Lázeň pro galvanické vylučování lesklých povlaků zlata

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

taska A SL EDEEANVN EPUBLEKA (n) (B 1) H 9) K AUTDRSKEMU ÚSVEÚCEM(22) Přžhlášcuo 28 11 85 ( ) m . ,. Q 1) PV 872 § 86 Q C 45 D 4 44 FEDERALHI UHAD (40)Zvcřv 3 něn° 16 3 53 PRO VYNALEZY (45) Vydáno ll ü 92 05) BEČKA MILOSLAV dr., LUČANY NAD NISOU. Amorvynüczu BLAŽEK ZDENĚK, HOUFEK UIŘÍ ing aAaLoNEcNAD NISOU, CHALOUPKA SLAVOMIR ing. LANŠKROUN,KONIČEK Lueomin ing ČESKÁ rkeaovÄ. KOPECKÝ KAREL mg aAaLonec NAD NISOU, NEZBEDA RUDOLF ing., POKORNÝ KAREL. LANŠKROUN(54) . Lázeň pro ągalvášišgcłcávgrlučďíání leskłlýcłçv povlak-Äí zlataLázeň pro galvanické vylučováni lesEzlých povlaků zlata z elektrolytu o pł-l 3 až 6 tvořepá kyanczlatnanem alkalickćho kovu, dále sblemí organických i anorganických kyselín cerá obsahuje pyridin-łi-amln jako uŠinnou funkční složku.Vynález se týká lázně pro galvanické vylučování lesklých povlaků zlata, nebo slitin zlata z kyselýche 1 ektro 1 ytů.Dosud známé lázně pro galvanické lesklé zlacení z elektrolytů, které obsahovaly zlato jako kyanozlatnan a byly používány při pH 3 až 5, využívaly dosažení lesklých povlaků přídavky kovů, hlavně niklu a kobaltu. Jejich spoluvylučování do povlaku umožnilo dosažení požadovaného odstínu zlata a zvýšení tvrdosti. Současně ale docházelo ke koprecipitaci sloučenin legujících kovů do povlaku. Příčina byla zjištěna v uvolňovaném kyanovodíku, který kovové ionty převádí na neúčinnou nebo také na nerozpustnou formu. Vzniklé balastní sloučeniny se při elektrolýze zabudovávají do povlaku, a to sorpcí nebo kataŕorézou. Použití substituovaných Forem amidů nebo oxamidů podle če.A 0e 229 970 umožnilo dosažení lesklých povlaků zlata bez přídavkulegujících kovů nebo s jejich sníženým množstvím. Použití uvedených přísad bez dalšího přídavku kovů předpoklâdalo výrazné zvýšení koncentrace organické přísady. Tím docházelo ke sníženíAproudové účinnosti. Požadované parametry byly také dosahoványpři nízke koncentraci přísady, po přídavku 0,01 až 0,05 g/1 Co nebo Ni a lázeň byla používána hlavně pro potřeby výroby kontaktů a konektorů. Snížení ryzosti zlata je ale nežádoucí při zlacení podkladových kovů pro polovodivé prvky v elektronice.Popsané nevýhody odstraňuje vynález, jehož podstata spočívá v lázni pro galvanické vylučování lesklých povlaků zlata nebo také slitin zlata, z kyselých elektrolytů, které obsahují přídavky pyridin-N-imínu do lázně, která dále obsahuje kyanokom~ plexy zlata, organické, nebo anorganické kyseliny, nebo jejich soli, nebo také komplexanty kovů, nebo příměsi kovů, např. Co,Ni, Sn, ve kterých koncentrace pyrídin 4 M-imínu je 0,01 až 1 g/1 a pH upravené alkalickými hydroxidy, nebo hydroxidem amonným je 3 až 6. Ve vodném roztoku pyridin-N-imínu se ustavuje rovnováhamezi základní ímínovou Formou I., hydrátovanou formou II. a dimerem III.Určení podílu účasti popsaných forem I. až III. na účinku při zlacení je obtížné, ale empirické zkoušky, uvedené v příkladech složení, dokazují, že přídnvek pyridin-N-imínu vede k dosažení lesklých povlaků zlata, které mají parametry požadované v elektronice, jsou dobře svařitelné a které je rovněž v případě potřeby možné legovat přídavky dalších kovů.kyanozlatnan draselný 3 g/1 kyselina citronová 100 g/1 N,N,N,N-tetrakíshydroxypropylethylendiamín 10 g/1 pyridin-N-ímin 0,02 g/1 pH upraveno KOH 3,5Lâzeň je používaná ve vibračním pokovovacim zařízení pro zlá J cení drobných dílů při 50 °C a proudové hustotě 0,05 až 1 A/dm.Povlaky vylučované při teplotě 40 až 60 °C a proudové hustotě 0,1 až 4 A/dmz jsou vysoce lesklé.Lázeň pro galvanické vylučování lesklých povlaků zlata nebo slitín zlata, z kyselých elektmlytů, pH 3 až 6, která obsahuje kyanokomplexy zlata, organické nebo anorganické kyselíny i báze, nebo jej ich soli, nebo také komplexační přísady, vyznačená tím, že obsahuje pyrídin-N-imín v množství 0,005 g/l až 1 9/1.

MPK / Značky

MPK: C25D 3/48

Značky: povlaků, zlata, galvanické, lesklých, lázeň, vylučování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-263437-lazen-pro-galvanicke-vylucovani-lesklych-povlaku-zlata.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lázeň pro galvanické vylučování lesklých povlaků zlata</a>

Podobne patenty