Ochranný povlak pro tepelně a abrazivně namáhané součásti

Číslo patentu: 263531

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kraft Jaroslav, Raboch Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

úmxo mo VYNÁLEZY v(g) Ochranný povlak pro tepelně a abrazivně namáhané součástíŘešení se týká ochranného povlnku pro tepelné a abrazivně namáhané součástí, u kterých vlivem provozních podmíneL dochází k vysokému tepelnőmu a abrazivnímu opotře~ bení. Vyšší životnost a odolhoat proti abrazi a tepelněmu namáhání řeší ochranný povlak vytvořený směsi práškového přídavného materiálu, obsahujíoího krnmč-niklu 0,2 až 1.5 hmotnostních uhlíku, 0,1 až 20 hmotnostních chromu, 0,1 až 7 hmotnqstnich křemiku, 0,1 až 6 hmotnoatních boru, 0,1 až 8 hmotnostních želuza, 0,1 až 4 hmotnostních kobaltu, 5 až 10 5 hmotnostnich wolframu, 0,05 až 3 hmotnostní polybdenu, 0,05 až 4 ň hmotnosfní mědi a 5 až 10 hmotnostnich karbidu kŕcmiku.vynález se týká ochranného povlaku pro tepelně a abrazivně namáhané součástí, vytvořený heterogenní směsí práškového přídavného materiálu, který se vytvoří návarem nebo žárovým či plazmatickým nástřikem.U dosud známých ochranných povlaků navařovaných práškovým přídavným materiálem se používá chemického složení, kde je 20 až 40 procent hmotnostních karbidu křemíku ve spojitosti s maximálně 5 hmotnostními wolframu.Nevýhodou tohoto řešení je, že vysoký obsah karbidu křemíku ztrácí svůj účinek vzhledem ke špatným operativním vlastnostem složení prášku a nekompenzuje malý obsah wolframu. To se negativně projevuje sníženou odolnosti proti abrazi a tepelnému namáhání za vyšších teplot.Jedním ze známých způsobů ochrany tepelně namáhaných součástí je použití ochranného dvouvrstvého povlaku podle čs. autorského osvědčení č. 196 846, jehož druhá vrstva obsahuje kromě niklu chróm, křemík, bor, železo, kobalt, molybden, wolfram a měč.Nevýhodou tohoto řešení je, že ochranný žárový nástřik je nutné provádět ve dvou vrstvách, přičemž ochranný povlak není odolný proti abrazi, ale pouze proti korozi za vysokých teplot.Dalším známým řešením je kovová prášková směs pro nanášení navařovací pistolí podle čs. autorského osvědčení č. 255 990. Tato prášková směs se skládá z niklu, bőru, chrőmu, křemíku a železa. .Nevýhodou směsi je, že vàhledem k širokému rozsahu použitého chemického složení není u návaru zaručeno dosažení stejných vlastností v celém objemuía tím dochází k lokálnímu snížení odolnosti návaru proti abrazi.Další nevýhodou je, že je určena pouze pro navařování.Nevýhody dosud známých řešení ochranných povlaků odstraňuje ochranný povlak pro tepelně a abrazivně namáhané součástí,vytvořený heterogenní směsí práškového přídavného materiálu podle vynálezu. Ochranný povlak obsahuje jako základní složku nikl a dále V procentech hmotnostních 0,1 až 20 chrőmu, 0,l až 7 křemíku, 0,1 až 6 bőru, 0,1 až a železa, 0,05 až 3 molybdenu, 0,05 až 4 mědi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ochranný povlak dále obsahuje 5 až 10 procent hmotnostních karbidu křemíku, 0,2 až 1,5 procent hmotnostních uhlíku, 0,1 až A procenta hmotnostní kobaltu a 5 až 10 procent hmotnostnich wolframu.Povlak tohoto složení je tepelně aktivován za teplot způ~ sobujících natavení prvků úplné rozpustnosti se železem, jako jsou