Připínací ústrojí, zejména pro brože

Číslo patentu: 265479

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pištěk Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

REPĚJŠŤK KAUTDRSKÉMU OSVĚDČENÍ m v mv(75) Autor vynález PÍSTĚK VÄCLAV, HLUK(54) Připinací ústrojí. zejména pro brože(57) Řešení je tvořeno alespoň jednou připínací jehlou z pružnéha drátu s ostrým - Č hrotem obloukovitě směřujícĺm k zadní stra ně brože, přičemž připinací jehla je vždy při opačném konci zpětně ohnuta do ovládací Zopěrky a svým koncem připevněna k zadní straně brože.vynález se týká připínacího ústrojí, zejména pro brože.K připínání broží na oděvní součástí se nejčastěji používají zavírací špendlíky, připevněné na zadní straně brože bud v klasickěm provedení, přičemž zavírací špendlík je k broži za svou nosnou část přiletován, nebo je část této nosné části pevně překryta materiálem brože, nebo je brož opatřena vždy dvojicí nosných výstupků, z nichž na jednom je pomocí čepu výkyvně uložena pružná jehla a na druhém nosném výstupku záchytný háček ostrého hrotu jehly doplněný někdy pojistkou proti nežádoucímu otevření pružné jehly.Klasické zavírací špendlíky se obvykle levnějším výrobkům a jsou značné nespolehlivé a zapříčiňují častou ztrátu brože. Druhé, dokonalejší, známé provedení zavíracího špendlíku má značnou nevýhodu V poměrně vysoké pracnosti, zejména při montáži připínacího ústrojí na zadní stranu brože. ANevýhody známých provedení připínacích ústrojí odstraňuje připínací ústrojí, zejména pro brože, podle vynálezu, jehož podstatou je to, že je tvořeno alespoň jednou připínací jehlou z pružného drátu s ostrým hrotem obloukovitě směřujícím k zadní straně brože, přičemž připínací jehla je vždy při opačném konci zpětně ohnuta do ovládací opěrky a svým koncem připevněna k zadní straně brože.Podle vynálezu může být dvojice připínacích jehel svými konci propojena připevñovacím třmenem s upevňovacími oky pro připevnění k zadní straně brože, přičemž připínací jehly tento připevñovaoí třmen překřižují.Je výhodné, když za překřížením každá připínaoí jehla pokračuje obloukovitě k protilehlé mu upevňovacímu oku.Výhodou připínacího ústrojí, zejména pro brože. je výrazné snížení praonosti při montáži a zvýšená spolehlivost při nošení brože, nebot zajištuje dokonalejší držení brože na oděvní součástí. Rovněž vlastní připevňování brože je snadnější a snižuje možnost poranění.Příkladná provedení připínacího ústrojí podle vynálezu jsou znázorněna na výkrese,kde obr. 1 představuje schematický pohled na zadní stranu brože s připevněným připínaoím ústrojím s jednou připínaoí jehlou v nárysu, obr. 2 schematický pohled na brož s připínacím ústrojím podle obr. 1 v bokorysu, obr. 3 schematický pohled na zadní stranu brože s připevněným připínacím ústrojím s dvěma připínacími jehlami v nárysu, obr. 4 schématický pohled na zadní stranu brože s připevněným připínacím ústrojím v dalším příkladném provedení v nárysu a obr. 5 schematický pohled na brož s připínacím ústrojím podle obr. 3 a 4 v bokorysu.Připínaoí ústrojí podle obr. 1 je tvořeno jednou připínací jehlou l 2 pružného drátu opatřenou ostrým hrotem g, jímž ohloukovitě směřuje k zadní straně g brože 1. Při opačném konci je připínací jehla l zpětně ohnuta do ovládací opěrky § a svým koncem je připevněna k zadní straně 3 brože 5.Připínací ústrojí podle obr. 3 je tvořeno dvojicí připínacích jehel l a É opatřených ostrými hroty 3 a 1, jimiž opět obloukovitě směřují k zadní straně 3 brože 3. obě připínací jehly l a Q jsou vytvořeny z jednoho kusu pružného drátu, jehož středová část tvoří připevñovací třmen g s upevňovacími oky 2 a lg pro připevnění