vynález řeší problém výroby rozměrově přesných deskových stavebních dílcú na sílíkátové bázi. Využívá přesně vyrobených tyčových železobetonových dilců, které se sestavi do rámu, sepnou se a opatří výztuží a vyplní výplňovou hmotou.Deskové stavební prefabríkované dílce-na silikátové bázi (panely) se v současné obě vyrábějí ve formách z betonové směsi, která je v celém dílci stejné. Aby bylo možno dilcerycbleji odformovat (pro zvýšení obrátkovosti forem), urychluje se proces tvrdnutí betonu- obvykle proteplováním. Je nutné ohřívat veškeron hmotu dílće a přileälá části fore ~ spotřeba tepla je značná. Panel je pro řádné spojení s navazujíci konstrukcí opatřen na okrajich poměrně složitým zazubením či dréžkovým systémem. Tyto výstupky činí problémy při odformováni či následné manipulaci s ještě ne zcela dokonale zatvrdlými dílci.Většínu uvedených nevýhod odstraňuje způsob výroby deskových stavebních dílců podle vynálezu.Předmětem vynálezu je způsob výroby deskových stavebních dílců na silikátové bázi ta kovým způsobem, že nejprve se sestaví obvodový ráz z předvyrobených tyčových železobetono vých dílců, tyčové dílce se sepnou a opatří výztuží a pak se rám vyplní výplňovou hzotcu. Tyčové železobetonové dílce mohou sloužit í jako vnitřní vzpěry.Na při 1 oženýchobřážäÉöhje schéñatícky znázorněnzpůsobvýroby podle vynálezu. Obrázek I znázorňuje výrobu panelu s obvodový rázen, obr. 2 s vnitřním ráme. a mipřzí výztuhou, obr. 3 panel lichoběžnikového tvaru.Tyčové železobetonové vyzrálé dílce 1 se na podložce sepnou a vytvoří obvožový ráz budoucíhopane 1 u. Při použití záporných délkových tolerancí tyčových dílců a řádná prctmelení spojů lze dosáhnout veliké výsledné přesností panelu. Do rámu se dále vloží výztuž g, spojí se s kotevními úchyty ll na tyčových dílcích l a rám se vyplní výplňovou hzotou Ž,např. betonem nižší Jakostní třídy a tento se zhutní a povrchové upraví. Je možné též o~ užívat cihelné tvarovky či jiné výplňové prvky a índividualizovat tepelnou čí akustickouizolací nebo statíckou pevnost.Protože podložka je levné a manipulační pevnost vnitřní části panelu ůže být nižší nežli u monolitických panelů klasické výroby, není třeba proteplovat celý panel.Způsob výroby panelü podle vynálezu výrazně zlevňuje jejich výrobu, umožňuje používat prvotřídní materiály pouze tam, kde jsou plně využity a jako výplňovou hmotu ve střední části i materiály nižších pevnosti.Rám se sestavuje z tyčových dílců, které jsou již vyzrálé a rozměrově stabl tedy možné vytvářet dílce podstatné vyšší rozměrovê přesností nežli klasickým zpscbe.Způsob umožňuje í ambulantní výrobu panelů na snveništi ve velmi stís ných Z výrobny prefebrikátů se pak dovážejí pouze tyčcvé dílce 1 a rám se montuje ną s Je možno snadno vytvářet individualizované panely Cs kotvamí pro zařízovaci çr .s různou elektroinstalací čí tvarově odlišné - lichoběžníkové, kosodélníkové a po. .Tyčové předvyrobené dílce 1 nohou vytvářet í ráz ry pro otvorové výplne či tvořit výztužné vzpěry.Při použití v agresivnim prostředí je znručeno, že staticky nosné výztuž je řážně chráněna kvalitní betonem.Vynález je použitelný ve stavebnictví, obzvláště při výrobě prefabrikátú.2 CS 268 715 BI ĺ pànI-nunm VYNÁLEZU l. Způsob výroby deskových stavebních dílců, vyznačený tím, že najprv sesestaví obvodový rám z předvyrobených tyčových železobetoncvých dílců (1), rám se sepne a opntří výztuží (2) a pak se rám vypląí výplňovou hmotou (3).2. Způsob výroby deskových stavebních dílců podle bodu I, vyznačený tim, že obvodový rám se vyztuží ještě uvnitř dalšími tyčovýmí železobetonovýmí vzpěrazní (I).3., Způsobľvýroby deškošiých siĺíkäłöřých staitěhúícłräílćfů, vyznačeąý tím, že výplňové hmota (3) je tvořena betoaem.

MPK / Značky

MPK: B28B 21/70

Značky: deskových, dílců, stavebních, výroby, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-268715-zpusob-vyroby-deskovych-stavebnich-dilcu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby deskových stavebních dílců</a>

Podobne patenty