nikl a kobalt, nebo tvořících eutektikum se železem, jako uhlík, chrőm, molybden, křemík, nikl. Ochranný povlak podle vynálezu má uplatnění především tehdy, když je požadována vysoká odolnost proti abrazi a tepelnému namáhání součástí.V důsledku tepelného režimu dojde k difuznímu spojení mezi povlakem a základním materiálem a k pevnému zakotvení karbidu křemíku v matrici ochranného povlaku a tím k výraznému zvýšení odolnosti povlaku proti abrazi a proti cyklickému tepelnému namáhání. Vliv zvýšeného obsahu wolframu, karbidotvorněho prvku se projevi následkem difuze za vysokých teplot též zvýšenou schopností povlaku proti abrazi a dále za zvýšených teplot dobrou odolností proti korozi spalinami.Použitím uvedené ochrany materiálu u vybraných dílů dojde k výrazné úspoře materiálu tím, že se prodlouží životnost těchto dílů nejméně třikrát a sníží se pracnost při zajíštování provozní spolehlivosti, aniž by byla nepříznivě ovlivněna jejich funkce.Příkladem použití je ochranný povlak pro tepelně a abrazivně namáhané součástí podle vynálezu, vytvořený žárovým nástřikem v tlouštce 1,2 mm kyslíkoacetylenovým hořákem, který obsahoval kromě niklu 0,21 hmotnostních uhlíku, 12,2 hmotnostních chrőmu, 5,1 hmotnostních křemíku, 5,2 hmotnostních bőru, 5,h hmotnostních železa, 0,2 hmotnostní kobaltu, 5,1 hmotnostních wolframu, 0,15 hmotnostních molybdenu, 0,4 hmotnostní mědi a 5 hmotnostních karbidu křemíku. Následovalo přetavení povlaku stejným hořákem při teplotě l 0 h 0až 108000. Nástřik byl proveden na trubkách ekonomizéru parního kotle, který vyrábí 365 tun páry za hodinu. Trubky z mate~ riálu třídy 12 měly průměr 28 mm, tlouštku stěny 4 mm. Jejich povrch byl před nástřikem otryskán a odmaštěn.Přĺklad 2 Příkladem je vytvoření ochranného návaru V tlouštcel až 2 mm podle vynálezu hořákem i přídavným materiálem u mlecích desek ventilátorových mlýnů pro drceni uhlí, používaných v teplárnách. Po očištění dílů a přípravě ploch byly uvedené plochy a břity navařeny pomocí kyslíkoacetylenového plamenev tlouštce 1,5 až 2 mm práškovým materiálem, který obsahoval kromě niklu l,h 8 hmotnostních uhlíku, 3,9 hmotnostnich kobaltu, 12,2 hmotnostních chrőmu, 4.9 hmotnostních křemíku,5,1 hmotnostnich železa, 5,3 hmotnostních bőru, 9,8 hmotnostních wolframu, 0,08 hmotnostních molybdenu, 0,45 hmotnostních mědi a 10 hmotnostních karbidu křemíku. Následovalo přetavení povlaku stejným hořákem při teplotě 1030 až 1 o 7 o°C.Ochranný povlak pro tepelně a abrazivně namáhané součástí,vytvořený heterogenní směsi práškového přídavného materiálu,obsahující jako základní složku nikl a dále v procentech hmotnostních 0,1 až 20 chrómu, 0,1 až 7 křemíku, 0,1 až 6 bőru, 0,1 až 8 železa, 0,05 až 4 molybdenu, 0,05 až 4 mědi, vyznačený tím, že dále obsahuje 5 až 10 procent hmotnostních karbidu křemíku, 0,2 až 1,5 procent hmotnostních uhlíku, 0,1 až k procenta hmotnostní kobaltu a 5 až 10 procent hmotnostních wolframu.

MPK / Značky

MPK: C23C 4/04

Značky: namáhané, tepelně, povlak, abrazivně, ochranný, součástí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263531-ochranny-povlak-pro-tepelne-a-abrazivne-namahane-soucasti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranný povlak pro tepelně a abrazivně namáhané součásti</a>

Podobne patenty