připínacího ústrojí k zadní straně g brože 1. Připínací jehly l a Ě tento připevňovaoí třmen g překřižují a pak jsou zpětně ohnuty do dvou ovládacích opěrek § a ll, za nimiž přeoházejí po opětném překřížení připevňovacího třmene Q do upevňovacích ok Q a lg nasazenýoh na upevňovacích čepech lg a lg vystupujících ze zadní strany 3 brože 3.Připínací ústrojí podle obr 4 je opět tvořeno pružným drátem, jehož střední část tvoří připevñovací třmen g, zakončený na obou koncíoh upevňovacími oky g a lg pro připevnění připínacího ústrojí na zadní stranu Q brože A opět například pomocí upevňovacíoh čepů lg a lg vystupujícíoh ze zadní strany Q brože 5.Od obou upevňovacích ok 2 a lg pak pružný drát překřižuje připevňovací třmen Q a vytváří společnou obloukovitou ovládací opěrku li, načež pokračuje vždy k protilehlému upevñovacímu oku 9 a lg, odkud pružný drát přechází do připínacích jehel l a É, které znovu překřižujíMontáž připínacího ústrojí podle obr. 1 a 2 na zadní stranu 3 brože 4 se provádí napří klad zatavením konce připínací jehly l do materiálu brože A, nebo přiletováním k ní.Montáž připínacího ústrojí podle obr. 3, 4 a 5 na brož 3 se provádí nasazením připevñovacího tžmenu Q jeho upevňovacími oky g a lg na upevñovací čepy lg a lg, načež se přesahující konce upevñovacích čepů lg a lg roznýtují, nebo se propojí s připevňovacím třmenem § například letováním. Připínací ústrojí může být také připevněno k zadní straně 3 brože A zasunutím upevňovacích ok g a gg do neznázorněných štěrbin v upevñovacích čepech 5 a lg, nebo přímo V zadní stěně g brože 3 a následným slisováním nebo zalisováním.Připnutí brože 3, opatřené připínacím ústrojím podle vynálezu, na oděvní součást se provádí tak, že se nejprve tlakem prstu přitiskne ovládací opěrka Q, łł, li k zadní straně Q brože 5, čímž se ostré hroty 3, 1 připínacích jehel ł, 5 oddálí od této zadní strany Q brože 5 vlivem pružení pružného drátu. Pak se brož 5 přiblíží k oděvní součástí až ostré hroty Q, 1 připínacích jehel l, É vniknou do materiálu.oděvní součástí, načež se ovládací opěrka 5, ll, lg uvolní. Tím ostré hroty 3, 1 vlivem své obloukovitosti vníknou do materiáluoděvní součástí V blízkosti prvních vpichů, avšak z opačné strany a přitisknou se k zadní straně 1 brože 5, případně ke dnům prohlubní lg vytvořeným v této zadní straně g.Připínacího ústrojí podle vynálezu je možno použít zejména u broží, odznaků a podobné k připínání na oděvní součástí.1. Připínací ústrojí, zejména pro brože, vyznačující se tím, že je tvořeno alespoň jednou přípínací jehlou (1, 6) z pružného drátu s ostrým hrotem (2, 7) obloukovítě směřujícím k zadní straně (3) brože (4), přičemž připínací jehla (1, 6) je vždy při opačném konci zpětně ohnuta do ovládací opěrky (5, 11, 14) a svým koncem připevněna k zadní straně (3) brože (4).2. Připínací ústrojí podle bodu 1, vyznačující se tím, že dvojice připínacích jehel(1, 6) je vytvořena z jednoho kusu pružného drátu, jehož středová část tvoří připevňovací třmen (8) s upevñovacími oky (9 a 10) pro připevnění k zadní straně (3) brože (4), přičemž přípínací jehly (1, a) tento připevñovací třmen (a) překřižují. ŕ3. Připínací ústrojí podle bodu 2, vyznačující se tím, že za překřížením přípínací jehly (1, 6) pokračují obloukovitě k protilehlému upevñovacímu oku (9, 10) pro výtvoření společné obloukovité ovládací opěrky (14).

MPK / Značky

MPK: A44B 6/00, A44C 1/00

Značky: zejména, připínací, brože, ústrojí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-265479-pripinaci-ustroji-zejmena-pro-broze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Připínací ústrojí, zejména pro brože</a>

Podobne patenty