Zámek pletacího stroje, zejména okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 263747

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bandoch Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FĚĎÉĚÄLN ao VYNALEZY (45) Vydáno. i 20 01 92(50 Zámek pletaciho stroje, zejména okrouhlého pletaciho strojeZámek sestává ze zámková desky se zámky a z nosiče zámků, v němž je provedena obvodové drážka a je vyznacen tím,že zámková deska se zámky jevpřipevněna na nosič zámků pomoci a 1 espondvou kolíků pevně zasazených do alespon dvou otvo- « 4 rú v zámková desce, vyčnívající části kogíků zapadají do drážky v nosiči zámků,címž je vymezena radiální A tangenciální poloha zámkových desek se zámky. zámková deska je připevněna k nosiči zámků šroubem procházejícím zámkovou daskou a zašroubovaným do závitového otvoru, pruvede~ ného v nosiči zámků na kružnici jinéhooloměru než poloměr, na kterém je vytvo~ rana obvodová drážka.vynález se týká zámku pletacího stroje, zejména okrouhlého pletaciho stroje, v němž je vynezena radíální a tangen cíálni poloha zámku.Pro vymezení yadiální a tansênciální polohy desek talířových nebo pletinových zámků na okrouhlém pletacím stroji se nejčastěji používá zpäsobu svrtáni s nosičem zámků a spojení pomocí Válcových kolíků. Nevýhodou tohoto uspořádání je, že neumožňuje výměnu zámkových desek a vlastní svrtáváni je výrobně velmi náročné.Další známý způsob připevnění zámkových desek na nosič zámků je připevněni pomocí šrohbů s válcovým dříkem. Nevýhodou tohoto uspořádání je nutnost přesné výroby souosých závitových děr v nosiči zámků, v zámková desce i vlastních šroubú.Další známý způsob spojení zámkové desky s nosičem zámků je spojení pomocí jednoho sroubu, jednoho pevného kolíku s jednoho vyjímatelného koliku, procházejícího zámkovou deskou a zasahujícího do drážky v nosiči zámků, v níž je pro tento vyjímetelný kolik vrtán otvor opatřený vložkou. Nevýhodou tohoto způsobu upevnění je nutnost přesného vrtání závitového otvoru pro pŕipevňovací šroub, otvoru pro vyjimatelný kolik ve dráž~ ce v nosiči zámků, nutnost výroby vložky do otvoru pro vyjimatelný kolik v nosiči zámků a výroby vlastního vyjímatelného koliku.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zámkem podle vynálezu sestávajicím ze zámkové desky se zámky, zámková deska sezámky je upevněna na nosiči zámků,v němž je provedena obvodová drážka a zámek je vyznečen tím, že do zámkové desky se zámky jsou do alespoň dvou otvorů,provedených v zámkové desce pevně zasazeny alespoň dva kolíky a části koliků, vyčnívající ze zámková desky zapadají do obvodové drážky v nosiči zámků.Výhodou tohoto uspořádání je snadné výroba, je umožněna výměna zámkových desek s různými průběhy jehel nebo platin a desek rozměrově různých, přičemž je zajistna spolehlivá reprodukovatelnost polohy zámkových desek se zámky na nosiči zámků.Příkladné provedení zámku podle vynálezu je znázorněno na připojeném obrázku, který značí boční pohled na zámkovou desku se zámkem na nosiči zámků v řezu.Zámek podle vynálezu sestává ze zámková deskylse zámky já která je neznázorněným šroubem, proçházejícím zámkovou deskoulpřípevněna k nosiči zámkůzašroubováním nezházorněného šroubu do neznázorněného otvoru v nosiči zámků§ Otvor pro Šroub je v nosiči zámků§proveden na kružnici jiného poloměru než je poloměr drážky 5 v nosiči zámků. V zámková desne jsou provedeny alespoň dva otvory pro alespoň dva koliky Ž) které jsou do zmíněné zámková desky lpevně zasezeny tak, že jejich čast ze zámková desky łvyčnivá. Vyčnívající částí jsou kolíkyŽ zasazeny do drážky Q v nosiči zámků Ä, čímž je vymezena radíálhi a tangencíální poloha zámkových desekse zámky gna nosiči zámkůà.Zámek pletaciho stroje, zejména okrouhlého pletaciho stroje,tvorený zámkovou deskou se zámky, která Je UPGVHŠHQ na O siči zámků, v němž je provedena obvodová drážka, vyznašehý tím, že do zúmkové desky (1) se zámky (2) JSOU d° alespoň dvou otvorů provedených v zámkové desce (1) pevně zasazeny alespoň dva koliky (5) a části koliků (5) vyčnívajicí zezámkové desky (15 zapadají do obvodové drážky (4) v nosiči zámkůo

MPK / Značky

MPK: D04B 15/32

Značky: zámek, zejména, pletacího, stroje, okrouhlého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263747-zamek-pletaciho-stroje-zejmena-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámek pletacího stroje, zejména okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty