Způsob spojování vnějšího a vnitřního pláště Dewarovy nádoby

Číslo patentu: 267235

Dátum: 12.02.1990

Autor: Dupák Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZYZpůsob spojování vnějšihn a vnitřniho pláště Dewarovy nádoby(57) Podstata způaobu je, že do nosnéhp hrdla vnějšíhn pláště a do otvoru vevnitřním plášti se nasunou prstence z titanové slltiny a zapájí se ve vakuu atříbrnou páakou. poté se závěsné hrdlo zasune do obou prstenců a spojí se svá rem.vynález se týká způsobu spojcvání vnějšího a vnitřníhoi pláště Dewarovy nádoby prostřednictvím závěsného hrdla.Dewarovy nádoby jsou nejčastěji konstruovány tak, ževnitřní nádoba s kryokapalinou je zavěšena ve vnější nádo bě na tenkostěnné trubce, která tvoří plnící nrdlo. Závesná trubice hrdla se vyrábí z materiálu s nízkou tepelnou vodivostí. V současně době se nejčastěji používá korozivzdorně oceli nebo sklolaminátu. Výhodou sklolaminátu je nízká tepelná vodívost, nevýhodou je obtížné technologie lepení a nižší spolehlivost. Dalším materiálem vhodným pro výrobu závesné trubice hrdla jsou slítiny titanu, kterémají nižší tepelnou vodivost než korozivzdorné oceli. Vyšší mechanická pevnost titanových elitin zároveň dovoluje snížit tlouštku závesné trubice hrdla, což vede k dalšímu snížení odparu kryokapalinyo Využití titanových slitin pro výrobu závěsněho hrdla brání obtížncst jeho spojení s vnitřní a vnější nádobou, kteréve většině případů nemohou být vyrobeny z téhož materiálu.Tento nedostetek odstraňuje způsob spojování vnějšího a vnitřního pláště Dewarovy nádoby, jehož podstatou je, že do nosného hrdla vnějšího plášte a otvoru ve vnitřním plášti z nerezové oceli nebo mědi se nasunou prstence z titanové slitiny a zapájí se ve vakuu pomocí stříbrné páäky a potomse závěsné hrdlo z titanovć slitiny zasune do obou prstenců a spojí s nimi svárem, například v elektronově svářečce.Hlavní pŕedností způsobu spojování vnějšího a vnitřního pláště Dewarovy nádoby spočíva v možnosti použití titanových slitin pro závěsné hrdlo, čímž se docílí značněho zlepšeníprovozních parametrů Dewarových nádob.Vynález blíže objàsní přiložený výkres, na kterém je v osovém řezu vyznačeno spojení obou pláštů.Jak je patrno z přiloženého nákresu, je vnější plášř ł zakončen nosným hrdlem g, na kterém je nasunut prstenec 5. V otvoru vnitřního pláětě 3 je rovněž zasunut prstenec 1. Propcjení obou prstenců 5 je prcvedeno závěsným hrdlem 2.Vnější plášť ł, vnitřní plášř g a nosné hrdlo 2 jsou obvykle zhotoveny z mědi nebo nerezové oceli. Prstence 5 a závěsné hrdlo Ž z titanové slítiny.Způsobspojování podle vynélezu je následující. Do hrdla g vnějšího pláště A a do otvoru vnítřního pláště J se nasunou prstence 1 a zapáji se ve vakuu střibrnou pájkou. Po napojená obou pretenců 5 nasune se závěsné hrdlo 1 nejprve do prstence 5 v otvoru vnítřniho pláště 1 a spojí se svá rem například v elektrcnové svářečce. Poum se nasune závěsné hrdlo Ž do prstence 5 v nosném hrdle 2 a spojí se opět svárem.Způsob spojováni vnějšíbo a vnitřniho pláště Dewarovy nádobx vyznačený tím, že do nosného hrdla vnějšího pláště a do otvoru ve vnitřním pláští z nerezové cceli nebo mědí se nasunou prstence z titanové slitiny a zapájí se ve vakuu stříbrnou pájkou, potomse závěsné hrdlo z titanové slítinynasune do obou prstenců a spojí se svárem například v elektronovć svářečce.

MPK / Značky

MPK: G01N 23/223

Značky: dewarovy, vnitřního, pláště, spojování, vnějšího, způsob, nádoby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-267235-zpusob-spojovani-vnejsiho-a-vnitrniho-plaste-dewarovy-nadoby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob spojování vnějšího a vnitřního pláště Dewarovy nádoby</a>

Podobne patenty