Zapojení pro simulaci stavů rotujícího usměrňovače bezkartáčových budicích souprav synchronních strojů

Číslo patentu: 264636

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

gąąfšłššgçšäi PO PIS VYNÁLEZU 264636 H H KAUTORSKÉMU osvěnćsuí f m 61 mcL 02) Pŕihlášąno 04 09 87 G 01 R 31/34MW Vynálezu HRZÄN EMIL ing. csc., PETRÄŠEK PETR ing., KUNA VÁCLAV ing., PLZEŇ(54) Zapojonĺ pro simulaci stavů rotujícího usměrňovače bezknrtáčwých budicích souprav synchronnlch strojů(57) Navržené zapojení simuluje stavyv rotujicím usměrñovači bezkartáčových budicích systémů pro zkoušky funkce diagnostických systémů bezkartáčových budicich souprav. Reálné signály, které se zĺskávaji z čidel bezkartáčových budicích souprav synchronních strojů jsou simulovány pomoci programovatelných paměti s přislušnou řídící elektronikou. Změnou programu těchto paměti lze snadno simulovat nejrůznějši poruchové stavy. zapojení sestává z generátoru hodinových pulsů, bloku čitačů pulsů, obvodu řízení čítačů pulsů, dále z bloku programovatelných paměti, signalizačního obvodu az diagnostiky bezkartáčových budicích souprav synchronních strojů.vynález se týká zapojení pro simulacl stavú rotujiciho usměrňovače bezkartáčových budicich souprav synchronnich strojů.Až dosud bylo nutno zkoušet diagnostické zařízení bezkartáčové budici soupravy ve spojeni se synchronnim strojom, který je osazen přislušnými čldly. Nevýhodou tohoto způsobu je nemožnost zkoušeni budici soupravy na zkušebně nebo v laboratoři bez fyzické přitomnosti synchronniho stroje, nehlsdě na obtižnost simulováni různých poruchových stavů, včetně požadavků na energií při provozováni synchronniho stroje s nutnost přitomnosti jeho provozního personálu.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojeni pro simulaci stavu rotujiciho usměrñovače bezkartáčových budicich souprav synchronnich strojů podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom,že výstup generátoru hodinových pulsů je připojen na vstup bloku čítačů pulsů, na jehož řídící vstupy jsou připojeny výstupy obvodu řizeni čítačů pulsú. Výstupy bloku čitačü pulsů jsou připojeny jednak na vstupy pro měření polohy rotoru synchronniho stroje diagnosticky hezkartáčových budicich souprav synchronnich strojů, jednak na adresové vstupy bloku programovatelných paměti a jednak na vstupy signalizačniho obvodu. Datové výstupy bloku programovatelných paměti jsou připojeny na datové vstupy diagnostiky bezkartáčových budicich souprav synchronnich strojů.Výhoda zapojení podle vynálezu spočíva v možnosti zkoušeni diagnostického zařízení bezkartáčové budici soupravy, bez nutnosti jejího spojeni se synchronnim strojom v možností snadné símulace různých poruohových stavů jednoduchou změnou programu v bloku programovatelných paměti popisovaného zapojení.Přiklad praktického provedení zapojeni pro simulaci stavů rotujiciho usměrňovače bezkartáčových budiccih souprav synchronnich strojů je znâzorněn blokovým schematem na přiloženěm výkresu.zapojení podle vynálezu je sestaveno z generátoru l hodinových pulsů, jehož výstup lł je připojen na vstup ÉLÄ bloku g čitačů pulsů, na jehož řidici vstupy 34 jsou připojeny výstupy gil obvodu 3 řizeni čitačů pulsů. Výstupy 3 bloku 3 čitačů pulsů jsou připojeny jednak na vstupy 54 pro měřeni polohy rotoru synchronniho stroje diagnostiky 5 bezkartáčových budicich souprav synchronnich strojů, jednak na adresové vstupy 5 bloku A programovatelných paměti a jednak na vstupy âpl signalizačniho obvodu §. Datové výstupy 33 bloku g programovatelnýoh paměti jsou připojeny na datové vstupy § 43 diganostiky É hezkartáčovýchbudícich souprav synchronnich strojů.Zapojeni podle vynálezu pracuje tak, že na výstupeoh 3 bloku 3 čitačů pulsů ziskáváme signál v binárnim kódu, který simuluje polohu rotoru synchronniho stroje a je zaveden na vstupy § 41 pro měření polohy rotoru synchronniho stroje diagnostiky Q bezkartáčových budicich souprav synchronnioh strojů. současně je údaj o poloze dekôdován a zobrazen pomoci signalizačniho obvodu Q. signál z výstupů ÉLŠ bloku 3 čitačů pulsů je dále zaveden na adresové vstupy 54 bloku 3 programovatelných paměti. Na jeho datových výstupech jpg se objevuji impuly,jejichž sekvence je dána programom vloženým do paměti v bloku 5 programovatelnýoh paměti. Rychlost vybavováni těchto impulsů je dána frekvenci generátoru l hodinových pulsů. Obvod 3 řizeni čitačů pulsů je určen k řizeni smězu čitáni, dávkovąni výstupnich pulsů, zastavení v požadované poloze rotoru apod.Zapojeni pro simulaci stavu rotujiciho usměrñovače bezkartáčovýoh budicich souprav synchronnich strojů slouží ke zkouškám diagnostíckého zařizeni bezkartáčových budicich systémů. bez nutnosti fyzické přitomnosti synchronniho stroje.zapojení pro simulaci stavů rotujícího usměrňovače bezkartáčových budicíoh souprav synchronních strojů, sestávající z generátoru hodinových pulsů, bloku čítačů pulsů, obvodu řízení čítačů pulsü, bloku programovatelných pamětí, signalizačního obvodu a diagnostiky hezkartáčových budicích souprav synchkonních strojů, vyznačené tím, že výstup (1.1) generátoru (1) hodinových pulsů je připojen na vstup (2.1) bloku (2) čítačů pulsů, na jehož řídící vstupy (2.3) jsou připojeny výstupy (3.1) obvodu (3) řízení čítačů pulsů, přičemž výstupy(2.2) bloku (2) čítačů pulsů jsou připojeny jednak na vstupy (6.1) pro měření polohy rotoru synchronního stroje diagnostiky (6) bezkartáčových budicích souprav synchronních strojů,jednak na adresové vstupy (4.1) bloku (4) programovatelných paměti a jednak na vstupy (5.1) signalizačního obvodu (5), zatímco datové výstupy (4.2) bloku (4) programovatelných paměti jsou připojeny na datové vstupy (6.2) diagnostiky (5) bezkartáčových budicích souprav synchronních strojů.

MPK / Značky

MPK: G01R 31/34

Značky: stavu, simulaci, zapojení, strojů, synchronních, budicích, bezkartáčových, rotujícího, usměrňovače, souprav

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-264636-zapojeni-pro-simulaci-stavu-rotujiciho-usmernovace-bezkartacovych-budicich-souprav-synchronnich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro simulaci stavů rotujícího usměrňovače bezkartáčových budicích souprav synchronních strojů</a>

Podobne patenty