Excentrický klíč k ovládání uzávěrů zajištěných proti nežádoucí manipulaci

Číslo patentu: 263719

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dohnal Jan, Zadražil Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(21) pv 734737 E E 05 B 19/12 FEDERÁLNI ÚŘAD PRO VYNÁLEZYZADRALIL MILAN ing., KARLOVY VARY 64) Excentricky klíč k ovládání uzávěrů zajištěných protiExcentrický klíč obsahuje točítko s ovládacím kolíkem. Točitko je jedním koncem otočné uloženo V pouzdru opatřeném pojistkou. Pojistka je osazeným koncem zesunutà do drážky vytvořené v točítku. Na točítku je za pojistkou umístěn excentrický čep, na který je nasunut kroužek. Ve vybrání kroužku je uložen nos stavítka,jehož čelo je opřeno o excentrický čep. Excentrickým klíčem je možno ovládat Jak šroubové uzávěry, tak 1 zátky.Vynález se týká excentrického klíče k ovládání uzávěrů zajištěných proti nežádoucí manipuleci, obsehujícího točítkos ovládacím kolíkem. Dosud známé konstrukce uzávěrů jištěných proti nežádou cí manipulaci vycházejí z použití neběžných nebo obtížně zhotovitelných tvarů funkční části klíče, která zapadá do příslušného lůžka jištěného uzávěru a nebo také z konstrukce magnetickýchxzávěrů, kde klíč s vhodným megnetem vyřadí svým působením z činnosti blokovecí mechenismus jištěného uzávěru. Nevýhode mechanických klíčů vedle technologických problémů spočívá v tom,že otevření jištěného uzávěru je někdy možné náhradním nástrojem, kdy často dochází navíc k poškození lůžka závěru. Nevýhoda magnetických uzávěrü spočívá v tom, že každý uzávěr musí být vybaven blokovecím mechanismem ovládeným megnetem klíče, čímž se uzávěr stává složítým, poměrně rozměrným a méně spolehlivým. Uvedené nedostatky odstraňuje excentrický klíč podlevynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že točítko je jedním koncem otočně uloženo v pouzdru opatřeném pojístkou. Pojistka je osezeným koncem zasunute do drážky vytvorené v točítku.Na točítku je ze pojistkou umístěn excentrický čep, ne kterýje nesunut kroužek. Ve vybrání kroužku je uložen nos stevítka, jehož čelo je opřeno o excentrický čep. Přednost konstrukce excentrického klíče podle vynálezuspočívá v první řadě v tom, že jím ovládaný uzávěr,často používaný ve äpatných provozních podmínkách, je výrobné jednoduchý a spolehlivý e neobsahuje žádné pohyblivé díly. Samotný excentrický klíč je snadno vyrobitelný bez velkých nákladů.Na přiloženem výkresu je schemeticky znázorněn příklad provedení excentrického klíče podle výnálezu, zesunutěho vevého, je tvořený točítkem g, na jehož jednom konci je upevněn ovládací kolík L. Opečným koncem je točítko g otočně uloženoV pouzdru 1, které je opatřeno pojistkou A. Pojistka 5 je osazeným koncem zasunuta do drážky vytvořené V točítku g. Za drážkou je na točítku g umístěn excentrický čep 1, na který je nasunut kroužek Ž. Ve vybrání kroužku 2 je uložen nos stevítke Q,jehož čelo je opřeno o excentrícký čep 1.Po zasunutí osezené části pouzdra 1 excentrického klíče do válcového vybrání šroubového uzávěru § a následném pootočení točítka g pomocí ovládecího kolíku 1 proti pouzdro 3, dojde působením excentríckého čepu 1 k vysunutí stavítka Q z osažené části pouzdra 1 až k vymezení vůle mezi vybráním jištěného šroubového uzávěru § a osazením pouzdra 3 a tím i k jejich vzájemnému spojení, čímž excentrický klíč pomocí ovládecího kolíku 1 ovládá šroubový uzávěr § při jeho zašroubování nebo vyšroubování. K uvolnění excentrického klíče ze šroubového uzávěru Q dojde otočením točítka g opačným smyslem, kdy se pů~ sobením kroužku 5 na nos stavítka Q zesune stevítko Q do pouzdra 3. Vysunutí točítka g z pouzdra 3 znemožňuje pojistka 5.Excentrickým klíčem podle vynálezu je možno ovládet jak šroubové uzávery, tak í zátky.Excentrický klíč k ovládání uzávěrů zejištěných proti nežádoucí manipuleci, obsahující točítko s ovládacím kolíkem,vyznačený tím, že točítko (2) je jedním koncem otočně uloženov pouzdru (3) opetřeném pojistkou (4), která je osezeným koncem zesunute do drážky vytvořené v točítku (2), na němž jeza drážkou (4) umístěn excentrický čep (7), ne který je nesunut kroužek (5), v jehož vybrání je uložen nos stevítka (6), jehož čelo je opřeno o excentrický čep (7).

MPK / Značky

MPK: E05B 19/12

Značky: excentrický, manipulaci, zajištěných, klíč, proti, ovládání, nežádoucí, uzávěru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263719-excentricky-klic-k-ovladani-uzaveru-zajistenych-proti-nezadouci-manipulaci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Excentrický klíč k ovládání uzávěrů zajištěných proti nežádoucí manipulaci</a>

Podobne patenty